Königinhofer- och Grünberger- Handskriften.
Akademisk afhandling af Dr. K. Collan.
Helsingfors 1865.

Königinhofer- och Grünberger- Handskriften.
  strana
Titulní list. 1
Innehåll. 3
Inledning. I až LII
KÖNIGINHOFER-HANDSKRIFTEN.
Polackernas fördrifvande. 3 až 4
Tredje boken. Tjugondesjette kapitlet.
Sachsarnes Nederlag.
5 až 7
Striden mot Tatarerna. 8 až 16
Tredje boken. Tjugondesjunde kapitlet.
Segern öfver Vlaslav.
17 až 24
Täflingsstriden. 25 až 29
Zaboj och Slavoj. 30 až 38
Tredje boken. Tjugondeåttonde kapitlet.
S å n g e r.

Zbyhon.
39 až 41
Blomqvasten. 42
Bärplockningen. 43 až 44
Hjorten. 45 až 46
Rosen. 47
Göken. 48
Den öfvergifna. 49
Lärkan. 50
GRÜNBERGER-HANDSKRIFTEN.
(Första fragmentet.) 53
(Andra fragmentet.)
Libušas Dom.
54 až 57
Noter.
Polackernas fördrifvande. 58
Sachsarnes Nederlag. 59
Striden mot Tatarerna. 59 až 60
Segern öfver Vlaslav. 60 až 61
Täflingsstriden. 61
Zaboj och Slavoj. 61 až 62
Libušas Dom. 62 až 63
Rättelser. 64


Poznámka JAG ke švédskému vydání RKZ:

Dr. Karl Collan  (1828 - 1871)
-  spisovatel čuchonský, lektor německé řeči na univ. helsingforské (1859). Napsal švédsky disertační práci z oboru české literatury: Rukopis Královédvorský a Zelenohorský: překlad ze staročeštiny, literárně-historický úvod a vysvětlující poznámky. (1865).
Švédské vydání Rukopisů: "Königinhofer- och Grünberger- Handskriften", vyšlo v totožném rozsahu, ale s jinou obálkou než jeho disertační práce.
V časopisu českého muzea ČČM 1862 vyšel dřívější Collanův překlad Kytice, který je rozdílný od pozdějšího vydání. Dr. Collan také přeložil do švédštiny finský epos Kalevala.
Königinhofer- och Grünberger- Handskriften.
Från fornböhmiskan öfversatta, jemte litterärhistorisk inledning och upplysande noter. Akademisk afhandling af Dr. K. Collan. Helsingfors 1865. J. C. Frenckell & Son. Formát 21,5 x 13 cm. Počet stran 4+(LII)+64.

Národní knihovna v Praze  [sign. 9 D 320]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná