Elektronická konference RKZ-L

Elektronická konference RKZ-L nyní není k dispozici.
Hledání v archivu konference RKZ-L:

Co to je elektronická konference? Velmi jednoduše: Když pošlete e-mail na adresu konference rkz-l@fsv.cvut.cz, bude tento dopis rozeslán na emailové adresy, které jsou obsaženy v seznamu tzv. účastníků konference.

Konference RKZ-L je určena k diskusi o problematice Rukopisu královédvorského a zelenohorského, zejména pak (ale ne pouze) k diskusi o otázce jejich pravosti.

Chcete-li si udělat představu, podívejte se do archívu, kde jsou všechny příspěvky, které byly do konference poslány od jejího vzniku (prosinec 1996). Archív konference má dvě části: novější (od roku 2003) a starší (1996–2002).

Jak se přihlásit

Navštivte www stránku http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/rkz-l vyplňte zde svoji emailovou adresu (případně další údaje) a klikněte na tlačítko "Přihlas".

Na emailovou adresu, kterou jste uvedli ve www formuláři, přijde email. Tímto dopisem se ověřuje, zda ta emailová adresa funguje a zda je opravdu vaše. V dopise je napsáno, co s ním máte udělat. Zpravidla stačí, když jej jednoduše pošlete zpátky jako odpověď. Když systém dostane vaši odpověď (s příslušným kódem uvnitř), je přihlášení do konference hotovo. Systém zařadí vaši emailovou adresu do rozesílacího seznamu a pošle vám uvítací zprávu.

Od této chvíle budete dostávat všechny dopisy, které někdo z účastníků (třeba i vy) pošle na adresu konference. Od této chvíle také můžete do konference sami psát.

Uvítací dopis si můžete schovat. Obsahuje několik údajů, které se vám mohou později hodit. Zejména je v něm něm uvedena adresa www stránky, kde si můžete změnit režim fungování konference a kde se také můžete odhlásit. K tomu budete potřebovat heslo a to je také v dopise uvedeno. Ale když dopis ztratíte, není to žádné neštěstí,

Posílání dopisů do konference

Příspěvky určené k rozeslání se posílají na (distribuční) adresu konference: rkz-l@fsv.cvut.cz . V adrese konference nezáleží na malých a velkých písmenech. Ale pozor, v adrese konference je těsně před zavináčem písmeno L (malé nebo velké), nikoli číslice 1 .

Dopisy od přihlášených účastníků jsou ihned rozesílány všem účastníkům. Dopisy od ostatních odesílatelů jsou pozastaveny a předány k posouzení moderátorovi konference. To není kvůli cenzuře, to je ochrana před tzv. spamem, tedy před nesmyslnými dopisy, které by jinak konferenci zcela zahltily.

Odhlášení a změny

Když už nechcete být účastníkem konference (nechcete z konference dostávat dopisy), můžete se odhlásit. Podobně, když změníte emailovou adresu nebo jméno, můžete příslušné změny sami udělat.

Navštivte www stránku http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/rkz-l. Není třeba si to pamatovat, tento odkaz najdete v dolní části každého dopisu z konference.

Na této stránce zcela dole vyplňte svoji emailovou adresu a klikněte na tlačítko "Odhlaš nebo edituj parametry". V následující stránce pak vyplňte heslo, které jste dostali v uvítacím dopise a které je vám každý měsíc zasíláno pro připomenutí. Pokud jste heslo přesto zapomněli, tlačítkem "Upozorni" zcela dole si můžete heslo nechat poslat emailem.

Po úspěšném zadání hesla se dostanete do formuláře, kde můžete změnit emailovou adresu, pod kterou jste v konferenci přihlášeni a kam vám z konference chodí dopisy. Dále zde můžete změnit své jméno v seznamu konference případně změnit parametry zasílání uvedené v dolní části.

Chcete-li se odhlásit, je třeba zaškrtnutím potvrdit, že to opravdu chcete udělat.

Slušné chování v konferenci

Konference je vedena v českém jazyce a platí pro ni běžná pravidla síťové etikety (tzv. netiquette).

Do konference pište vždy takovým způsobem, aby se čtením vašeho dopisu nikdo neměl potíže.

Nedělejte moc dlouhé řádky, nejvýše tak 70 znaků a každou řádku ukončete klávesou Enter (Return). Pokud váš poštovní program řádky zalamuje sám, pozor na něj. Obvykle to dopadne tak, že každý odstavec je vlastně jen jedinou dlouhatánskou řádkou, jejíž konec někteří účastníci nikdy neuvidí, protože nemají tak velikou obrazovku. Jednoduchá kontrola: když změníte velikost okna a text se přeformátuje, je to špatně.

Pokud vás někdo v konferenci naštve svým nehorázným názorem, vzpomeňte, že názory jsou k tomu, aby se lišily. Reagujte raději až trochu vychladnete a reagujte slušně a věcně. Trocha diplomatického taktu nikdy neškodí.

Pokud žertujete, nezapomeňte připojit symbol úsměvu :-) To, co Vy pokládáte za žert, si jiný může vyložit úplně jinak a protože vás nemá po ruce, nikdo mu to nevysvětlí a výsledkem je e-mailová slovní potyčka (tzv. flame war).

E-mailová slovní potyčka se rozpoutá velmi snadno a stojí všechny (zúčastněné i čtenáře) zbytečně mnoho času. Snažte se tomu zabránit a nepřilévejte oleje do ohně. Vím, že se to snadno řekne.

Správce konference

Správcem konference RKZ-L je Jiří Demel,
e-mail: demel@fsv.cvut.cz .

Budete-li mít problémy s přihlášením, odhlášením nebo doručováním, můžete mu napsat.


Problematice Rukopisů se systematicky věnuje také Česká společnost rukopisná.

Zpět na hlavní stránku RKZ.