Rumělkové rubrikace RZ

Rukopis Zelenohorský je psán železitoměďnatým inkoustem, jehož barva je nyní zelená. K tomuto zelenému písmu patří tato rumělková výzdoba:

  1. 13 majuskulí
  2. obtahy dříků písmen na začátku slov
  3. 8 speciálních grafických symbolů
  4. 4 iniciály (Některé z iniciál byly později retušovány miniovou barvou.)
Kromě těchto červených objektů, které k textu RZ patří, jsou na pergamenu RZ zvláštní červené značky provedené miniem, které k textu nepatří.

Rumělkové majuskule Rukopisu zelenohorského