Matěj Opatrný
( 4.5.1860 Záluží   -  19.9.1891 Cerhovice )

Fotografie prof. Opatrného

Články Matěje Opatrného:
Co hajitelé RK a RZ dále odpovídají na výtky gramatické
(Athenaeum 3, č. 7, s. 258-263)
Příspěvky ke kritice RK
(Athenaeum 3, č. 8-9, s. 340-343)
Některé podoby Jaroslava RK s Alexandreidou sv.-Vítskou
(Athenaeum 3, č. 8-9, s. 343-346)

Publikace a články o Matěji Opatrném:
Jindřich Vančura: Památce Mat. Opatrného, oběti boje rukopisného
(in: Jan Herben: Boj o podvržené Rukopisy. Zpomínky po 25 letech, Praha 1911, s. 27-41)
Marie Gebauerová: Matěj Opatrný

(in: Rodinné vzpomínky na Jana Gebauera, díl. III., Kladno 1932, s. 85-106)
Ottův slovník naučný  (1902)
Masarykův slovník naučný  (1931)
FRONTA  (1933)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná