Josef Ošťádal
( 28.4.1839 Odrlice u Litovle   -  5.4.1915 Klatovy )


Publikace Josefa Ošťádala (Oščádala):
Jak oslavíme stoletou památku Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského?
Úvaha o pravé povaze básní rukopisných.  (Klatovy 1908)
O jazyku neboli řeči a slohu básní rukopisných doplňkem ke spisku
Jak oslavíme stoletou památku objevu RKZ?  (Klatovy 1911)
Rukopis Královédvorský a Zelenohorský,
nejvzácnější památky pěveckého umění nejdávnějších předků.  (Klatovy 1915)

Články Josefa Ošťádala:
O národní epice přirozené, zvláště o hrdinských zpěvích Rukopisu zelenohorského a královédvorského proti zpěvům Homérovým z jedné a proti Aeneidě ze strany druhé.
(Program c.k. státního reálného a vyššího gymnasia v Klatovech na školní rok 1883/84, str. 3-34).
Hrozí-li Rukopisu zelenohorskému a královédvorskému pohroma?
(Klatovské listy 5, 27.3.1886, číslo 13, str. 1-2)
Jakou řečí hovoří pěvci Rukopisů zelenohorského a královédvorského?
(Program c.k. státního reálného a vyššího gymnasia v Klatovech... za školní rok 1888/89, str. 3-50).
Sv. Hostýn či sv. Kopeček?
(Klatovské listy 16, 23.8.1902, číslo 34, str. 1-2)
Odpověď Listům filologickým.
(Klatovské listy 17, 11.7.1903, číslo 28, příloha str. 1)
Odpověď na Padesátiletou diskussi o Rukopisy.
(Klatovské listy 20, 14.7.1906, číslo 28, str. 3; 21.7.1906, číslo 29, str. 2)
Rukopisové zelenohorský a králodvorský památkou z XIX. věku?
(Klatovské listy 25, 28.10.1911, číslo 44, str. 8)
Štědrovečerní úvaha o sporu Rukopisném a jeho nynějším rozvoji.
(Klatovské listy 25, 23.12.1911, číslo 52, str. 2-3)

Články o Josefu Ošťádalovi:
Oldřich Hujer: Zasloužené pozornosti málem by ušel...
(Listy filologické 1903)
recenze: Jak oslavíme stoletou památku Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského?
(Čas 22, 13.11.1908, číslo 313, str. 2)

Encyklopedická hesla
Ottův Slovník naučný  (1902)
Masarykův slovník naučný  (1931)
Ottův slovník naučný nové doby  (1937)
Komenského slovník naučný  (1938)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná