Josef Bojislav Pichl
Společenský krasořečník český
Praha 1852

Společenský krasořečník český
České historické zpěvy,
pověsti a legendy.
Knížecí stůl 9-12
Záboj a Slavoj. 13-20
Beneš Hermanóv. 122-124
Hody krále Václava I. 124-127
Ludiše a Lubor. 127-131

Poznamenání:
První svazek Krasořečníku obsahuje kromě tří písní z Rukopisu královédvorského několik básní které mají spojitost s RK. Báseň "Knížecí stůl" podle Herdera (Die Fürstentafel) přeložil František Jan Svoboda; odpůrci Rukopisů je považována za vzor k Libušinu soudu. "Hody krále Václava I." je báseň Jana Erazima Vocela, která přejímá některé části z písně Jaroslav z RK. Dále je zde báseň "Pěstoun cizinec" od Františka Ladislava Riegra, která navazuje na píseň Čestmír a Vlaslav z RK; líčí tragický osud Zdeslava - malého syna poraženého Vlaslava.

Josef Bojislav Pichl  (23.8.1813 - 11.3.1888)
MUDr., vlastenecký publicista, spisovatel a překladatel. Vydával Společenský zpěvník český a Společenský krasořečník český.


Společenský krasořečník český.
od Dra J. Boj. Pichla. Díl první. V Praze 1852. Tisk a náklad Jaroslava Pospíšila. Počet stran 238.

Stanford University Libraries   [sign. PN 4355/v.1]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná