Antonín Matěj Píša
Hilbert žehná Vrzalíkovi.

Právo lidu  ročník XLIII. číslo 1. (3. ledna 1934):
Hilbert žehná Vrzalíkovi.

Silvestrovsky animovaný článek přinesl sobotní Venkov z pera Jaroslava Hilberta ve svém "Kulturním obzoru", který jest v poslední době stále širší a širší. Pod názvem "Marný boj a přece něco" čteme tu Hilbertovu dojímavou úvahu nad knihou "Poučení o nepadělaných rukopisech", jejímž autorem jest Jan Vrzalík, pověstný obhájce rukopisných falsifikátů, kterému Hilbert snadno a rychle vystavuje vysvědčení stoprocentního odborníka. Se zřejmým potěšením také kvituje úspěchy, jež domněle sklidila vzkřísená kampaň za pravost Rukopisů, nicméně neopustila Hilberta soudnost do té míry, aby pozbyl nedůvěry k jejich pravosti: "aspoň dosud" - podotýká však honem. Krátký smysl Hilbertova dlougého výkladu, jeho pointa a vrchol tkví však v tom, že prý Vrzalíkova kniha a snaha je plodem nového vlastenectví, "citového a vřelého", které jde našimi dny, chce obnovit "víru v kulturnost naší minulosti" a opříti o ni "náš přeinternacionálnělý, překřivený a národně zmrazený život". Tak vida, k jak vysokým stanoviskům a kriteriím se posléze povznesl přenacionální, přerovný a národně roztálý Jaroslav Hilbert: budiž vítána jakákoli stupidnost, jen když je "citově a vřele" vlastenecká! Takovýmihle projevy se z převlasteneckého "Venkova" stále zřejměji stává česká filiálka hakenkrajclerské ideologie.
amp.


Píša Antonín Matěj (10.5.1902 - 26.2.1966)   literární a divadelní kritik, redaktor kulturní rubriky Práva lidu. Svým článkem napadl recenzi J. Hilberta v deníku Venkov (31.12.1933):   Marný boj a přece něco.


Právo lidu
Ústřední orgán Československé sociálně demokratické strany dělnické. Ročník XLIII. 1934.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná