Josef Truhlář
( 16.10.1840 Talín u Protivína   -  14.2.1914 Praha )

"...pravda to jest, že co v literatuře naší jest podvrženého,
podvrhl Hanka buď sám, neb společně s jinými..."


Studie a články o Rukopisech:
Ku dni 16. září
      (báseň J. Tálinského, pseudonym Truhláře)
O přirovnáních a podobenstvích Rukopisu kralodvorského.
      (Světozor 1, 1867, č. 10, s. 90-94)
O prosodice české.
      (ČČM 45, 1871, sv. 2, s. 141-155)
Ke sporu o pravost literárních památek staročeských.
      (Česká včela 5, 1880, č. 9, s. 154-155)
(spoluautor): Srovnání epických básní RK a RZ s novějšími díly literárními.
      (Athenaeum 3, 1885-86, č. 6, s. 205-215; č. 7, s. 265-275)
Ještě jedno slovo o korekturách RK. Pronáší...
      (Athenaeum 3, 1885-86, č. 7, s. 249-252)
Desatero falsifikátů musejních.
      (Athenaeum 3, 1885-86, č. 8-9, s. 355-356)
Svědectví o objevení RK a RZ. Rozebírá...
      (Athenaeum 3, 1885-86, č. 10, s. 442-445)
O shodách RKho a RZho s novějšími díly literárními. Význam těchto shod.
      (Athenaeum 4, 1886-87, č. 1, s. 12-17)
Příspěvek k paralelám.
      (Athenaeum 4, 1886-87, č. 1, s. 17-19)
Chemické známosti padělatelovy.
      (Athenaeum 4, 1886-87, č. 1, s. 19)
Linda a RKZ.
      (Athenaeum 4, 1886-87, č. 1, s. 19-20)
Doplňky a opravy k dějinám objevení RK.
      (Athenaeum 4, 1886-87, č. 2, s. 74-76)
Ad vocem "nálep".
      (Athenaeum 4, 1886-87, č. 2, s. 76)
P. Paterovo "Umučení" a RK i RZ. Palaeografická studie.
      (Athenaeum 4, 1886-87, č. 3, s. 90-93)
O účelech padělků musejních.
      (Athenaeum 4, 1886-87, č. 6, s. 184-189)
Dozvuky ke sporu o RKZ. I. Pan Patera jako apologeta RK.
      (Athenaeum 5, 1887-88, č. 9, s. 250-255)
Zur Beleuchtung des Handschriftenstreites in Böhmen.
      (Mitteilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung 9, 1888, s. 369-401)
Drobné příspěvky o Václ. Hankovi IV.
      (Athenaeum 8, 1890-91, č. 2, s. 49-50)
Rukopis královédvorský.
      (Čech 28, 1896, č. 94, s. 3)
K otázce Rukopisu královédvorského.
      (Hlas národa 1896, č. 115, s. 3)
Boj o podvržené Rukopisy. Zpomínky po 25 letech.
      (Redigoval Jan Herben, Čas 1911)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná