Jan Gebauer
( 8.10.1838 Úbislavice   -  25.5.1907 Praha )


Publikace prof. Gebauera:

Slovo o kritiku p. Fr. Prusíkovi

[Praha 1878, Ed. Grégr, 14 s.]
Pravidlo o staročeském e a ě a nové námitky proti jeho pravosti
[Praha 1880, E. Grégr, 11 s.]
Staročeský zlomek Evangelia svato-Janského a filologické svědectví o jeho původu.
[Praha, Matice česká 1881, Novočeská bibliothéka č.23, 136 s.]
Zpráva o chemickém a drobnohledném ohledání některých rukopisů musejních.
[Praha, Společnost Musea král. čes. 1887, 139 s.]
Poučení o padělaných rukopisech Královédvorském a Zelenohorském.
[Praha 1888, Tiskem L. Masaryka v Hustopeči, 78 s.]
O nové obraně padělaného Rukopisu Královédvorského. (Proti nové obraně pravosti Rkp. Král. od V. Flajšhanse).
[Zvl. otisk LF, Jednota čes. filologů, Praha 1896, 104 s.]

Studie a články prof. Gebauera:

Kralodvorský rukopis a Katholische Literaturzeitung

[Hvězda Olomúcká, II, č.4, 28.1.1860, s.44-45]
Rukopis Zelenohorský a Kralodvorský  (recenze Kořínkova vydání z r.1864)
[Kritická příloha k NL, č.12, 5.12.1864, s.365-366]
Slovo o rasurách v Rukopise Králodvorském
[SbV, Praha 1870, sv. 2, s.113-128]
Slovo o rasurách v Rukopise Králodvorském
[NL, č.62, 4.3.1870, s.1]
[NL, č.63, 5.3.1870, s.1-2]
[NL, č.66, 8.3.1870, s.1-2]
Příspěvky k výkladu Rukopisu Kralodvorského ...
4. K Jaroslavu, v. 40.-60.
[LF 1875, II, seš. 2/3, s.101-114]
O přepisování textů staročeských, se zvláštním ohledem k Rukop. Královédvorskému.
[LF 1875, II, seš. 2/3, s.167-180]
Příspěvky k výkladu Rukopisu Kralodvorského ...
6. Róže.
[LF 1876, III, seš. 1/3, s.158-163]
Příspěvky k výkladu Rukopisu Kralodvorského ...
8. Jaroslav, v. 244 a 245.
[LF 1876, III, seš. 4, s.277-279]
Příspěvky k výkladu Rukopisu Kralodvorského ...
12. ze vsja (vsa) lesa.
[LF 1877, IV, seš. 1/2, s.93-94]
Příspěvky k výkladu Rukopisu Kralodvorského ...
14. Kytice.
15. Jaroslav v. 59 sl.
[LF 1877, IV, seš. 3/4, s.245-250]
Ein Beitrag zur Erklärung der Königinhofer Handshrift.
[ASPh 1877, II, s.143-155]
Entgegnung. (Odpověď na kritiku Fr. Prusíka)
[Zeitschr. für österreich. Gymn., 1878, zvl. příl. s.1-12]
O významu jotace v rukopisech staročeských
[LF 1878, V, s.183-217]
Příspěvky k výkladu Rukopisu Kralodvorského ...
17. Róže, verš poslední (v.16.)
18. Záboj v.129.
19. Čestm. v.176.
[LF 1878, V, s.236-237]
Ukázky staročeských textů rukopisných.
[LF 1878, V, příl. k LF s.1-39]
Příspěvky k výkladu Rukopisu Kralodvorského ...
20. Některá imperfekta v Rkp. Kralodvorském.
21. Slabiky lě, lie v RKral.
22. Jahody v.19: /milá/ na milého ždaje.
23. Jahody v.29: skočich s koně vězech (rkp. viezech) na suk.
24. ie místo žádaného í, i v RKral.
25. Oldřich v.47.
26. Jaroslav v.98.
27. "Král" v Záboji.
28. Jaroslav v.9. a v.10.
29. Jaroslav v.183.
30. Jaroslav v.117 a v.258. (dokonč.)
[LF 1879, VI, s.230-243]
Königinhofer Handschrift
[Allgemaine Encyklopädie..., Leipzig 1885, s.231-235]
Potřeba dalších zkoušek rukopisu Královédvorského a Zelenohorského.
[Ath III, 15.2.1886, č. 5, s.152-164]
Poznámky k diskussi o rukopise Královédvorském a Zelenohorském.
[Ath III, 15.3.1886, č. 6, s.192-199]
[Ath III, 15.4.1886, č. 7, s.252-258]
[Ath III, 15.6.1886, č. 8-9, s.335-340]
[Ath III, 15.7.1886, č. 10, s.379-397]
Zasláno.  (Proti prohlášení prof. J. Kvíčaly z 18.7.1886)
[Hlas Národa, 22.7.1886; č. 201, s.3]
Marco Polův Million a jeho překlad staročeský.
[LF 1887, s.348-360]
Materiály ke vědeckému posouzení RKho a RZho. Poznámky k diskussi o RK a RZ.
[Ath IV, 15.10.1886, č. 1, s.7-12]
V našich dalších vyhlášeních ... (K dopisu prof. J. Kvíčaly)
[Ath IV, 15.10.1886, č. 1, s.47]
Chemische und mikroskopische Prüfung der Königinhofer Handschrift.
[ASPh, 1887, s.152-167]
Unechtheit der Königinhofer und Grünberger Handschrift.
[ASPh, X, 1887, s.496-569, Fortsetz.]
Poznámky k diskussi o RK a RZ (VI.)
[Ath IV, 15.7.1887, č. 10, s.324-327]
O chemické a mikroskopické zkoušce RKého.
[Ath IV, 15.2.1887, č. 5, s.157-163]
[Ath IV, 15.4.1887, č. 7, s.205-214]
[Ath IV, 15.6.1887, č. 9, s.291-292]>
[Ath V, 15.12.1887, č. 3, s.72-76]
Unechtheit der Königinhofer und Grünberger Handschrift. Schluss.
[ASPh, XI, 1888, s.1-39, s.161-188]
Zasláno.
[Ath V, 1888, s.53-56, s.121-123]
Proužky rukopisu Královédvorského, důkazem jeho nepravosti.   Důkaz pro každého.
[Ath V, 15.3.1888, č. 6, příloha za s.176 (4s.)]
O chemické a mikroskopické zkoušce rukopisu královédvorského.
[Ath V, 15.5.1888, č. 8 B, s.233-238]
Příloha (k důkazu proužkovému).
[Ath V, 15.5.1888, č. 8 B, s.238-240]
Moravismy Rkp Královédvorského, prý důkazem jeho pravosti.
[Ath VI, 15.10.1888, č. 1, s.10-19]
Obrana RKZého obnovením důkazů starých vyvrácených.
[Ath VI, 15.4.1889, č. 7, s.202-220]
Proužky Rpisu Královédvorského důkazem jeho nepravosti.   Důkaz pro každého a p. Maškovy námitky proti němu.
[Ath VII, 15.11.1889, č. 2, s.33-54]
Dodavek k "důkazu proužkovému" o Rkém.
[Ath VII, 15.12.1889, č. 3, s.95]
Paměť Přibyslavská a Rpis Královédvorský.
[Ath VII, 15.4.1890, č. 7, s.198-201]
Po pěti letech.
[Ath VIII, 15.2.1891, č. 5, s.125-128]
Matěj Opatrný. (Nekrolog)
[LF 1891, seš. 5, s.400]
Zasláno (Proti dopisu Hlasu Národa z Písku ze dne 1.3.1891)
[Ath VIII, 15.4.1891, č. 7, s.219-223]
Zasláno (Proti F. X. Prusíkovi).
[NL 1892, č. 2OO]
Zasláno (Proti prof. Kvíčalovi o inscenaci protirukopisného boje).
[NL, 8.10.1892, č. 278, s.6]
Zasláno (Odpověď F. X. Prusíkovi).
[NL 1892, č. 281]
Dva důvody pro odsouzení Rukopisu Královédvorského.
[ČČM LXVII, 1893, sv. 3, s.407-427]
Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský jeví se jako padělky, i když je posuzujeme s hlediště etymologie lidové ... (v článku J. Zubatého).
[LF XXI, 1894, s.152-154]
Prohlášení (k rukopisnému boji - 15.11.1894)
[LF XXI, 1894, příloha za s. 480]
Adverbia -o a -ě v RKZém.
[LF XXII, 1895, s.130-133]
Prohlášení (proti novým pomluvám odpůrců rukopisů).
[Lit. Listy 1894/1895, č. 3, s. 63]
O nové obraně padělaného Rukopisu Královédvorského.
(Proti nové obraně pravosti Rkp. Král. od V. Flajšhanse).
[LF XXIII, 1896, s.275-379]
Několik slov k otázce pana dvor. rady prof. J. Kvíčaly, redaktora Českého musea filologického, o panu dr. Václ. Flajšhansovi.
[LF XXVIII, 1901, příl. seš. 5, s.1-8]
[LF XXVIII, 1901, příl. seš. 6., s.1-12]
Archiv literárně historický ...
3. Ernest Denis v posledním sporu Rukopisovém.
[LF XXX, 1903, seš. 3/4, s.251-269] (= s.251-252)
5. Třináct listů prof. J.B.Maška (s.254-269)
6. Dvojí úsudek dra V.Flašhanse o A.Paterovi (s.357-362)


Legenda:
ČČM Časopis Musea král. Českého
ASPh   Archiv für slavische Philologie (Berlin)
LF Listy filologické a pedagogické (od r. 1887 Listy filologické)
Ath Athenaeum (Praha)
NL Národní listy
SbV Sborník vědecký Musea král. Českého

Studie a články o prof. Gebauerovi:

Marie Gebauerová: Rodinné vzpomínky na Jana Gebauera (Kladno 1932)
Enders Julius: Gebauer a Rukopisy


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná