A. W. Šembera
Wpád Mongolů do Morawy.
1842.

O b s a h:
Předmluva.
Historie.
Mongolové před vpádem do Evropy.
- Jméno a původní sídla Mongolův.
- Čengis, velkochán Mongolský. Války jeho v Asii.
- Vtrhnutí Mongolů do Ruska. Bitva na řece Kalce.
- Smrt Čengis-chánova. Války v Asii za velkochána Ogotaje.
Výprava Mongolů do západní Evropy.
- Podmanění Ruska. Dobytí Kyjeva.
- Vpád Mongolů do Uher.
- Vpád do Polska a Slezska.
Mongolové v Moravě.
- Mongolové v Rakousích a navrácení jich do Asie.
Povahopis Mongolů, jejich život domácí a zřízení vojenské i státní.
O vítězi nad Mongoly.  (Od Ant. Bočka.)
Básně.
Vidění.  (Od Vinc. Furcha.)
Mongolové u Holomouce.  (Od M. F. Klácela.)
O velikých bojech křesťan s Tatary.  (Z Kralodvorského Rukopisu v novějším jazyku.)
- Poznamenání (k básni této).
Místopis.
Hostýn.
K vyobrazení Holomouce.
K vyobrazení Štramberka a Kotouče.
Obrázky:
Hostýn od Bystřice.  (Kres. F. Domek, Lit. J. Trunc)
Holomouc od severovýchodu.  (Kres. F. Domek, Lit. J. Trunc)
Štramberk a Kotouč.  (Kresl. W. Schuppler, Lit. J. Trunc)
Wpád Mongolů do Morawy.
Se staršj historij Mongolů, gich powahopisem a poslánjm Hostýna. W dobu šestistyleté památky oswobozenj Morawy od Mongolů wydal A. W. Šembera, Profesor řeči a literatury české na morawsko-stawowské akademii w Holomauci. Se třemi obrazy. Vydánj druhé. W Holomauci. Tisk a papjr Aloysia Škarnicla. 1842. Počet stran 76.

Národní knihovna ČR  [sign. 60 D 105]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná