Č E S K Á   M Y S L
časopis filosofický
Orgán filosofické jednoty v Praze.
redaktoři: Fr. Čada a Fr. Krejčí.
S podporou c.k. ministerstva kultu a vyučování a České akademie
císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

Ročník XI.
Majitel, vydavatel a nakladatel: Jan Laichter
Na Královských Vinohradech 1910.

Strana 135 až 163:  Dr. Jindřich Vančura:
Vliv Masarykův na dějinné nazírání u nás.

Strana 164 až 168:  Jindřich Vodák:
Stará knížka Masarykova.

Strana 200 až 210:  Josef Hanuš:
T. G. Masaryk a rukopisový boj r. 1886 sl.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná