Martin Hattala
( 4.11.1821 Trstená   -  11.12.1903 Praha )


Články a publikace Martina Hattaly:
Obrana Libušina soudu ze stanoviska filologického.

Časopis Musea království českého
(roč. 32, 1858, sv. 4, s. 600-611)
(roč. 33, 1859, sv. 3, s. 326-346)
(roč. 34, 1860, sv. 1, s. 59-81)
Das Libuša's Gericht und die Königinhofer Handschrift.
Prager Morgenpost sammt Mercy's Anzeiger 1858
(Nr. 317, 25.11.1858, s. 1)
(Nr. 318, 26.11.1858, s. 1)
(Nr. 325, 4.12.1858, s. 1-2)
(Nr. 335, 14.12.1858, s. 1-2)
Das Libuša's Gericht vom paläographischen, philologischen und poetischen Standpunktverteidigt.
Prager Morgenpost sammt Mercy's Anzeiger 1859
(Nr. 8, 8.1.1859, s. 1-2)
(Nr. 9, 9.1.1859, s. 1-2)
Verteidigung der Authentizität des Urteils Libussas vom philologischen Standpunkt.
(Prag 1858-1860))
recenze M. Hattaly:  Feifalik, Über die Königinhofer Handschrift
(Čas 1860, č. 65, 15.12.1860, s. 1-2)
O enklitickém ž a ť co důkaze přesnosti Rukopisů zelenohorského a kralodvorského.
(Časopis Musea království Českého, roč. 34, 1860, sv. 3, s. 313-320)
August Schleicher und die slawischen Consonantengruppen: Ein Beitrag zur...
(Prag 1869, H. Carl J. Satow, s. 91-94)
Beiträge zur Kritik der Königinhofer und Grünberger Handschrift.
(Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag 1871, díl 2., Juli-Dezember, s. 19-38)
O národním smýšlení královédvorských epiků. Ukázka Rukopisu královédvorského.
(Osvěta 15, 1885, č. 11, s. 1013-1030)
Protivníci Královédvorského rukopisu dovolávají se i zázraků proti němu.
(Národní listy)
(roč. 25, č. 357, 29.12.1885, příloha s. 1)
(roč. 25, č. 358, 30.12.1885, s. 2)
(roč. 26, č. 6, 6.1.1886, příloha s. 1)
(roč. 26, č. 16, 16.1.1886, příloha s. 1)
Jagič urputněji nevraží na Rukopis královédvorský než Feifalík, dovolávaje se i filologických zázraků proti němu. Třetí ukázka obrany téhož rukopisu, kterou chystá...
(Pokrok 1886, č. 52, 21.2.1886, s. 3-4)
(Pokrok 1886, č. 54, 23.2.1886, s. 3)
(Pokrok 1886, č. 55, 24.2.1886, s. 3-4)
Žena v epických básních Rukopisu královédvorského.
(Národní listy 1886, roč. 26, č. 99, 9.4.1886, příl. s. 1-2)
- též: Prof. Hattala o Kralodvorském rukopisu. [Výtah z přednášky.]
(Hlas národa 1886, č. 98, 8.4.1886, s. 1-2)
(Hlas národa 1886, č. 99, 9.4.1886, s. 1)
- též: Prof. Hattala über die Königinhofer Handschrift.
(Politik 1886, roč. 25, Nr. 98, 8.4.1886, s. 3)
Rukopis královédvorský.
[Anketa o věrohodné charakteristice Hanky, Lindy, Svobody, Jungmanna a Palackého.]
(Hlas národa 1886, č. 130-139, 11.-20.5.1886)
Gegen den neusten Angriff des Herrn Prof. V. Jagič auf die Königinhofer Handschrift.
(Politik 1886, roč. 25, Nr. 211, 1.8.1886, s. 3-4)
(Politik 1886, roč. 25, Nr. 213, 3.8.1886, s. 3-4)
(Politik 1886, roč. 25, Nr. 214, 4.8.1886, s. 3-4)
(Politik 1886, roč. 25, Nr. 218, 8.8.1886, s. 4-5)
(Politik 1886, roč. 25, Nr. 222, 12.8.1886, s. 3-4)
(Politik 1886, roč. 25, Nr. 225, 15.8.1886, s. 7)
(Politik 1886, roč. 25, Nr. 232, 22.8.1886, s. 8)
(Politik 1886, roč. 25, Nr. 237, 27.8.1886, s. 3-4)
(Politik 1886, roč. 25, Nr. 239, 29.8.1886, s. 4-5)
(Politik 1886, roč. 25, Nr. 249, 8.9.1886, s. 3-4)
(Politik 1886, roč. 25, Nr. 253, 12.9.1886, s. 7)
(Politik 1886, roč. 25, Nr. 256, 15.9.1886, s. 3-4)
Zpráva o chemickém a drobnohledném ohledání některých rukopisů musejních.
(Časopis Musea království Českého, roč. 61, 1887, s. 297-435)
Zpráva o chemickém a drobnohledném ohledání některých rukopisů musejních.
(Zvláštní otisk - Nákladem Společnosti Musea, 1887, 139 s.)
Příspěvek k obraně Rukopisu královédvorského.
(Světozor 1887, roč. 21, č. 43, 16.9.1887, s. 675)
(Světozor 1887, roč. 21, č. 44, 23.9.1887, s. 691-692)
(Světozor 1887, roč. 21, č. 45, 30.9.1887, s. 710-711)
(Světozor 1887, roč. 21, č. 46, 7.10.1887, s. 726)
(Světozor 1887, roč. 21, č. 47, 14.10.1887, s. 742-743)
(Světozor 1887, roč. 21, č. 48, 21.10.1887, s. 762-763)
(Světozor 1887, roč. 21, č. 49, 28.10.1887, s. 779-780)
(Světozor 1887, roč. 21, č. 50, 4.11.1887, s. 795-797)
(Světozor 1887, roč. 21, č. 51, 11.11.1887, s. 810-814)
Příspěvek k obraně Rukopisu královédvorského hlavně s methodického stanoviska.
(Zvláštní otisk ze Světozora 1887, č. 43 do 51, 31 s.)
Obrana Rukopisu královédvorského.
(Praha 1911, Alois Hynek, 408 s.)
Verteidigung der Königinhofer Handschrift.
(Berlin 1912)

Články a publikace o Martinu Hattalovi:
Mikosič a rukopis Kralodvorský

(Památky archaeologické a místopisné, 1868, s. 461)
Několik slov k panu Martinu Hattalovi, jež na útržky v Osvětě od něho učiněné pronáší...
(A. V. Šembera, Vídeň, vlast. náklad, 1872, 8 s.)
Jaroslav Vlček: Hattaliana. Archiv literárně historický.
(Listy filologické 1904, roč. 31., s. 34-38, 119-122, 354-358, 439-444)
recenze V. Jagiče:  M. Hattala, Obrana Rukopisu královédvorského.
(Archiv für slavische Philologie, Berlin 1912, roč. 33, s. 575-578)
Josef Oščádal: Hattalova Obrana RK. (Klatovy 1915)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná