Hana Voisine-Jechová
Dějiny české literatury
2005

Dějiny české literatury
Rukopis královédvorský a zelenohorský 228-229
Róže. 229-230

Strana 229 a 230:


  Ach ty róže, krásná róže!
  Čemus raně rozkvetla?
  rozkvetavši pomrzla?
  pomrzavši usvědla?
  usvěděvši opadla?
  Večer seděch, dlúho seděch,
  do kuropěnie seděch;
  nic dodati nemožech,
  vše dřezhy, lúčky sežeh.
  Usnuch, snieše sě mi ve sně
  jako by mně nebožce
  na pravej ruce s prsta
  svlekl sě zlatý prstének,
  smekl sě drahý kamének.
  Kamének nenajdiech,
  zmilitka sě nedoždech.

   (Rukopis královédvorský, Růže)
Poznámky:
Kniha vznikla jako základní informace pro francouzské vysokoškolské studenty bohemistiky a pro zájemce o českou kulturu ve Francii. Jako taková plnila a plní - podobně jako kdysi práce Hanuše Jelínka Histoire de la littérature tchèque (1930-1933) - velmi záslužný úkol podat obraz významné složky naší národní kultury v cizím prostředí.

Předmluva autorky:
... vzpomínám zároveň s úctou na své profesory na Karlově univerzitě v Praze, zvláště na Karla Krejčího, jenž mne zasvěcoval do studia literatury. ... Má kniha neusiluje o vyčerpávající obraz české literatury. Její jedinou snahou je stát se základem pro pozdější práci a přispět k rozvoji bohemistiky ve Francii.

Voisine-Jechová Hana  (nar. 19.4.1927)
překladatelka, literární historička, profesorka českého jazyka a literatury na pařížské Sorbonně (1982-1995).


Dějiny české literatury
Napsala Hana Voisine-Jechová. Z francouzského originálu Histoire de la littérature tchèque, Fayard 2001, přeložil a rejstříky sestavil Aleš Haman. H&H Vyšehradská, s.r.o. Vydání první. Praha 2005. Formát 24 x 15,5 cm. Počet stran 626.

Národní knihovna v Praze  [sign. SF II 74614]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná