J A S O Ň
časopis poučný a zábavný.
1859

Číslo 3  (20. dubna 1859)
str. 19 a 20:  Útok M. Büdingera proti Kralodvorskému rukopisu

Číslo 4  (1. května 1859)
str. 30:  Útok M. Büdingera proti Kralodvorskému rukopisu  (dokončení)

Číslo 8  (10. srpna 1859)
str. 65:  Rozmanitosti.

Ke konkursu, jejž zdejší měšťan a vlastenec p. Fingerhut vypsal, sešlo se čtvero her: Zdeněk z Zásmuku, Slavníkovci, Jaroslav (histor. drama v 5 jednáních) a Libušín soud (drama ve 4 jednáních). Dosud neví se, kdo hlavní cenu obdrží.

Číslo 9  (... ... ...)
str. 70:  dne 29. července rozhodnuto:

akcessit přisouzen truchlohře Jaroslav od Leopolda Hansmanna (líčí vítězství nad Tatary).

Číslo 10  (1. října 1859)
str. 73 a 74:  FEUILLETON.
Rozsudek o soudu p. Hanky proti p. D. Kuhovi.

Číslo 12  (1. listopadu 1859)
str. 82:  FEUILLETON.
Novoměstské divadlo

Číslo 13  (10. listopadu 1859)
str. 86:  Nový svědek o rukopisu kralodvorském


JASOŇ  časopis poučný a zábavný.
Odpovědný redaktor: Jan Erazim Sojka. Vychází vždy 1., 10. a 20. každého měsíce. Tiskem Bedřicha Rohlíčka v knížecím arcibiskupském semináři. (Od čísla 10 tisk Antonína Renna "u třech lip"). V Praze 1859. Formát 42 x 27 cm. Ročník 1859 vycházel od 1. dubna do 20. listopadu, 14 čísel, celkem 90 stran.

Knihovna České společnosti rukopisné  [sign. 119]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná