František Michálek Bartoš
( 5.4.1889 Rychnov nad Kněžnou   -  12.5.1972 Praha )


Publikace F. M. Bartoše:
Rukopisy.
    (Praha 1936, Knihovna Svazu národního osvobození, 126 s.)
Listy profesoru F. Marešovi o RKZ.
    (Praha 1937, Knihovna Svazu národního osvobození, 48 s.)
Historický rozbor Rukopisu královédvorského a zelenohorského.
    (Praha 1939, vlastním nákladem, 32 s.)
Rukopisy královédvorský a zelenohorský.
    (Praha 1946, Práce, 106 s.)

Články F. M. Bartoše:
Vstupujeme do jubilejního roku zápasu o padělané Rukopisy.
    Národní osvobození (13, č. 40, 16.2.1936, s. 3)
Chemie a Rukopisy.
    Národní osvobození (14, č. 88, 14.4.1937, s. 7)
rec. F.M.B.: Polský odvar Vrzalíka
    [Miszewski: Walka o czeskie Rekopisy]
    Národní osvobození (14, č. 139, 15.6.1937, s. 6)
Sofismata chemiků - obránců RKZ
    Národní osvobození (14, č. 162, 13.7.1937, s. 6-7)
rec. F.M.B.: ...
    [Mareš: Strach z pravdy]
    Národní osvobození (14, č. 173, 25.7.1937, s. 14)
Listy prof. F. Marešovi o RKZ.
    Národní osvobození (14, č. 175, 28.7.1937, s. 7)
    Národní osvobození (14, č. 176, 29.7.1937, s. 7)
    Národní osvobození (14, č. 178, 31.7.1937, s. 6)
    Národní osvobození (14, č. 180, 3.8.1937, s. 6)
    Národní osvobození (14, č. 181, 4.8.1937, s. 7)
    Národní osvobození (14, č. 183, 6.8.1937, s. 6)
    Národní osvobození (14, č. 184, 7.8.1937, s. 6)
    Národní osvobození (14, č. 186, 10.8.1937, s. 6)
Dvojí jubileum z doby obrození.
    [RK a Šafaříkovy Starožitnosti]
    Národní osvobození (15, č. 219, 17.9.1937, s. 6)
Profesor a student v diskusi o RKZ.
    [Odpověď na otevřený list p. L. Malinského.]
    Nedělní list (11, č. 337, 5.12.1937, s. 4)
Doslov k listům prof. F. Marešovi o RKZ.
    Národní osvobození (15, č. 305, 29.12.1937, s. 6)
Soud chemiků Karlovy university o RK.
    Národní osvobození (15, č. 31, 6.2.1938, s. 11)

Články o F. M. Bartošovi:
rec. K. Polák: Poučení o padělaných Rukopisech.
    [F.M.B.: Rukopisy]
    Právo lidu (45, č. 145, 21.6.1936, s. 7)
rec. J. Slavík: Poučení o padělání "Rukopisů"
    [F.M.B.: Rukopisy]
    Sobota (7, č. 27, 4.7.1936, s. 552)
J. Miszewski: O "polském odvaru" Vrzalíka v otázce RKZ několik slov.
    [Odpověď prof. F. M. Bartošovi]
    Národní výzva (3, č. 24, 18.6.1937, s. 4)
L. Malinský: Otevřený list prof. F. M. Bartošovi
    Nedělní list (11, č. 323, 21.11.1937, s. 4)
Fr. Mareš: Případ F. M. Baroše
Andrlík, Třeska: Rukopisná sofismata prof. F. M. Bartoše
    [Proti sofismatům]
    (Praha 1937, Čsl. spol. rukopisná, s. 77-102)
L. Malinský: F. M. Bartoš, Rukopisy a pravda.
    Zvláštní číslo Zpráv Čsl. spol. rukopisné (1937)
rec. M. Kaňák: ...
    [F.M.B.: Historický rozbor]
    Český zápas (22, č. 19, 11.5.1939, s. 149)
rec. F. Tichý: Historie a rukopisy
    [F.M.B.: Historický rozbor]
    Lidové noviny (47, č. 379, 1.8.1939, s. 7)
V. Zákrejs: K Bartošovu historickému rozboru RKZ.
    Zprávy Čsl. spol. rukopisné (řada II., č. 4, 15.12.1939, s. 56-59)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná