Nakladatelství NEKLAN

Nakladatelství Neklan je malé nekomerční nakladatelství. Od svého vzniku v roce 1991 vydalo 22 publikací, většinou v malých nákladech. Původně bylo zřízeno k vydávání odborných publikací k rukopisnému sporu. Produkci Neklanu tvoří tyto ediční řady:

Monografie k rukopisnému sporu

Almanach rukopisné obrany

Kromě úžeji zaměřených monografií k rukopisným otázkám, vydává nakladatelství NEKLAN Almanach rukopisné obrany (ARO), jenž reflektuje současné dění a přináší drobnější pojednání. Almanach vychází zhruba každé dva roky. Od roku 1991 kdy byl vydán první sešit, vyšla již další 4 čísla s označením ARO II až ARO V.

Kompletní texty každého čísla naleznete zde:

Filosofická literatura

Kromě rukopisné literatury vydává NEKLAN též filosofické spisy. Zde se hlavně prosazuje snaha připomenout českou idealistickou filosofii.

Dosud vyšlo:

Připravuje se:
F. Mareš: Idealismus a realismus v přírodní vědě

Pohádky

Poezie

Různé

Kontaktní adresy

Nakladatelství Neklan
Ing. Jiří Urban, Na Kvíkalce 386E, 252 10 Mníšek pod Brdy
Tel.: 732 616 205
e-mail: jiri.urban@volny.cz