R U K O P I S Y
ZELENOHORSKÝ  A  KRÁLOVÉDVORSKÝ

Praha 1948.

R U K O P I S Y
ZELENOHORSKÝ A KRÁLOVÉDVORSKÝ
  strana
Titulní list. 3
Rukopis Zelenohorský
5
Píseň pod Vyšehradem 7
Sněm 8
Libušin soud 9 až 13
Rukopis Královédvorský
15
Oldřich a Boleslav 17 až 19
Beneš Heřmanóv 20 až 23
Jaroslav 24 až 35
Čestmír a Vlaslav 36 až 45
Ludiše a Lubor 46 až 51
Záboj, Slavoj a Luděk 52 až 61
Zbyhoň 62 až 64
Kytice 65
Jahody 66 až 67
Jelen 68 až 69
Růže 70
Žežulice 71
Opuštěná 72
Skřivánek 73
Vydavatelova poznámka 75 až 77
Obsah 78


RUKOPISY ZELENOHORSKÝ A KRÁLOVÉDVORSKÝ
Do novočeštiny přepsal a poznámkou doprovodil Albert Vyskočil. Typografická úprava a iniciály jsou od Oldřicha Menharta, jehož písmem Manuscript vytiskli tuto knihu Müller a spol. v Turnově. Špalíčky iniciál vyryl Karel Kabelka. Vyšlo na jaře 1948 k 130. výročí prvního vydání jako 27. svazek Pourovy edice, kterou vede a vydává Václav Pour, Praha-Vršovice, Norská 3, v počtu 700 tisků, z nichž 200 je na ručním papíru Maršov číslováno a opatřeno suchou pečetí vydavatele. Cena 96 Kčs. Formát 17 x 10,5 cm. Počet stran 84.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná