RUKOPIS ZELENOHORSKÝ
Historie - text - novočeský překlad - faksimile - studie písma.
Praha 1935.

Rukopis zelenohorský.
  strana
Quettingův dřevoryt Scheiwlova Libušina soudu.    2
Titulní list. 3
K historii RZ. 5 až 7
Popis RZ. 8 až 11
Faksimile RZ. 12 až 13
Text rukopisu Zelenohorského.
(vlevo přepis písmenný, vpravo fonetický)
(strana  14  -   15  -   16  -   17  )
14 až 17
Novočeský překlad. 18 až 21
Vysvětlivky. Zkratky. 22
Příloha:
1.  Studie "kryptogramu"
(zvětšeno 5x lin., str. 3, ř. 3 zd.)
2.  Studie několika iniciálek
(L, S, L, V, L, S, M, K, L, C, D) - zvětšeno 2x lin.
3.  Příloha:  Faksimile RZ  (varianta 1)
Faksimile - strana 1
Faksimile - strana 2
Faksimile - strana 3
Faksimile - strana 4
Faksimile - strana 5
Faksimile - strana 6
Faksimile - strana 7
Faksimile - strana 8
3.  Příloha:  Faksimile RZ  (varianta 2)
Faksimile - strana 1
Faksimile - strana 2
Faksimile - strana 3
Faksimile - strana 4
Faksimile - strana 5
Faksimile - strana 6
Faksimile - strana 7
Faksimile - strana 8


RUKOPIS ZELENOHORSKÝ.
Historie - text - novočeský překlad - faksimile - studie písma.
Úvod, přepis textu, překlad a poznámky od Karla Třesky. Příloha od Lad. Matouška. Pro kruh příznivců Rukopisů vydala edice Tři Pruty Svatoplukovy. Ve stu číslovaných exemplářích na holandském japanu vytiskla tiskárna Verner a spol., Praha XVI., Palackého tř. 38. Přílohu rozmnožila želatinovým tiskem planografie K. Krále, Praha II. V Praze MCMXXXV. Tento výtisk má číslo 26 (varianta 1) a číslo 94 (varianta 2).
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná