předchozí kapitola rejstřík následující kapitola

18. Zkratky v jazykovědném rozboru

Poznámka: zkratky jednotlivých skladeb RK i dalších sledovaných památek jsou již uvedeny v textu.
Gen:
Genese, 1. kniha Starého Zákona
Bibl.Ol.:
Bible Olomoucká, 1417, vydal J.Vašica, Olomouc,1933
Hom.Od.:
Homérova Odyssea
ČČM:
Časopis českého musea
LF:
Listy filologické
Hom.Opat.:
Homiliář Opatovický, 2.pol. 13.stol., ČČM 1880
Alv:
Ráj duše, Albert Veliký, 2.pol. 14.stol., vyd. J.Menšík, Praha 1948 (ukázky)
Ol.Reg.:
z Bible Olomoucké, Kniha králů, vyd. J.Vašica 1933, rok 1417
Leg.Kat.:
Legenda o sv. Kateřině, poslední vyd. V.Vážný Praha 1959 (dnes se cituje jako ,,Život sv. Kateřiny), 2.pol. 14.stol.
Alx:
Alaxandreis, 13.-14.stol., vyd. V.Vážný, Praha 1963; další zkratky:
V:
rukopis Svatovítský
Mus:
zl. musejní
Šaf:
zl. Šafaříkův
Bud:
zl. Budějovický
BM:
zl. Budějovicko-musejní
Žalt.Klem.:
Žaltář Klementinský, vyd. J.Patera, 1890
Rostl.Ol.:
kolem r. 1300, vyd- E.Müller, ČČM 39, 1877
stind.:
staroindicky
stsl.:
staroslověnsky
csl.:
církevně slovansky
Brn.Nauč.:
Brněnská naučení, vyd. L.Tkač, Uh.Hradiště 1882, z 15.stol.
Ev.Ol.:
Evangeliář Olomoucký, vyd. E.Černý Praha 1901, 2.pol. 14.stol.
Otc.:
Životy sv. otců, 2.pol. 14.stol, vyd. E.Smetánka, Praha 1909
Dal.C.:
Veršovaná česká kronika tzv. Dalimila, poč. 14.stol., rkp.C z Cambridge, rkp. Cerr. Cerronský, vyd. B.Havránek a J.Daňhelka, Praha 1958
Chelč.P.:
Chelčického Postilla, 16.stol., vyd. E.Smetánka, Praha 1900
Leg.sv.Ducha:
kolem r.1300, zlomky, vyd. J.Cejnar, Legendy, Praha 1964
Ol.Ezech.:
viz výše Ol.Reg., zde kniha Ezechielova
Sekv.UKA:
lat. čes. sekvenciář 14.-15.stol., vyd. V.Hauer, LF, 22, 1895
Leg.Prok.:
Legenda o sv. Prokopu, část Hradeckého rkpu, vyd. J.Hrabák, Stč. satiry, Praha 1962
Žalt. Vitb.:
Žaltář Wittenberský, 1.pol. 14.stol., vyd. J.Gebauer, Praha 1880
Ev.Víd.:
Evangeliář Vídeňský, 1.pol. 14.stol., vyd. F.Menčík, Praha 1893
Bibl.Card.:
Starý Zákon Cardův, zač. 15.stol., vyd. S.Urbanczyk a V. Kyas, Vratislav-Varšava-Krakov 1965
Příbr.Zam.P.:
Knížky o zamúúceních velikých
[Gen:] Genese, 1. kniha Starého Zákona [Bibl.Ol.:] Bible Olomoucká, 1417, vydal J.Vašica, Olomouc,1933 [Hom.Od.:] Homérova Odyssea [ČČM:] Časopis českého musea [LF:] Listy filologické [Hom.Opat.:] Homiliář Opatovický, 2.pol. 13.stol., ČČM 1880 [Alv:] Ráj duše, Albert Veliký, 2.pol. 14.stol., vyd. J.Menšík, Praha 1948 (ukázky) [Ol.Reg.:] z Bible Olomoucké, Kniha králů, vyd. J.Vašica 1933, rok 1417 [Leg.Kat.:] Legenda o sv. Kateřině, poslední vyd. V.Vážný Praha 1959 (dnes se cituje jako ,,uv''#43087#>Život sv. Kateřiny''), 2.pol. 14.stol. [Alx:] Alaxandreis, 13.-14.stol., vyd. V.Vážný, Praha 1963; další zkratky:
V:
rukopis Svatovítský
Mus:
zl. musejní
Šaf:
zl. Šafaříkův
Bud:
zl. Budějovický
BM:
zl. Budějovicko-musejní
[Žalt.Klem.:] Žaltář Klementinský, vyd. J.Patera, 1890 [Rostl.Ol.:] kolem r. 1300, vyd- E.Müller, ČČM 39, 1877 [stind.:] staroindicky [stsl.:] staroslověnsky [csl.:] církevně slovansky [Brn.Nauč.:] Brněnská naučení, vyd. L.Tkač, Uh.Hradiště 1882, z 15.stol. [Ev.Ol.:] Evangeliář Olomoucký, vyd. E.Černý Praha 1901, 2.pol. 14.stol. [Otc.:] Životy sv. otců, 2.pol. 14.stol, vyd. E.Smetánka, Praha 1909 [Dal.C.:] Veršovaná česká kronika tzv. Dalimila, poč. 14.stol., rkp.C z Cambridge, rkp. Cerr. Cerronský, vyd. B.Havránek a J.Daňhelka, Praha 1958 [Chelč.P.:] Chelčického Postilla, 16.stol., vyd. E.Smetánka, Praha 1900 [Leg.sv.Ducha:] kolem r.1300, zlomky, vyd. J.Cejnar, Legendy, Praha 1964 [Ol.Ezech.:] viz výše Ol.Reg., zde kniha Ezechielova [Sekv.UKA:] lat. čes. sekvenciář 14.-15.stol., vyd. V.Hauer, LF, 22, 1895 [Leg.Prok.:] Legenda o sv. Prokopu, část Hradeckého rkpu, vyd. J.Hrabák, Stč. satiry, Praha 1962 [Žalt. Vitb.:] Žaltář Wittenberský, 1.pol. 14.stol., vyd. J.Gebauer, Praha 1880 [Ev.Víd.:] Evangeliář Vídeňský, 1.pol. 14.stol., vyd. F.Menčík, Praha 1893 [Bibl.Card.:] Starý Zákon Cardův, zač. 15.stol., vyd. S.Urbanczyk a V. Kyas, Vratislav-Varšava-Krakov 1965