Alois Wojtěch Šembera
Wpád Mongolů do Morawy.
W Holomauci 1842.

Wpád Mongolů do Morawy.
Předmluva.
BÁSNĚ.
Widěnj.
(od Winc. Furcha)
49-50
Mongolowé u Holomauce.
(od M. F. Klácela)
51-55
O welikých bogech křesťan s Tatary.
(Z Kralodworského Rukopisu)
56-64
Poznamenánj k básni této 65-66

Ukázka - strana 56:


   O welikých bojech křesťan s Tatary.

  Zwěstuju wám powěst weleslawnou,
  O welikých půtkách, lítých bojech;
  Nastojte i weš swůj um zbírejte,
  Nastojte, i nadiwno wám sluchu!

    We wlasti, kde Olomouc wéwodí,
  Jesti tamo hora newysoká,
  Newysoká, Hostajnow jí jméno;
  Máti boží diwy tamo twoří.

    Dlouho wlasti naše w míře byly,
  Dlouho oběh mezi ludem kwetl,
  Než od wzchodu w zemích bouře wstala,
  Wstala pro dceř taterského chána,
  Již křesťanští lidé pro kamení,
  Pro perly i pro zlato zabili.
Poznámka:
Druhé vydání Šemberova Vpádu Mongolů do Moravy je poněkud zvláštní. S výjimkou básní je text přepsán kurentem do starší češtiny (j=g, í=j, ou=au, š=ff); básně jsou naopak přepsány do novějšího jazyka, než bylo v prvním vydání.


Wpád Mongolů do Morawy.
Se staršj historij Mongolů, gich powahopisem a popsánjm Hostýna. W dobu šestistyleté památky oswobozenj Morawy od Mongolů wydal A. W. Šembera, professor řeči a literatury české na morawsko-stawowské akademii w Holomauci. Se třemi obrazy. Wydánj druhé. Tisk a papjr Aloysia Škarnicla. W Holomauci 1842. Formát 21 x 13,5 cm. Počet stran 75.

Národní knihovna v Praze   [sign. 60 D 105]
Moravská zemská knihovna v Brně   [sign. 2-0015.561]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná