Mgr. Dana Mentzlová
Vliv Rukopisů v beletrii


Jaroslav Hašek
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
(válečný román)

Švejk v rakouském zajetí hovoří s tatarským zajatcem o Jaroslavu ze Šternberka.
"Tak ty jseš tedy Tatar," soustrastně řekl Švejk, "ty jsi se vydařil. Pak mně máš rozumět a já tobě, když jseš Tatar. Hm - znáš Jaroslava ze Šternberka? To jméno neznáš, ty kluku tatarská? Ten vám natřel prdel pod Hostýnem. To jste vod nás jeli, vy kluci tatarský, z Moravy svinským krokem. Patrně vás ve vašich čítankách neučejí, jako nás to učívali. Znáš hostýnskou Panenku Marii? To se ví, že neznáš - ta byla taky při tom, však voni vás, kluky tatarský, tady v zajetí pokřtějí."

Naše vojsko Praha, 1981. 616 stran, 31. vydání, s. 543-544


František Ringo Čech
Titanic
(komedie)

Divadelní hra o ztroskotání Titaniku následkem srážky s lodí Glacier (ledovec), podle zápisků v soukromém deníčku kapitána Titaniku. Na úvod hry autor vysvětluje, jak deníček našel: "Byl jsem v létě s několika přáteli ve Dvoře Králové navštívit místnost, kde Václav Hanka našel proslulé Rukopisy. No, a jak už to tak bývá, víte, jak ti obrozenci kvaltovali, aby už to obrodili, neprošmejdil to tam pořádně, já jsem prohlédl místnost mnohem pečlivěji, a tam, v rohu, pokrytý prachem, ležel ten deníček kapitána Titaniku. Kde se tam vzal, co já vím. Možná s wehrmachtem, čert ví."


František Ringo Čech
Dívčí válka
(humoristický román, komedie)

V díle vystupuje postava moudrého pěvce Lumíra. Lumír je líčen jako homosexuál, který neustále recituje nesrozumitelná staročeská přísloví. V divadelní hře jej výborně ztvárnil herec Mojmír Maděrič.


Fritz Mauthner
Die böhmische Handschrift
Český rukopis
(román)

Vlastenec Mikoláš Láska sestavil starý rukopis z českých lidových písní, RK a Goethových básní. Přátelé filolog a chemik mu básně napsali starým písmem a opatřili obrázky. Chemik nikdy neprozradil, jak dosáhl starého vzhledu rukopisu, říkal pokaždé něco fantastického, jako že jej nechal sežrat slonovi. Rukopis byl zazděn ve zdi hasičské zbrojnice a s velkou slávou objeven. Následují spory o jeho pravost.

Fritz Mauthner s oblibou napodoboval styl různých známých autorů. Do románu "Český rukopis" zařadil dvě básně, ve kterých se pokusil napodobit styl RKZ.

Die böhmische Handschrift.  1. vydání. Paris, Leipzig, München. Verlag von Albert Langen 1897, 245 s.

Referát v Československé vlastivědě od Pavla Eisnera:

"Český suplent Mikoláš Láska, omezený šovén, vydržovaný pražskou číšnicí, "objeví" starý český rukopis a stejně "objeví" petrolejová ložiska na Duchcovsku; z toho děj, jenž dává přehojnou příležitost k parodiím na český národní ruch, české spolky, českou kulturu, kterou teprv pruský slavista Vollenius na jedno posezení přebystrým vědeckým důkazem zbaví obludného "operntálského rukopisu". Kniha se hemží nejapnými výpady a rádobyvtipností až do té "swičkowa pečeni", která prý podle podivného jazykového vkusu znamená Talgbraten (lojová, stearinová pečeně). Ubohý a trapný pamflet tohoto "Českého rukopisu" je hrozným pomníkem záporných možností celé jedné literatury a nad jiné cenným objektem v pomyslném kabinetu kuriosit, jenž by shromáždil pathologické výplody židovsko-německé asimilace - objekt tím průkaznější, že jeho zploditelem je duch jinak do té míry superiorní jako Mauthner. Po letech přichází lepší poznání. V prvním díle svých Pamětí (Erinnerungen, 1918) myslitel jazyka, který prohlédl klam slov a hesel a rozdrtil jejich hluché hlasy mezi žernovy své neúprosné kritiky, soudí sice stále ještě příliš blahovolně o svém "Českém rukopisu", ale přiznává svou někdejší národnostní nespravedlivost, přičítaje ji dojmu z rukopisných padělků, a rozhodněji než kdokoli z jeho krajanů odsuzuje a zavrhuje nevraživé zlehčování českých kulturních snah, jak bylo v 19.století dědičným hříchem německých generací u nás.

(Dr. Pavel Eisner: Německá literatura na půdě ČSR od roku 1848 do našich dnů. S. 345-346; In: Československá vlastivěda. Sv. 7, red. A. Pražák, M. Novotný. 1. vydání. Praha, Sfinx 1933, s. 607)


Dominik Dvořák
Příspěvek k otázce pravosti tzv. rukopisu Královéhradeckého
(sci-fi povídka)

Rukopis Královédvorský ukryli v kostele lidé ze 24.století, aby pomohli českému národnímu obrození. Chtěli je ve vhodný čas vyzvednout - "chemicky budou prokazatelně původní".

Stalo se zítra  Antologie české a slovenské science fiction. Svoboda Praha 1984. S. 302-305.


Elias Lönnrot
Kalevala
(epos)
český překlad Josef Holeček

Finsko-karelský epos, sestavený v 19. století z pozůstatků orální poezie.

Překladatel použil mnohé výrazy z Rukopisů: "Čemu byla zůstavena/ bříza tato neskácena"; "dřízhy", "medná mana" ...


Josef Linda
Jaroslav Šternberg v boji proti Tatarům
(divadelní hra)

Podle básní z RK Jaroslav, Záboj. Velký vliv Schillerova Fieska - ve výběru postav, v ději, ve vedlejších okolnostech, dialozích. Mluva dramatu je strojená a nepřirozená.

(Vyšlo v březnu 1823).


Nová píseň o hrozném zfalšování starých památek
objeveném skrze dvě hvězdy českých a vysokých škol pražských roku tohoto.
(anonymní parodistická píseň)

Zpívá se jako: "Jabůrek u kanonu stál".

Je psána tónem posměšným a urážlivým. Ve druhé sloce naráží na názor, že Gebauer byl k svému vystoupení proti Rukopisům podnícen Němci nebo svobodnými zednáři. V písni se zmiňuje i reakce německých novin Bohemia.

Vyšla na jaře 1886 na Král. Vinohradech.


Nejnovější Královédvorský rukopis.
České příběhy z tisíce a jedné noci.

(Anonymní hanlivá brožura. Původní název: Allerneueste Königinhofer Handschrift. Tschechische Geschichte aus Tausend und Einer Nacht. Vydal ji redaktor německých novin Bohemia J. Willomitzer v Düsseldorfu.)


Svatopluk Čech
Petrklíče
(pohádka ve verších)

Báseň č. 5:  Učenec koupil u vetešníka klíče, myslí si, že jsou od Vyšehradu. Píše o své hypotéze pojednání, "píše o trigorce, o kurhanu, o Svarohu, plku Igorevě, o nosovkách dávných Polabanů, o vítězi, o věhlasné děvě". O klíčích se píší skvostné knihy, učitelé o nich učí, najde se však odpůrce, který řekne, že Vyšehrad "zavíral se leda na petlici nebo na závoru". Je zvolena komise k prozkoumání klíčů, ale klíče se zničehonic ztratí. Slovy "Vyšehrad", "vítěz", "věhlasná děva" ukazuje básník paralelu s Rukopisem Zelenohorským.


Svatopluk Čech
Pestré cesty po Čechách
(povídky)

Profesor Kostlivý a Jan Vraný putují z Prahy do Dvora Králové, protože chtějí hledat přímo na místě důkazy pravosti RK, například odstřižky pergamenu. V Sobotce v hospodě slyší jméno Vaňura, které profesor zná z historie nálezu RK. Najdou dotyčného Vaňuru, zjistí, že skutečně jeho předek měl zbytek staré pergamenové knížky, ale že jej zašil do podešví bot. Profesor běduje: "Takového tedy osudu dostalo se nejdrahocennější památce našich předkův! Nepřeberné poklady dřevní poesie surově rozšlapány v ničemných trepkách nevážnými nohami nevědomých potomkův!"


Josef Urban
Poslední tečka za Rukopisy
(historický román)


©  Dana Mentzlová
©  Česká společnost rukopisná