František Zákrejs
( 7.5.1839 Polička   -  19.6.1907 Náchod )


Publikace a články Františka Zákrejse:
Rukopis Zelenohorský a Královédvorský
    Skvostné obrázkové vydání.
    [Ilustroval M. Aleš, slovní část pořídil F. Zákrejs.]
    (Praha 1889, 175 s.; první dva sešity (32 s.) vyšly 1886)

O novější výpravě proti Rukopisům.
    Osvěta (16, 1886, č. 4, s. 333-356)
O nynější výpravě proti Rukopisům.
    Jitřenka (5, č. 7, 1.4.1886, s. 73-75)
    Jitřenka (5, č. 8, 16.4.1886, s. 85-87)
    Jitřenka (5, č. 9, 1.5.1886, s. 97-99)
    Jitřenka (5, č. 10, 16.5.1886, s. 110-111)
    Jitřenka (5, č. 11, 1.6.1886, s. 121-122)
    Jitřenka (5, č. 12, 16.6.1886, s. 134-135)
    Jitřenka (5, č. 13, 1.7.1886, s. 148-150)
    Jitřenka (5, č. 14, 16.7.1886, s. 162-163)
    Jitřenka (5, č. 15, 1.8.1886, s. 170-172)
    Jitřenka (5, č. 16, 16.8.1886, s. 182-184)
    Jitřenka (5, č. 17, 1.9.1886, s. 194-195)
O nynějším výzbroji proti našim Rukopisům.
    Osvěta (16, 1886, č. 5, s. 454-480)
Výlet na Zelenou Horu.
    Osvěta (16, 1886, č. 10, s. 951-956)
O nynějších potržkách rukopisných.
    Osvěta (16, 1886, č. 11, s. 1020-1038)
Naše nepřemožené Rukopisy. Slovo včas.
    Osvěta (26, 1896, č. 3, s. 193-195)
Slovo, jehož nelze nalezti.
    Příspěvek ku poznání Rukopisu královédvorského.
    Osvěta (26, 1896, č. 4, s. 360-369)
Vědeckost Naší doby a Času.
    Osvěta (26, 1896, č. 5, s. 459-465)
Vědecká pohroma rukopisných odpůrců.
    Osvěta (26, 1896, č. 6, s. 545-551)
Vítězný Rukopis královédvorský.
    Osvěta (26, 1896, č. 7, s. 648-653)
Vítězný Rukopis zelenohorský.
    Osvěta (26, 1896, č. 8, s. 728-733)

Články o Františku Zákrejsovi:
Z.: František Zákrejs, neohrožený obránce pravosti RKZ.
    Zprávy Čsl. spol. rukopisné (řada II., č. 3, 30.6.1939, s. 46-47)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná