SLOWESNOST
aneb Zbjrka přjkladů s krátkým pogednánjm o slohu.
1820

S L O W E S N O S T
Josefa Jungmanna.
  strana
Titulní list. I
K wlastenské mládeži. III a IV
Počátkowé slohu (stylu). V až CII
Přjklady.
A. Básně. 1 až 198
Knjžecj stůl. 65 až 69
B. Prostomluwa (prosa). 199 až 283
C. Řeči. 284 až 336
Přjdawek ze Starobylých Skládanj.
O welikém pobití. 314 až 320
Poznámky. 320 a 321


str. 321:
Zpráwa o spisowateljch, z gichžto učených pracj tato zbjrka snesena gest, pokudž o nich wydawateli wědomo:
Hanka (Wáclaw), nar. w Hořeňowsi w Hradecku r. 1791, 10 Čerwna. Aud učené společnosti Krakowské; na ten čas při Museum českém. Wydal Starobylá skládanj 4 djly, Kralodworský rukopis, historii Slowanů od Rhüsa, pjsně, idylly Gesnerowy 1820, a.g.

SLOWESNOST aneb zbjrka přjkladů s krátkým pogednánjm o slohu.
K prospěchu wlastenské mládeže od Josefa Jungmanna, doktora we filosofii a professora humanitétnj třjdy na c.k. gymnasium akademie Pražské. W Praze, 1820. Wytištěná u Josefy Fetterlowé z Wildenbrunu, w arcibiskupské Impressj w Seminarium, za Faktora Tomáše Kubelky. Formát 20,5 x 11,5 cm. Stran (CII)+336.

Národní knihovna v Praze  [sign. 54 D 207]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná