STRUČNĚ O RUKOPISE ZELENOHORSKÉM

Tyto stánky slouží ke stručnému informování o Rukopise zelenohorském. Vycházejí z textů, které byly vytvořeny pro informativní výstavu na zámku Zelená Hora zpřístupněném veřejnosti ve dnech 17. a 18. června 2000. Původně značně stručné texty byly někde rozšířeny, případně obohaceny o odkazy na podrobnější zpracování.

Nález rukopisu
Obsah
Hmotná stránka RZ
Josef Dobrovský proti RZ
Palacký a Šafařík na obranu RZ
Mikroskopický průzkum Augusta Cordy
Rukopisné boje roku 1886
Mystifikace s "HANKA FECIT"
Fotochemický průzkum prof. Vojtěcha
Sborník ČSAV 1969
Průzkum tzv. Ivanovova týmu
Fakta o Protokolech
Endersova zkoumání Rukopisů
Názory DNES