KROK
Weřegný spis wšenaučný
pro
Wzdělance Národu Česko-Slowanského.
W Praze 1823.

Časopis KROK.
1823.  Djl prwnj.  Částka III.
Saud Libušin.
Předmluva. str. 48 a 49
Starý rukopis. str. 50, 52, 54, 56
Novočeský smysl. str. 51, 53, 55, 57
Poznamenání. str. 56 až 61


Starý rukopis.  Novočeský smysl  (podle čtení Antonína Jungmanna).
Poznamenání:  celkem 40 vysvětlivek  (podepsán J. J. = Josef Jungmann).


K R O K. Weřegný spis wšenaučný pro wzdělance národu Česko-Slowanského. Wydáwán přispjwánjm mnoha učených wlastenců od Jana Swatopluka Presla, Doktora w lékařstwj, c. k. weřegného professora přjrodopisu a ředitele c. k. přjrodowny na wysokých školách pražských. Djl prwnj. W Praze 1823. K dostánj u Krause knihkupce, a u Josefy owdowělé Fetterlowé z Wildenbrunu, arcibiskupské knihtiskařky w Seminarium Nře 190.

Národní knihovna ČR - studovna rukopisů a starých tisků  [sign. 60 D 60/díl 1.]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná