Alois Wojtěch Šembera
Wpád Mongolů do Morawy
W Holomouci 1841.

Wpád Mongolů do Morawy.
Předmluva.
BÁSNĚ.
Widění.
(od Vinc. Furcha)
67-68
Mongolové u Holomouce.
(od F. M. Klácela)
69-74
O welikých bojech křesťan s Tatary.
(Z Kralodworského Rukopisu)
75-85
Poznamenání 86-90

Ukázka - strana 75:


   O welikých bojech křesťan s Tatary.

  Zwěstuju wám powěst weleslawnu,
  O welikých pótkách, lutých bojech;
  Nastojte i wes swój um zběrajte,
  Nastojte, i nadiwno wám sluchu!

    We wlasti, kdě Olomúc wewodí,
  Jesti tamo hora newysoká,
  Newysoká, Hostajnow jéj imě;
  Máti božia diwy tamo twoří.

    Dlúho wlasti naše w míře běchu,
  Dlúho obih mezi ludem ktweše,
  Ne ot wzchoda w zemiéch búřia wstáše,
  Wstáše dceře-dle taterska cháma,
  Juž křestěnstí ludé pro kamenié,
  Pro perly i pro zlato zabili.


Wpád Mongolů do Morawy.
Se starší historií Mongolů, jich powahopisem a popsáním Hostýna. W dobu šestistyleté památky oswobození Morawy od Mongolů wydal A. W. Šembera, professor řeči a literatury české na Morawsko-stawowské akademii w Holomouci. Se třemi obrazy. Tisk a papír Aloysia Škarnicla. W Holomouci 1841. Formát 20 x 12,5 cm. Počet stran 103.

Moravská zemská knihovna v Brně   [sign. 2-191.09]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná