RUKOPIS
KRÁLOVÉDVORSKÝ

Praha 1972.

Rukopis královédvorský
  strana
Titulní list 7
Staročeské zpěvy hrdinské a milostné 9
Záboj a Slavoj 11 až 32
Čestmír a Vlaslav 33 až 35
Zbyhoň 36 až 45
Žežhulice 46 a 47
Skřivánek 48 až 51
Opuščená 52 až 55
Habeant sua fata... 57 až 70
Ediční poznámka 70


Rukopis královédvorský Staročeské zpěvy hrdinské a milostné.
Vybrané básně - Kresby Josefa Mánesa. Doslov PhDr. Jiří Šetlík, DrSc. Typografie Oldřich Hlavsa. Vydalo nakladatelství Československý spisovatel v Praze roku 1972 jako svou 3365. publikaci. Vytiskla Státní tiskárna v Praze. V Čs. spisovateli vydání první. Náklad 2000 výtisků. Formát 29 x 18 cm. Počet stran 72.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná