Starodávné básně rukopisů
Zelenohorského a Královédvorského

1934

R U K O P I S Y
KRÁLOVÉDVORSKÝ A ZELENOHORSKÝ
  strana
Titulní list. 3
Našemu studentstvu! 5 až 7
Rukopis Zelenohorský.
9
RZ - úvod. 10
I. Sněm. 11
II. Libušin soud 12 až 16
Rukopis Královédvorský
17
RK - úvod. 18
I. Oldřich a Boleslav. 19 až 22
II. Beneš Heřmanov. 23 až 25
III. Jaroslav. 26 až 36
IV. Čestmír a Vlaslav. 37 až 44
V. Ludiše a Lubor. 45 až 49
VI. Záboj a Slavoj. 50 až 58
VII. Zbyhoň. 59 až 61
VIII. Kytice. 62
IX. Jahody. 63 až 64
X. Jelen. 65 až 66
XI. Róže. 67
XII. Žežhulice. 68
XIII. Zarmoucená. (Opuštěná). 69
XIV. Skřivánek. 70
Obsah. 71


Starodávné básně rukopisů Zelenohorského a Královédvorského
Podle čtení prof. Dr. Frant. Mareše vydal Dr. Václav Perek, předseda Čsl. společnosti rukopisné. V Praze 1934. Nákladem časopisu "Národní Republika". Knihtiskárna Zdeněk Binko, Praha II., Vodičkova 22. Cena Kč 5,-. Formát 19 x 14 cm. Počet stran 71.

Knihovna České společnosti rukopisné - Perkova knihovna  [P-062]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná