Rukopis Kralodvorský i Zelenohorský.
Vydánie šestnácté.
V Praze 1869.

RUKOPIS KRALODVORSKÝ
i  ZELENOHORSKÝ.
  Strana
Titulní list. 1
Připomenutí. 3 až 6
Oldřich i Boleslav. 7 až 9
Beneš Hermanov. 9 až 12
Jaroslav. 13 až 24
Čestmír i Vlaslav. 24 až 33
Ludiše i Lubor. 33 až 38
Záboj, Slavoj i Ludiek. 39 až 48
Zbyhoň. 48 až 51
Kytice. 51
Jahody. 52 až 53
Jelen. 54 až 55
Róže. 55 až 56
Zezhulice. 56
Opuščená. 57
Skřivánek. 58
Zakrakoce v hradě vr(an)... 58
Rukopis Zelenohorský.
Sněm. 59
Lubušin súd. 60 až 64


RUKOPIS KRALODVORSKÝ i ZELENOHORSKÝ.
Zpěvopravné básně. Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku. Vydánie šestnácté Váceslava Hanky, rytieře řádu sv. Vladimíra, komandéra řádu sv. Anny, bibliotekáře Národnieho museum. V Praze 1869. Nákladem Františka Řivnáče, knihkupce v Českém museum. Tiskem dra. Edv. Grégra v Praze 1869. Formát 14 x 9 cm. Počet stran 64

Knihovna České společnosti rukopisné  [sign. 94]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná