Zprávy České společnosti rukopisné, I. řada

Číslo 1.   (vyšlo 15.6.1935, 4 str.)
o b s a h: Zahajujeme...; Stav rukopisového sporu; Důležitost objektivních nálezů na RKZ; Jak jsem dospěl ke zkoumání RKZ; Přehled: Před rokem; Výstava RKZ v Museu; Dary; Exkurse na Hrad; Přednášky ve společnosti; Nové knihy.

Číslo 2.   (vyšlo 1.11.1935, 6 str.)
o b s a h: Zkoumání hmoty písma RZ; "Tábor" - slovo předhusitské; Drobnosti: Byl Josef Kovář obětí nálezu Libušina soudu?; Dary; Aktuality; Přednášky.

Číslo 3.   (vyšlo 1.2.1936, 6 str.)
o b s a h: Kdyby nebylo Herdra...; Subst. Verbale "vražba" znovu doloženo; Ještě "vražba"; Časopisy o RKZ; Knihy; Přednášky; Dary; Organisační.

Číslo 4.   (vyšlo 15.4.1936, 8 str.)
o b s a h: Mohly být Rukopisy vyrobeny v 19. století?; Berlínská modř a RK; Přednášky; A Brief Information about the Old Czech R.K.Z.

Číslo 5.   (vyšlo 1.7.1936, 8 str.)
o b s a h: Prohlášení Československé společnosti rukopisné v Praze; Prolegomena k Melodickým textům RKZ; O nejstarších dokladech slova "tábor" z klínopisné asyrštiny; Přehled událostí a časopiseckých zpráv; Přednášky ve společnosti; Knihy; Redakci došlo.

Číslo 6.   (vyšlo 1.10.1936, 8 str.)
o b s a h: Rozuměl prof. Gebauer chemickému důkazu pravosti Rukopisů?; Úcta k vědecké práci; Rozmluva s prof. Flajšhansem o rukopisu Královédvorském; Přehled; Kurzgefasste Belehrung über die K.H. und G.H.

Číslo 7.   (vyšlo 15.1.1937, 8 str.)
o b s a h: K soudnímu sporu prof. J. Vrzalíka s Dr. A. M. Píšou; Poslední linguistické námitky proti RKZ; Botanický podvrh; Hanka fecit!; Vecě či věče; Přehled: Vzpomínáme; Purkyně a Rukopisy; Havlíček a RKZ; Smutná bilance; Královská česká společnost nauk dokumentuje svůj zájem o české kulturní otázky; Nález desek k Evangeliu sv. Jana; Boj o parallely; "Stupidita" ve sporu o RKZ; Spor o pověst Hostýnskou; Strach před laiky; Krásný čin; + Jan Herben; Ještě o Bartošovy "Rukopisy"; Přehled událostí a časopiseckých zpráv; Přednášky ve společnosti; Nové knihy; Redakci došlo; Organisační.

Číslo 8.   (vyšlo 25.2.1937, 4 str.)
o b s a h: Corpora delicti, která usvědčují - obžalobu; Poznámky k článku doc. Jindř. Šebánka: "Rukopisy" po stránce paleografické; Přehled: Rukopisové boje a jejich ohlasy ve Vídni; Historie 1. vydání RK; Obrozenecké padělky; Cizina o Rukopisech.

Číslo 9.-10.   (vyšlo 10.4.1937, 16 str.)
o b s a h: RKZ w Polsce; Padělky rukopisů - jich možnosti a nemožnosti; Za prof. Pekařem; Poznámky k článkům prof. Fr. Trávníčka: "Rukopisy" po stránce jazykové; Přehled: Přehled událostí a časopiseckých zpráv; Cizina o Rukopisech; Schůze polských jazykozpytců o RKZ v Krakově; Revue Sobota; Věda a život; K Hýskovu projevu na sjezdu pedagogů; Nová skepse o staroruském Igoru; Zelený inkoust z Athenaea; Ještě botanický důkaz; + Renáta Tyršová; František Bartoš; Svaz Nár. osvobození; Nové knihy.

Číslo 11.-12.   (vyšlo 15.6.1937, 12 str.)
o b s a h: Aby bylo jasno; Naše diskuse s čsl. rozhlasem; Poznámky k článkům doc. Rud. Holinky "Rukopisy" po stránce historické; Přehled: Přednáškový cyklus Sv. Nár. osv. o RKZ; Časopisecké zprávy a jiné události; Svoboda vědeckého bádání; Prof. V. Šimák o básni Beneš Heřmanóv; Spolek evangelických akademiků "Jeroným"; Upadá "přítomnost" nebo její zpravodajové?; Bartůškova obhajoba z příslušnosti k obráncům; Výstavka literatury o RKZ; Nové knihy.

Číslo 13.   (vyšlo 20.10.1937, 8 str.)
o b s a h: Bojovník za vědeckou kázeň; Příspěvek k technickému popisu RK; "Radostná" událost; Historkovy omyly; Přehled; Listárna redakce.

Číslo 14.   (vyšlo 15.2.1938, 8 str.)
o b s a h: Neznámý posudek českých chemiků o RK z roku 1935; Dzieje misternego falszerstwa; Tresť na dli; Přehled: časopisecké zprávy a jiné události; Proti sofismatům; F.M.Bartoš: Listy profesoru F. Marešovi o RKZ; Věda a život; ČČH; LF; TGM a RKZ; Jan Evangelista Purkyně; Památce Julia Stoklasy; F. M. Bartoš; Josef Jungmann; Univ. prof. Fr. Mareš; Slovo a slovesnost; Nikolaj Aleksejevič Někrasov; Fotografické prozkoumání Evangelia sv. Jana; Bodhisatwa: Jsou Rukopisy falešné?; Neznámý článek prof. Walda o RKZ; Listárna redakce.

Číslo 15.-16.   (vyšlo 5.5.1938, 12 str.)
o b s a h: Rukopisy po stránce chemické; Mój udzial w sporze o RKZ; RKZ a staroslovanská mythologie; Politika v kulturní historii; Kytice z viol a róží; Názorné přirovnání; Přehled: Věda a život; Spor o stupiditu; Tank; Potěšitelný zjev; Stoleté výročí narozenin J. Kalouska; České listy; Jak se staví denní náš tisk k otázce rehabilitace RKZ; Rukopisy jsou pravé; Tisíc let českého jazyka a RKZ; Tři důkazy o RKZ pro každého; Nový objev; Přednášky; Literární historie; Chystané publikace o RKZ; Přesné stáří Rukopisů; Listárna redakce.

Číslo 17.-18.   (vyšlo 1.10.1938, 12 str.)
o b s a h: Rukopisy s hlediska literárně historického; Istota sporu o RKZ; Vědecké autority a skutečnost; Za pravdou rukopisů; Slovo o pluku Igorově; Pravěk Slovanů a RKZ; Alexander Brückner; Naše věda; Vatroslav Jagič; Ferd. Strejček; Střední škola; Chystané publikace; Podivné způsoby v NM; ČČH; Dr. Frant. Spina; Přehled událostí a časopiseckých zpráv; Dr. Schacherl a RKZ; Listárna redakce.

Číslo 19.-20.   (vyšlo 20.12.1938, 12 str.)
o b s a h: Našim čtenářům; Je slovo "Tabor" v RK ohlasem tatarsko-mongolského válečnictví z XIII. - XIV. století?; Zlomky prastaré epopeje - v říkadlech; Pravěk Slovanů a RKZ; Rukopisy, věda a ulice; Přehled: Památka Boh. Balbína; Slavia; Kužnica; + Blažena Stržínková; Dorost; Hankův pomník; Gebauerovo jubileum; Ottův naučný slovník a RKZ; Podivný slovníček; Obsah Zpráv Čs.S.R.

(řada I.  celkem 132 stran)


Výběr ze Zpráv ČSR - řada 1

K. Třeska: Stav rukopisného sporu. č. 1, červen 1936
F. Mareš: Důležitost objektivních nálezů na RKZ. č. 1, červen 1936
V. Vojtěch: Jak jsem dospěl ke zkoumání RKZ č. 1, červen 1936
Red.: Corpora delicti, která usvědčují - obžalobu. č. 8, únor 1937
F. Mareš: Poznámky k článku doc. Jindř. Šebánka: "Rukopisy po stránce paleografické". č. 8, únor 1937
AUSZÜGE aus bemerkenswerten ..č.6, říjen 1936
K. Třeska: Rozuměl prof. Gebauer chemickému důkazu pravosti Rukopisů? č. 6, říjen 1936