předchozí kapitola

Rejstřík

,,a'' spojka
11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 17. Shrnutí jazykového rozboru
,,in'' jako sufix přivlastňovacích adjektiv
10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby
,,kath holon kai kata meros'' vazba
11.5.8 Vazba 'kath' holon to 11.5.8 Vazba 'kath' holon | 17. Shrnutí jazykového rozboru
,,on'', zájmeno
7.7 Zájmena a složená | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 13. Speciální problémy RZ
,,po'' předložka
3.1 Povšechně | 3.2 K textologii RZ | 3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 13. Speciální problémy RZ | 15.2 Speciální otázky Písně | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
,,sollen a haben''
8.1.3 Imperfektum | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 12.8 Slova monosémní a
,,v'' bilabiální a labiovelární
3.3 Textologie RK | 5. Pravopis RZ, RK | 5. Pravopis RZ, RK | 5. Pravopis RZ, RK | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 16. Srbochorvatské (a polské)
,,v'' předložka
3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 5. Pravopis RZ, RK | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 17. Shrnutí jazykového rozboru
,,v''předložka
6.3 Vývoj jerů
,,za'' předložka
3.2 K textologii RZ | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
absorpce (sufixů)
3.3 Textologie RK | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 11.6.2 Časové poměry v | 17. Shrnutí jazykového rozboru
ach
6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 17. Shrnutí jazykového rozboru
adjektiva jmenná
7.1.1 Kmeny samohláskové | no title | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.3 Sklonění v ostatních | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
adjektiva složená
3.3 Textologie RK | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 7.1.1 Kmeny samohláskové | no title | 7.4 Skloňování zájmen, složených | 7.4.1 Bezrodná zájmena | no title | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.5 Sklonění participií | no title | 7.7 Zájmena a složená | 7.7 Zájmena a složená | no title | 10.7 Složená adjektiva a | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.5 Hankova (?) interpolace | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
adverbia
3.2 K textologii RZ | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 6.3 Vývoj jerů | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | no title | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a to 9. Stupňování adjektiv a | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.5 Hankova (?) interpolace | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
adverbialisace doplňku
no title | 11.3 Shoda větných členů, to 11.3 Shoda větných členů, | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Adámek F.
2. Na úvod
afixy (též ,,předpony, přípony''
10.1 Povšechně | 10.1 Povšechně | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
afixy (též ,,předpony, přípony'')
10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy
aj
17. Shrnutí jazykového rozboru
aktuálnost
10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
aktuální členění větné
11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 15.3 Dílčí otázky Mil.
akusativ
3.2 K textologii RZ | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.2 Vzory souhláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.7 Zájmena a složená | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.7 Složená adjektiva a | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.1.4 Některé všeobecné poznámky | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | no title | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.8 Vazba 'kath' holon | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.5 Hankova (?) interpolace | 15.7 Několik poznámek ke | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
akut
8.1.1 Présens | 12.4 Isolexy v našich | 13. Speciální problémy RZ
alternace (viz též ,,střídání'')
7.1.1 Kmeny samohláskové
anakoluth
11.8.2 Souvětí podřadné | 15.2 Speciální otázky Písně
analogie
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.4 Nosovky a jejich | 6.4 Nosovky a jejich | 6.4 Nosovky a jejich | 6.4 Nosovky a jejich | 6.4 Nosovky a jejich | 6.6 Přehláska a - | 6.6 Přehláska a - | 6.6 Přehláska a - | 6.6 Přehláska a - | 6.6 Přehláska a - | 6.7 Přehláska u - | 6.7 Přehláska u - | 6.7 Přehláska u - | 6.9 Poměr vokálů 'o | 6.9 Poměr vokálů 'o | 6.9 Poměr vokálů 'o | 6.9 Poměr vokálů 'o | 6.9 Poměr vokálů 'o | 6.10 Stahování - kontrakce | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.4.1 Bezrodná zájmena | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.7 Zájmena a složená | 8.1.2 Aorist | 8.1.5 Přechodník | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.4 Čtvrtá třída | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 10.1 Povšechně | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.7 Složená adjektiva a | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.4 Akusativ | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.9 Barevné vidění | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
ande
6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 9. Stupňování adjektiv a | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 12.2 Srovnání slovníku našich | 17. Shrnutí jazykového rozboru
aorist
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.6 Přehláska a - | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.1.3 Imperfektum | 8.1.3 Imperfektum | 8.1.3 Imperfektum | 8.1.3 Imperfektum | 8.1.3 Imperfektum | 8.1.6 Perfektum | 8.1.6 Perfektum | 8.1.7 Kondicionál | 8.1.7 Kondicionál | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.4 Čtvrtá třída | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
archaisace (umělá)
3.1 Povšechně | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 5. Pravopis RZ, RK | 6.3 Vývoj jerů | 6.4 Nosovky a jejich | 6.4 Nosovky a jejich | 6.6 Přehláska a - | 6.9 Poměr vokálů 'o | 6.9 Poměr vokálů 'o | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.2 Vzory souhláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.4.1 Bezrodná zájmena | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.6 Číslovky | 8.1 Povšechně | 8.1.1 Présens | 8.1.1 Présens | 8.1.3 Imperfektum | 8.3 Slovesa athematická | 8.4.5 Časování v ostatních | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.8.1 Souřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.3 Českost výrazu | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 15.5 Hankova (?) interpolace | 15.5 Hankova (?) interpolace | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
archaisace(umělá)
7.3 Sklonění v ostatních
archetyp
3.1 Povšechně | 3.2 K textologii RZ | 3.3 Textologie RK | 3.4 K textologii PV | 5. Pravopis RZ, RK | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.3 Vývoj jerů | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 14.1 Jména osob | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.4 Dílčí problémy Libušina
Aristoteles
15.6 Speciální problémy Mater
arse (rytmická)
3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ
asimilace
3.1 Povšechně | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 5. Pravopis RZ, RK | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.3 Vývoj jerů | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.6 Číslovky | 11.5.8 Vazba 'kath' holon | 11.5.8 Vazba 'kath' holon | 11.5.8 Vazba 'kath' holon | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
asyndeton
3.3 Textologie RK | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné
athematická slovesa
4. Povšechně k jazyku | 6.3 Vývoj jerů | 8.1.1 Présens | 8.1.1 Présens | 8.1.1 Présens | 8.1.1 Présens | 8.1.1 Présens | 8.1.2 Aorist | 8.2 Roztřídění sloves | no title | 8.3 Slovesa athematická to 8.3 Slovesa athematická | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 11.6.1 Slovesný vid | 17. Shrnutí jazykového rozboru
augmentativa (=zveličelá slova)
13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
autonomnost slova
8.1.6 Perfektum | 11.1 Autonomnost ('autonomní komplexnost') to 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5 Užívání pádů v | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Avanesov P.I.
1. Bibliografie
Azarch J.S.
10.5 Sufixy z doby
Baar J.Š.
3.4 K textologii PV | 13. Speciální problémy RZ
Bakchylides
13. Speciální problémy RZ
Banaševič
4. Povšechně k jazyku
Barašík B.
2. Na úvod
barevné vidění
12.9 Barevné vidění to 12.9 Barevné vidění | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
base
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.5 Sufixy z doby | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.5.4 Akusativ | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12. Slovní výraz, sémantika | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater
batio
13. Speciální problémy RZ
Beckovský J.F.
15.7 Několik poznámek ke
Bezzenberger A.
10.5 Sufixy z doby
Bečka J.
1. Bibliografie
bije, (pije)
8.4.3 Třetí třída, vzory
blahodějné jutro
11.4 Určenost a neurčenost, | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Blahoslav J.
8.4.4 Čtvrtá třída
Bláhová E.
1. Bibliografie | 13. Speciální problémy RZ
bodrost
3.3 Textologie RK | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.3 Shoda větných členů, | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské)
bohovóm
4. Povšechně k jazyku | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Bolemír
7.1.1 Kmeny samohláskové | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 11.6.1 Slovesný vid | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob
bolný
3.3 Textologie RK | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.2 Časové poměry v | 12.2 Srovnání slovníku našich | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
Boost K.
11.7 Věta jednoduchá, její
Borodič V.V.
11.6.2 Časové poměry v
bratř
12.2 Srovnání slovníku našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
brvi
4. Povšechně k jazyku | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 7.3 Sklonění v ostatních | 10.2 Slova kořenná; slova | 12.4 Isolexy v našich | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater
Bréal M.
12.10 RZK a obecný
bujarost
7.1.3 K jednotlivostem | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Bulachov M.G.
1. Bibliografie | 1. Bibliografie
bystrý
3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.5 Sufixy z doby | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob
byvšie blahost
8.1.5 Přechodník | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
běs v tě
7.4.1 Bezrodná zájmena | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
běsniti
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
Böhm J.
16. Srbochorvatské (a polské)
břietný
6.12 Úžení (?) ie-í; | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 12.2 Srovnání slovníku našich
Büdinger M.
13. Speciální problémy RZ
Carlyle T.
11.9 Celkový rozbor 'thema
Catullus Valerius
15.4 Dílčí problémy Libušina
Cejnar J.
11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové
censura
11.7 Věta jednoduchá, její | 13. Speciální problémy RZ
Chateaubriand F.R.
13. Speciální problémy RZ
chladná Radbuza
13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Chlomitza V.
3.4 K textologii PV
chlumský
10.5 Sufixy z doby | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.3 Českost výrazu | 12.4 Isolexy v našich | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
chmúrati sě
12.2 Srovnání slovníku našich | 12.9 Barevné vidění | 16. Srbochorvatské (a polské)
chorvatské souvislosti
3.1 Povšechně | 4. Povšechně k jazyku | 6.3 Vývoj jerů | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 8.1.7 Kondicionál | 8.4.5 Časování v ostatních | 11.7 Věta jednoduchá, její | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 17. Shrnutí jazykového rozboru
chrabrý, chrabrost
3.3 Textologie RK | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.4 Isolexy v našich | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 15.6 Speciální problémy Mater
Chrudoš
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.5 Sufixy z doby | 11.5.7 Instrumentál | 11.6.1 Slovesný vid | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.6 Mythologická a folklorní | 12.9 Barevné vidění | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
chtějú
3.3 Textologie RK | 7.1.3 K jednotlivostem | 8.4.4 Čtvrtá třída | 8.4.4 Čtvrtá třída | 8.4.4 Čtvrtá třída | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 17. Shrnutí jazykového rozboru
chvalno, nechvalno
3.3 Textologie RK | 8.1.8 Infinitiv a supinum | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.4 Některé všeobecné poznámky | 11.1.4 Některé všeobecné poznámky | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 12.4 Isolexy v našich | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
chvrastie
6.13 Drobnější jevy hláskové | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater
chyžice
6.13 Drobnější jevy hláskové | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.8.1 Souřadné | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.3 Českost výrazu | 12.4 Isolexy v našich | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
cházieva
6.6 Přehláska a - | 6.6 Přehláska a - | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 12.2 Srovnání slovníku našich | 15.1 Ev. sv. Jana | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
citoslovce (interjekce)
3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.3 Textologie RK | 11.1.1 Vokativ | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 15.6 Speciální problémy Mater | 17. Shrnutí jazykového rozboru
cizí slova
1. Bibliografie | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 10.1 Povšechně | 10.5 Sufixy z doby | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.3 Českost výrazu | 12.3 Českost výrazu | 12.3 Českost výrazu | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.2 Jména míst | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské)
Conducteur Nagelholz P.
3.4 K textologii PV
Cuendet G.
11.7 Věta jednoduchá, její
cuzí
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.7 Přehláska u - | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.3 Českost výrazu | 12.6 Mythologická a folklorní | 12.6 Mythologická a folklorní | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.2 Speciální otázky Písně | 15.2 Speciální otázky Písně
cválati
12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Dahn F.
13. Speciální problémy RZ
Dal' V.
13. Speciální problémy RZ
dativ
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.2 Vzory souhláskové | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.4.1 Bezrodná zájmena | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.7 Zájmena a složená | 7.7 Zájmena a složená | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 15.5 Hankova (?) interpolace | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Daňhelka J.
6.13 Drobnější jevy hláskové | 8.4.1 Třída e)o | 10.5 Sufixy z doby
deetymologisace
4. Povšechně k jazyku | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.3 Dílčí otázky Mil.
deiktické ,,j'' částice
3.3 Textologie RK | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 11.4 Určenost a neurčenost,
deklinace (viz též skloňování)
7. Skloňování | 7. Skloňování | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.4.1 Bezrodná zájmena | 7.4.1 Bezrodná zájmena | 10.2 Slova kořenná; slova | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Dembecká W.
8.4.1 Třída e)o | 11.6.2 Časové poměry v
deminutiva, zdrobněliny
6.12 Úžení (?) ie-í; | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 12.5 Hlásková symbolika v | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.6 Speciální problémy Mater | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Demosthenes
12. Slovní výraz, sémantika
denasalisace
6.4 Nosovky a jejich | 13. Speciální problémy RZ
depalatalisace
3.3 Textologie RK | no title | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. to 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 15.3 Dílčí otázky Mil.
derivace vidové
11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
deriváty
6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 8.1.2 Aorist | 8.3 Slovesa athematická | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 11.6.1 Slovesný vid | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12. Slovní výraz, sémantika | 12.3 Českost výrazu | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
desky
6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.4 Určenost a neurčenost, | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
devětikrát
6.4 Nosovky a jejich | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 11.3 Shoda větných členů,
dialektismy
3.1 Povšechně | 3.1 Povšechně | 3.1 Povšechně | 6.10 Stahování - kontrakce | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.5 Hankova (?) interpolace | 16. Srbochorvatské (a polské)
difthongisace
6.2 Hláskoslovné pochody z | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Dimitrovski T.
11.6.2 Časové poměry v
disimilace
3.1 Povšechně | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 8.1.3 Imperfektum | 8.4.5 Časování v ostatních | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater
dittografie
3.1 Povšechně | 3.2 K textologii RZ | 3.3 Textologie RK
divý
12.2 Srovnání slovníku našich | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
dle, dělja předložky
11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 17. Shrnutí jazykového rozboru
dle, děljapředložky
6.6 Přehláska a -
Dlugosz J.
13. Speciální problémy RZ
dlúhopustý les
13. Speciální problémy RZ
dobrodružstvie
10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 10.7 Složená adjektiva a | 12.10 RZK a obecný
Dobrovský J.
1. Bibliografie | 3.2 K textologii RZ | 4. Povšechně k jazyku | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 13. Speciální problémy RZ
doběhu
8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Dolanský J.
4. Povšechně k jazyku | 11.5.3 Dativ
drahý
6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 11.3 Shoda větných členů, | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
druža
13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
drzostný
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
dráp
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.4.1 Bezrodná zájmena | 8.4.1 Třída e)o | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.3 Shoda větných členů, | 11.5.3 Dativ | 11.6.1 Slovesný vid | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
dráti, dřieti
3.3 Textologie RK | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ
drážlivý
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 12.2 Srovnání slovníku našich | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské)
Ducháček O.
1. Bibliografie | 6.3 Vývoj jerů | 10.7 Složená adjektiva a
Duma J.
13. Speciální problémy RZ
Dunaj B.
1. Bibliografie
durativnost
3.3 Textologie RK | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Dušan V.
13. Speciální problémy RZ
duál
3.2 K textologii RZ | 3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.10 Stahování - kontrakce | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.7 Zájmena a složená | 7.7 Zájmena a složená | 8.1.1 Présens | 8.1.1 Présens | 8.1.1 Présens | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.3 Shoda větných členů, | 11.6.2 Časové poměry v | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 15.5 Hankova (?) interpolace | 15.6 Speciální problémy Mater | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
dščev
6.9 Poměr vokálů 'o | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.2 Sklonění a výskyt | 16. Srbochorvatské (a polské)
dáti, dajati
3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 6.10 Stahování - kontrakce | 8.1.1 Présens | 8.3 Slovesa athematická | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 15.1 Ev. sv. Jana | 17. Shrnutí jazykového rozboru
dávati slova k slovóm
11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
dějová substantiva
11.6.1 Slovesný vid | 12.10 RZK a obecný
děva
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 8.4.5 Časování v ostatních | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.5 Sufixy z doby | 10.7 Složená adjektiva a | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.3 Shoda větných členů, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské)
děvče
6.4 Nosovky a jejich | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.5.7 Instrumentál | 11.6.1 Slovesný vid | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
dřevo - drvo
6.3 Vývoj jerů | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 17. Shrnutí jazykového rozboru
dúbraviny
6.13 Drobnější jevy hláskové | 10.5 Sufixy z doby | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské)
dýmem jest nám velenie
11.5.1 Nominativ | 11.8.2 Souvětí podřadné
Ekker R.
7.1.3 K jednotlivostem
eliptické věty
3.3 Textologie RK | 11.1 Autonomnost ('autonomní komplexnost') | 16. Srbochorvatské (a polské)
emendace
3.1 Povšechně
enklitika (viz též předklonky a příklonky)
7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její
Ennius Q.
15.4 Dílčí problémy Libušina
epika
11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.2 Časové poměry v | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ
epitheta
10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 12.6 Mythologická a folklorní | 12.8 Slova monosémní a | 12.9 Barevné vidění | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
epos
3.2 K textologii RZ | 6.3 Vývoj jerů | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 13. Speciální problémy RZ | 15.2 Speciální otázky Písně
Erben K.J.
6.12 Úžení (?) ie-í; | 11.7 Věta jednoduchá, její | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater
etymologický pravopis
5. Pravopis RZ, RK
eufemismus
13. Speciální problémy RZ
eufonie
6.3 Vývoj jerů | 10.5 Sufixy z doby | 11.7 Věta jednoduchá, její
expresivnost
3.3 Textologie RK | 6.3 Vývoj jerů | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob
faktitiva
6.1 Střídání samohlásek (apofonie,
Feifalik J.
3.3 Textologie RK | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.3 Dílčí otázky Mil.
Felezsko E.
13. Speciální problémy RZ
Fiala Z.
15.7 Několik poznámek ke
Filipec J.
1. Bibliografie
Firbas J.
11.7 Věta jednoduchá, její
Fischer E.
15.6 Speciální problémy Mater
fonetický pravopis
5. Pravopis RZ, RK | 5. Pravopis RZ, RK | 5. Pravopis RZ, RK | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 10.5 Sufixy z doby | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 16. Srbochorvatské (a polské)
formule
3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 6.3 Vývoj jerů | 7.2 Sklonění a výskyt | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12. Slovní výraz, sémantika | 12. Slovní výraz, sémantika | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.6 Mythologická a folklorní | 12.9 Barevné vidění | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 17. Shrnutí jazykového rozboru
frekvence
3.1 Povšechně | 3.3 Textologie RK | 6.3 Vývoj jerů | 6.4 Nosovky a jejich | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 8.4.1 Třída e)o | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.7 Složená adjektiva a | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.3 Shoda větných členů, | 11.5 Užívání pádů v | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob
Frinta A.
14.1 Jména osob
futurum
3.3 Textologie RK | 8.1.3 Imperfektum | 8.1.3 Imperfektum | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 17. Shrnutí jazykového rozboru
futurum exactum
8.1.8 Infinitiv a supinum | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 15.1 Ev. sv. Jana | 16. Srbochorvatské (a polské)
Gallis
7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva
genitiv
1. Bibliografie | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.3 Vývoj jerů | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 9. Stupňování adjektiv a | 10.5 Sufixy z doby | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | no title | 11.5.2 Genitiv to 11.5.2 Genitiv | 11.5.3 Dativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 15.5 Hankova (?) interpolace | 15.7 Několik poznámek ke | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
gerundivum
10.5 Sufixy z doby
glazy, glasy
7.1.1 Kmeny samohláskové | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.5 Hankova (?) interpolace | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Goethe J.W.
11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových
Gregor A.
1. Bibliografie
Grimm J.
8.1.2 Aorist | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.2 Časové poměry v | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater
Groh V.
15.6 Speciální problémy Mater
Habovštiaková K.
13. Speciální problémy RZ
hadlivě
9. Stupňování adjektiv a | 11.3 Shoda větných členů, | 13. Speciální problémy RZ
Hagen P.H.
15.3 Dílčí otázky Mil.
Haller J.
1. Bibliografie
Haná
11.3 Shoda větných členů, | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 14.2 Jména míst | 14.2 Jména míst
haplologie
3.2 K textologii RZ | 14.1 Jména osob
Haupt M.
15.3 Dílčí otázky Mil.
Hauptová Z.
6.13 Drobnější jevy hláskové | 10.5 Sufixy z doby
Hauser P.
1. Bibliografie | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.7 Složená adjektiva a | 14.1 Jména osob
Havlík A.
6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů
hebrejský genitiv
11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost,
helmice
6.6 Přehláska a - | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 13. Speciální problémy RZ
Helmold J.L.
15.6 Speciální problémy Mater
Herodes S.
11.5.9 Vazby předložkové
Herodotos
11.7 Věta jednoduchá, její
Hesychios
14.2 Jména míst
heterogennost
12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
heteroklitnost
7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
hlahol
10.2 Slova kořenná; slova | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.5.2 Genitiv | 11.6.1 Slovesný vid | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
hlas, hlásati
3.3 Textologie RK | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
hlasonosný
10.1 Povšechně | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 12.2 Srovnání slovníku našich | 16. Srbochorvatské (a polské)
hluboký, hlubina
7.1.1 Kmeny samohláskové | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.7 Složená adjektiva a | 11.5.2 Genitiv | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.7 Abstrakta a konkréta | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
hláskoslovný rozbor
no title | 6. Hláskoslovný rozbor to 6.13 Drobnější jevy hláskové | 11.6.2 Časové poměry v | 16. Srbochorvatské (a polské)
hláskové změny drobnější
6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 11.6.1 Slovesný vid | 13. Speciální problémy RZ
Hoffmann J.B.
13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater
holedbati sě
10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 12.4 Isolexy v našich | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
homonyma
no title | 12.8 Slova monosémní a to 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater
Homéros
12. Slovní výraz, sémantika
Horatius Flaccus Q.
13. Speciální problémy RZ
Hostajnov
6.3 Vývoj jerů | 12.2 Srovnání slovníku našich | 14.2 Jména míst
hovor
15.7 Několik poznámek ke | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské)
Hraba J.
13. Speciální problémy RZ
hrabivý
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 11.5.9 Vazby předložkové | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské)
Hrabě V.
11.5.8 Vazba 'kath' holon
hromný
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.4 Isolexy v našich | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
hrubá (Hrubá) skála (Skála)
12.4 Isolexy v našich | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
huba řvúcie
12.8 Slova monosémní a
Hubáček
8.4.1 Třída e)o
hurva
12.3 Českost výrazu | 12.10 RZK a obecný | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater
Hus J.
4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 5. Pravopis RZ, RK | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 6.9 Poměr vokálů 'o | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.4 Čtvrtá třída | 8.4.4 Čtvrtá třída | 8.4.4 Čtvrtá třída | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a
Husník J.
3.2 K textologii RZ
hyperkorektnost
3.1 Povšechně | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.3 Vývoj jerů | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 7. Skloňování | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 8.1 Povšechně | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 11.4 Určenost a neurčenost,
hypersyntax
4. Povšechně k jazyku | 11. Syntax - s | 11.7 Věta jednoduchá, její to 11.9 Celkový rozbor 'thema | 17. Shrnutí jazykového rozboru
hypotaxe ,,hapax legomeno''
6.3 Vývoj jerů | 12. Slovní výraz, sémantika | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana
Hájek z Libočan
7.1.3 K jednotlivostem | 10.5 Sufixy z doby | 13. Speciální problémy RZ | 14.2 Jména míst | 14.2 Jména míst | 15.7 Několik poznámek ke
i-kmeny
7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.3 Sklonění v ostatních | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ
Ibrahim Ibn Jakob
13. Speciální problémy RZ
Igor (Slovo o pluku Igorově)
1. Bibliografie | 1. Bibliografie | 3.1 Povšechně | 3.1 Povšechně | 6.3 Vývoj jerů | 6.4 Nosovky a jejich | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.7 Zájmena a složená | 8.1.1 Présens | 8.1.6 Perfektum | 8.1.8 Infinitiv a supinum | 9. Stupňování adjektiv a | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 12.9 Barevné vidění | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Il'jinskij M.
7.7 Zájmena a složená
Ilievski P.H.
10.5 Sufixy z doby
imperativ
6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 8.1.1 Présens | 8.1.1 Présens | 8.1.1 Présens | 8.1.1 Présens | 8.1.1 Présens | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.4 Čtvrtá třída | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 17. Shrnutí jazykového rozboru
imperfektum
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 8.1.3 Imperfektum to 8.1.3 Imperfektum | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.5 Hankova (?) interpolace | 15.5 Hankova (?) interpolace | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
incipity
3.3 Textologie RK | 12.3 Českost výrazu | 12.3 Českost výrazu
infinitiv
4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 8.1.3 Imperfektum | no title | 8.1.8 Infinitiv a supinum | 8.1.8 Infinitiv a supinum | 8.1.8 Infinitiv a supinum | 8.2 Roztřídění sloves | 8.2 Roztřídění sloves | 8.2 Roztřídění sloves | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.3 Dativ | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.7 Několik poznámek ke | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
infixy
10.1 Povšechně | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými
inherentní adjektiva
11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost,
inherentní vztah
11.7 Věta jednoduchá, její
instrumentál
6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.7 Zájmena a složená | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.5.1 Nominativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.7 Instrumentál | 11.5.7 Instrumentál | 11.5.7 Instrumentál | 11.5.7 Instrumentál | 11.5.7 Instrumentál | 11.5.7 Instrumentál | 11.5.7 Instrumentál | 11.5.7 Instrumentál | 11.5.7 Instrumentál | 11.5.7 Instrumentál | 11.5.7 Instrumentál | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 15.5 Hankova (?) interpolace | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
interjekce (též citoslovce)
11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 13. Speciální problémy RZ
interjekce(též citoslovce)
13. Speciální problémy RZ
intonace
1. Bibliografie | 8.4.5 Časování v ostatních | 11.1.4 Některé všeobecné poznámky | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
ireál
8.1.7 Kondicionál
Isačenko H.
11.6.2 Časové poměry v
Isidor z Beje
13. Speciální problémy RZ
isoglossy
2. Na úvod | 4. Povšechně k jazyku | 6.3 Vývoj jerů | 6.6 Přehláska a - | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 8.4.4 Čtvrtá třída | 12. Slovní výraz, sémantika | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské)
isolexy
2. Na úvod | 12.4 Isolexy v našich to 12.4 Isolexy v našich | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
iterativnost
8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 17. Shrnutí jazykového rozboru
j6, jen (zájmeno
7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva
j6, jen (zájmeno)
7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné
Jagič V.V.
4. Povšechně k jazyku | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater
Jakobson R.
7.1.3 K jednotlivostem | 13. Speciální problémy RZ
jarobujný
10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 12. Slovní výraz, sémantika | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
jarota
10.5 Sufixy z doby | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
jednoduchá věta
11.7 Věta jednoduchá, její to 11.7 Věta jednoduchá, její
jery, jerace
3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 17. Shrnutí jazykového rozboru
jo-kmeny
7.1.3 K jednotlivostem | 7.3 Sklonění v ostatních
jotace
3.1 Povšechně | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 5. Pravopis RZ, RK | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.7 Přehláska u - | 6.9 Poměr vokálů 'o | no title | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.6 Číslovky | 8.4.1 Třída e)o | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Jugov A.
7.1.3 K jednotlivostem | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 10.5 Sufixy z doby | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné
jun
12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 13. Speciální problémy RZ
Jungmann J.
7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 10.5 Sufixy z doby | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
jádro výpovědi
11.7 Věta jednoduchá, její
jáství
7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 11.1.4 Některé všeobecné poznámky | 11.7 Věta jednoduchá, její
jímati srdce
13. Speciální problémy RZ
Kalandra Z.
1. Bibliografie
kalené střely
13. Speciální problémy RZ
kalky
10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 11.8.2 Souvětí podřadné | 15.1 Ev. sv. Jana
Kalousek J.
3.4 K textologii PV | 5. Pravopis RZ, RK | 8.3 Slovesa athematická | 11.5.4 Akusativ
Kamen Most
7.2 Sklonění a výskyt | 14.2 Jména míst
Kamiš A.
1. Bibliografie | 6.3 Vývoj jerů | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva
katachrése
12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ
kausativa
6.1 Střídání samohlásek (apofonie,
Kašpar J.
3.1 Povšechně | 3.2 K textologii RZ | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 5. Pravopis RZ, RK | 6.3 Vývoj jerů | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.7 Několik poznámek ke | 15.7 Několik poznámek ke | 15.7 Několik poznámek ke | 15.7 Několik poznámek ke | 15.7 Několik poznámek ke | 15.7 Několik poznámek ke | 15.7 Několik poznámek ke | 15.7 Několik poznámek ke | 15.7 Několik poznámek ke | 15.7 Několik poznámek ke | 15.7 Několik poznámek ke | 15.7 Několik poznámek ke | 15.7 Několik poznámek ke
Kačič Milošič
4. Povšechně k jazyku | 13. Speciální problémy RZ
Kiričenko J.N.
13. Speciální problémy RZ
kněžna
3.2 K textologii RZ | 6.4 Nosovky a jejich | 6.4 Nosovky a jejich | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.3 Shoda větných členů, | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
koincidence chyb
4. Povšechně k jazyku | 6.4 Nosovky a jejich | 7.1.3 K jednotlivostem | 9. Stupňování adjektiv a
kol, kolo, kolkol
7.1.3 K jednotlivostem | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.7 Věta jednoduchá, její | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Kolínský
8.4.1 Třída e)o
komparativy
1. Bibliografie | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
komplexní děj
8.4.1 Třída e)o | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v
komponenty
7.4.1 Bezrodná zájmena | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.7 Složená adjektiva a | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.9 Barevné vidění | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
komposita (viz i ,,složeniny'')
6.10 Stahování - kontrakce | 9. Stupňování adjektiv a | 10.7 Složená adjektiva a | 11.6.1 Slovesný vid | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 15.1 Ev. sv. Jana
komposita (viz též ,,složeniny'')
11.7 Věta jednoduchá, její
komunikativní funkce (potřeba) řeči
8.1.1 Présens | 8.3 Slovesa athematická | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 16. Srbochorvatské (a polské)
kondicionál
7.5 Sklonění participií | 8.1.3 Imperfektum | 8.1.7 Kondicionál | 8.1.7 Kondicionál | 8.1.7 Kondicionál | 8.1.7 Kondicionál | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.8.2 Souvětí podřadné | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
kongruentní vazby
7.5 Sklonění participií | 11.6.2 Časové poměry v
koni (instrum. plur.)
4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 12.8 Slova monosémní a
konjektury
3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 11.5.8 Vazba 'kath' holon | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
konjugace(též ,,časování'')
8. Časování - Konjugace to 8.4.5 Časování v ostatních | 11.6.2 Časové poměry v | 16. Srbochorvatské (a polské)
konkréta
12.7 Abstrakta a konkréta to 12.7 Abstrakta a konkréta
kontrakce (též ,,stahování'')
6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.6 Přehláska a - | 6.6 Přehláska a - | 6.10 Stahování - kontrakce to 6.10 Stahování - kontrakce | 11.6.1 Slovesný vid
Kopecký V.
15.3 Dílčí otázky Mil.
korelace
6.7 Přehláska u - | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.8.2 Souvětí podřadné | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Kornel ze Všehrd V.
3.3 Textologie RK
Kosmas
13. Speciální problémy RZ
kotli
13. Speciální problémy RZ
Kouble J.
16. Srbochorvatské (a polské)
Kozyrev J.S.
13. Speciální problémy RZ
kořenná jména (viz i ,,bezpříponová jména'')
10.2 Slova kořenná; slova to 10.2 Slova kořenná; slova | 11.6.1 Slovesný vid
Kořínek J.
1. Bibliografie
krahuj
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 6.6 Přehláska a - | 6.9 Poměr vokálů 'o | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.3 Sklonění v ostatních | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 11.5.2 Genitiv | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské)
Krek G.
1. Bibliografie | 4. Povšechně k jazyku | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 7.1.1 Kmeny samohláskové
Krekonoši
6.1 Střídání samohlásek (apofonie,
Krivčik V.F.
1. Bibliografie
krupobitie
10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.7 Složená adjektiva a | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater
Král J.
1. Bibliografie
krátké věty ve Sbyh.
13. Speciální problémy RZ
Kubátová M.
13. Speciální problémy RZ
Kuchar R.
13. Speciální problémy RZ
Kuffner J.
13. Speciální problémy RZ
Kuhn A.
15.6 Speciální problémy Mater
Kurkina L.V.
15.6 Speciální problémy Mater
Kučera L.
1. Bibliografie
kyprý
10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater
kázati
3.3 Textologie RK | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Kövesi M.
13. Speciální problémy RZ
Křížková H.
11.6.2 Časové poměry v
Kůst V.
13. Speciální problémy RZ
Labe
8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.3 Českost výrazu | 12.3 Českost výrazu | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.2 Jména míst | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské)
ladná Sázava
12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Lamprecht A.
1. Bibliografie | 4. Povšechně k jazyku | 5. Pravopis RZ, RK | 8.1.3 Imperfektum | 10.5 Sufixy z doby | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 17. Shrnutí jazykového rozboru
lech
3.2 K textologii RZ | 15.4 Dílčí problémy Libušina
lectio difficilior
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 8.4.1 Třída e)o | 13. Speciální problémy RZ
leksém
11.1 Autonomnost ('autonomní komplexnost') | 11.5.9 Vazby předložkové | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater
lepotvorný
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
lesní rohy
3.3 Textologie RK | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 11.4 Určenost a neurčenost, | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
letadlo
10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.3 Českost výrazu | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný
leží, leže
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 6.6 Přehláska a -
likvidy slabikotvorné
4. Povšechně k jazyku | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 12.5 Hlásková symbolika v | 13. Speciální problémy RZ
Linda J.
3.4 K textologii PV
linhem poda...
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob
lokál
3.2 K textologii RZ | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 7. Skloňování | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.6 Číslovky | 7.7 Zájmena a složená | 9. Stupňování adjektiv a | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.6 Lokál | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.2 Souvětí podřadné | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.5 Hankova (?) interpolace | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Lord A.B.
1. Bibliografie | 4. Povšechně k jazyku
Loriš J.
10.5 Sufixy z doby | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Lozbe M.
11.5.9 Vazby předložkové
lubice
6.7 Přehláska u - | 6.10 Stahování - kontrakce | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.9 Barevné vidění | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Lubor
3.1 Povšechně | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.5 Hlásková symbolika v | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Ludiše
3.1 Povšechně | 6.6 Přehláska a - | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.9 Barevné vidění | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob
Luděk
3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.7 Instrumentál | 11.5.7 Instrumentál | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 12.3 Českost výrazu | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 15.6 Speciální problémy Mater | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
luk (jako zbraň)
6.1 Střídání samohlásek (apofonie,
Lumír
4. Povšechně k jazyku | 8.1.6 Perfektum | 8.1.6 Perfektum | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.5.4 Akusativ | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12. Slovní výraz, sémantika | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
luna
3.3 Textologie RK | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.9 Barevné vidění | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské)
Lutterer M.
1. Bibliografie
luzný
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.3 Dílčí otázky Mil.
Lvov A.S.
7.7 Zájmena a složená | 8.4.4 Čtvrtá třída | 13. Speciální problémy RZ
Lyer St.
1. Bibliografie | 13. Speciální problémy RZ
lyrika
10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.7 Abstrakta a konkréta | 16. Srbochorvatské (a polské)
lysí, lisí
6.12 Úžení (?) ie-í; | 10.2 Slova kořenná; slova | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.9 Barevné vidění | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské)
lánie psóv
7.1.3 K jednotlivostem | 11.5.2 Genitiv | 12.7 Abstrakta a konkréta | 13. Speciální problémy RZ
láska
10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 11.6.2 Časové poměry v | 11.8.1 Souřadné | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.4 Dílčí problémy Libušina
líce, lícech
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.3 Vývoj jerů | 6.6 Přehláska a - | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 10.2 Slova kořenná; slova | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.3 Shoda větných členů, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.9 Barevné vidění | 12.9 Barevné vidění | 12.9 Barevné vidění | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.5 Hankova (?) interpolace | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Majtánová M.
15.6 Speciální problémy Mater
Malý J.
15.7 Několik poznámek ke
Mareckaja A.
13. Speciální problémy RZ
Marek A.
8.4.3 Třetí třída, vzory
Mareš F.
17. Shrnutí jazykového rozboru
Mareš F.V.
1. Bibliografie | 1. Bibliografie | 2. Na úvod | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.4 K textologii PV | 3.4 K textologii PV | 3.4 K textologii PV | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 8.1.1 Présens | 8.1.1 Présens | 8.1.1 Présens | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.3 Dativ | 11.5.7 Instrumentál | 11.6.1 Slovesný vid | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.2 Speciální otázky Písně | 15.2 Speciální otázky Písně
Marguliés A.
1. Bibliografie | 7.7 Zájmena a složená | 11.6.2 Časové poměry v
Marvan J.
12.10 RZK a obecný
matematická lingvistika
16. Srbochorvatské (a polské)
Mathesius V.
11.7 Věta jednoduchá, její
Mazon A.
8.1.6 Perfektum | 11.1.2 Věty s vypouštěním
Mašek I.B.
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 5. Pravopis RZ, RK | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 8.4.5 Časování v ostatních | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.5.9 Vazby předložkové
Meillet A.
1. Bibliografie | 1. Bibliografie | 7.3 Sklonění v ostatních | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 11.6.2 Časové poměry v | 13. Speciální problémy RZ
Menhardová
10.6 Slova, tvořená prefixy
metafora
12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 17. Shrnutí jazykového rozboru
metaplasmy
3.3 Textologie RK | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 7. Skloňování | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.4.1 Bezrodná zájmena | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.7 Zájmena a složená | 8.3 Slovesa athematická | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 9. Stupňování adjektiv a | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
meteorologické jevy
11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
metonymie
7.1.3 K jednotlivostem | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 17. Shrnutí jazykového rozboru
mezu
3.2 K textologii RZ | 3.3 Textologie RK | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
Michailovskaja N.G.
13. Speciální problémy RZ
Michálek E.
16. Srbochorvatské (a polské)
Milion Marca Pola
3.1 Povšechně | 4. Povšechně k jazyku | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Milton J.
4. Povšechně k jazyku | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ
Miroslav
7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 12.10 RZK a obecný | 14.1 Jména osob | 15.6 Speciální problémy Mater
mohúcí
10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské)
monosémní (a polysémní) slova
12.8 Slova monosémní a to 12.8 Slova monosémní a
Morana, Morena
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.9 Barevné vidění | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské)
moravismy
6.4 Nosovky a jejich | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.7 Zájmena a složená
Možejko N.S.
1. Bibliografie
mrkavy šumy
6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
mrtev (subst.)
3.3 Textologie RK | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 7.2 Sklonění a výskyt | 8.4.5 Časování v ostatních | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské)
Mrázek K.
11.5.3 Dativ
Murko M.
4. Povšechně k jazyku
muži, mužie
3.2 K textologii RZ | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 7. Skloňování | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 11.1.1 Vokativ | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.5.2 Genitiv | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 12.6 Mythologická a folklorní | 12.6 Mythologická a folklorní | 12.6 Mythologická a folklorní | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob
mužie pašu (?) atd.
13. Speciální problémy RZ
mužstvo
10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 13. Speciální problémy RZ
mythologie MV
15.6 Speciální problémy Mater
Mátl A.
8.4.3 Třetí třída, vzory
měkčící znak
5. Pravopis RZ, RK | 15.3 Dílčí otázky Mil.
místní jména
13. Speciální problémy RZ
mútiti vodu
12.4 Isolexy v našich | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
n-kmeny
7.1.2 Vzory souhláskové | 7.3 Sklonění v ostatních | 17. Shrnutí jazykového rozboru
nadivno
10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.5.3 Dativ | 11.5.8 Vazba 'kath' holon | 11.5.9 Vazby předložkové | 12.3 Českost výrazu | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Nahtigal R.
1. Bibliografie | 4. Povšechně k jazyku | 8.1.1 Présens | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 13. Speciální problémy RZ
naliť
9. Stupňování adjektiv a | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 17. Shrnutí jazykového rozboru
napjatý jer
8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 9. Stupňování adjektiv a | 11.8.2 Souvětí podřadné
nasalisace
6.4 Nosovky a jejich
nastojte
11.7 Věta jednoduchá, její | 13. Speciální problémy RZ
nastřelen
8.1.4 Participum | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Nebeský V.B.
13. Speciální problémy RZ
nedozírámo
13. Speciální problémy RZ
nedoždech
8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 11.5.2 Genitiv | 11.5.4 Akusativ | 12.4 Isolexy v našich | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Nejedlý Z.
13. Speciální problémy RZ
Nemčenko E.V.
11.6.2 Časové poměry v
nepravé věty vztažné
17. Shrnutí jazykového rozboru
neprefigovaná slovesa
11.6.1 Slovesný vid
neslovesné věty (s vypuštěnou sponou nebo jiným slovesem)
11.1.4 Některé všeobecné poznámky
nesměchu sě
8.4.3 Třetí třída, vzory | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ
Nestor (mnich)
1. Bibliografie | 8.3 Slovesa athematická | 10.5 Sufixy z doby | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
neti
12.10 RZK a obecný
neumy
3.2 K textologii RZ
nevzmožno
3.3 Textologie RK | 6.3 Vývoj jerů | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.4 Některé všeobecné poznámky | 11.5.3 Dativ | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ
než(e)
11.6.1 Slovesný vid | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 13. Speciální problémy RZ
ni
12.2 Srovnání slovníku našich
Nibelungy
13. Speciální problémy RZ
Niederle L.
1. Bibliografie | 13. Speciální problémy RZ
nižní, vyšný
10.5 Sufixy z doby | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.4 Isolexy v našich | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.4 Dílčí problémy Libušina
Noha M.
11.7 Věta jednoduchá, její
nohu v krok a ruku v braň
10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.3 Shoda větných členů, | 11.5.9 Vazby předložkové | 13. Speciální problémy RZ
nominativ
4. Povšechně k jazyku | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.5 Sklonění participií | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.1 Nominativ | 11.5.1 Nominativ | 11.5.1 Nominativ | 11.5.1 Nominativ | 11.5.1 Nominativ to 11.5.1 Nominativ | 11.5.5 Vokativ | 11.5.8 Vazba 'kath' holon | 11.6.1 Slovesný vid | 11.8.1 Souřadné | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 14.2 Jména míst | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
nosovky a jejich vývoj
4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.4 Nosovky a jejich to 6.4 Nosovky a jejich | 8.4.5 Časování v ostatních | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 15.1 Ev. sv. Jana | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské)
nosíva aor. atd.
6.12 Úžení (?) ie-í; | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Novotný F.
1. Bibliografie | 5. Pravopis RZ, RK | 11.1 Autonomnost ('autonomní komplexnost') | 11.5.3 Dativ | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ
Nudožerský V.B.
11.1.2 Věty s vypouštěním
numerické shody
11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
nález
4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 6.4 Nosovky a jejich | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.7 Zájmena a složená | 8.3 Slovesa athematická | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.5 Sufixy z doby | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.5.7 Instrumentál | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.2 Speciální otázky Písně | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské)
němý les
13. Speciální problémy RZ
o-kmeny
3.3 Textologie RK | 6.3 Vývoj jerů | 6.9 Poměr vokálů 'o | 6.9 Poměr vokálů 'o | 6.9 Poměr vokálů 'o | 6.9 Poměr vokálů 'o | 7. Skloňování | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.2 Vzory souhláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.3 Sklonění v ostatních | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.7 Složená adjektiva a | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
obako
9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 13. Speciální problémy RZ | 15.3 Dílčí otázky Mil.
obvlečena
5. Pravopis RZ, RK | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 8.1.4 Participum | 11.6.2 Časové poměry v | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.10 RZK a obecný
obzírati
11.6.1 Slovesný vid | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 16. Srbochorvatské (a polské)
oběcati oběť
6.6 Přehláska a - | 6.6 Přehláska a - | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.6.1 Slovesný vid | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Odincov G.F.
14.1 Jména osob
odoleti s dat.
6.6 Přehláska a - | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.5.3 Dativ | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.4 Dílčí problémy Libušina
okasionální tvoření
10.5 Sufixy z doby | 11.7 Věta jednoduchá, její
Oldřa
12.3 Českost výrazu | 12.4 Isolexy v našich | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob
omyly písaře RK
3.1 Povšechně | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK to 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 10.5 Sufixy z doby | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana
omyly písaře RKFilomates uvádí v r. 1531 ,,dách'' jako zbytek vetché češtiny
8.3 Slovesa athematická
Ondruš Š.
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 10.2 Slova kořenná; slova | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 12. Slovní výraz, sémantika | 12.3 Českost výrazu | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
onomastika
1. Bibliografie to 1. Bibliografie | 11.6.1 Slovesný vid | 12. Slovní výraz, sémantika | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské)
onomatopoický (viz též ,,zvukomalba'')
3.3 Textologie RK | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 12.3 Českost výrazu | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
oposita mythologická a folklorní
12.6 Mythologická a folklorní to 12.6 Mythologická a folklorní
opravy v RK
3.1 Povšechně | 3.3 Textologie RK to 3.3 Textologie RK
opěšalý
6.6 Přehláska a - | 6.6 Přehláska a - | 10.5 Sufixy z doby | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Orzechowska A.
10.5 Sufixy z doby | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
orální poesie
3.2 K textologii RZ | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 6.3 Vývoj jerů | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 12.8 Slova monosémní a | 12.9 Barevné vidění | 17. Shrnutí jazykového rozboru
oslina (?)
7.7 Zájmena a složená | 10.5 Sufixy z doby | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana
osobní jména
3.3 Textologie RK | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Ossian
4. Povšechně k jazyku | 13. Speciální problémy RZ
ot, od předložka
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 6.3 Vývoj jerů | 7.6 Číslovky | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.5 Hankova (?) interpolace | 17. Shrnutí jazykového rozboru
otpraviti sě
10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 16. Srbochorvatské (a polské)
ozvučeni
13. Speciální problémy RZ
pahuba
10.2 Slova kořenná; slova | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
palatalisace
3.3 Textologie RK | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.5 Sufixy z doby | 16. Srbochorvatské (a polské)
palovati
11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
panstvo
10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby
Pančenko A.M.
4. Povšechně k jazyku | 12.9 Barevné vidění | 12.9 Barevné vidění | 12.9 Barevné vidění | 12.9 Barevné vidění | 17. Shrnutí jazykového rozboru
paradigmata
7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva
paralely
8.1.5 Přechodník | 10.5 Sufixy z doby | 11.5.8 Vazba 'kath' holon | 11.6.2 Časové poměry v | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.9 Barevné vidění | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana
parasyntheta
10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a
parataxe
11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.1.4 Některé všeobecné poznámky | 11.8.1 Souřadné | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 15.7 Několik poznámek ke
participia
1. Bibliografie | 1. Bibliografie | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.4 Nosovky a jejich | 6.4 Nosovky a jejich | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.5 Sklonění participií | 7.5 Sklonění participií | 7.7 Zájmena a složená | 8.1.1 Présens | 8.1.3 Imperfektum | 8.1.4 Participum | 8.1.4 Participum | 8.1.5 Přechodník | 8.1.7 Kondicionál | 8.1.8 Infinitiv a supinum | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.4 Čtvrtá třída | 8.4.4 Čtvrtá třída | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.4 Některé všeobecné poznámky | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.5 Hankova (?) interpolace | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
partikule (též ,,částice'')
3.2 K textologii RZ | 7.7 Zájmena a složená | 7.7 Zájmena a složená | 8.3 Slovesa athematická | 8.4.5 Časování v ostatních | 9. Stupňování adjektiv a | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 15.1 Ev. sv. Jana | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
partikule (též,,částice'')
6.2 Hláskoslovné pochody z
partitivnost
7.6 Číslovky | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.2 Genitiv | 11.5.2 Genitiv
Pauliny E.
1. Bibliografie
Pavlenko P.I.
11.5.9 Vazby předložkové
Peisker J.
3.4 K textologii PV
penultimový přízvuk
4. Povšechně k jazyku
perfektum
3.3 Textologie RK | 8.1.6 Perfektum | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 10.1 Povšechně | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 15.4 Dílčí problémy Libušina
perintegrace
10.5 Sufixy z doby
personifikace
11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
piena (aorist)
11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.2 Časové poměry v
Pindaros
13. Speciální problémy RZ
Platon
11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových
pleje, pleve
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 12.10 RZK a obecný | 15.1 Ev. sv. Jana | 17. Shrnutí jazykového rozboru
plusquamperfektum
8.1.6 Perfektum | 8.4.5 Časování v ostatních | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 17. Shrnutí jazykového rozboru
plyje
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 12.10 RZK a obecný
plzný, plzňa
3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 4. Povšechně k jazyku | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 9. Stupňování adjektiv a | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.5.9 Vazby předložkové | 12. Slovní výraz, sémantika | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.5 Hankova (?) interpolace | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
pochlád(e)ček
5. Pravopis RZ, RK | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 7. Skloňování | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.5.9 Vazby předložkové | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.7 Abstrakta a konkréta | 13. Speciální problémy RZ | 15.2 Speciální otázky Písně | 15.2 Speciální otázky Písně | 16. Srbochorvatské (a polské)
podřadné souvětí
11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné to 11.8.2 Souvětí podřadné | 17. Shrnutí jazykového rozboru
podřadnésouvětí
11.8.1 Souřadné
poganěnie
6.13 Drobnější jevy hláskové | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.1 Slovesný vid | 12.4 Isolexy v našich | 12.10 RZK a obecný | 15.5 Hankova (?) interpolace | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské)
Pohl H.D.
14.1 Jména osob
pohovte!
5. Pravopis RZ, RK | 8.1.1 Présens | 8.4.4 Čtvrtá třída | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.6.2 Časové poměry v
pol
10.2 Slova kořenná; slova
polské souvislosti
13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské) to 16. Srbochorvatské (a polské)
polysémní slova
12.8 Slova monosémní a to 12.8 Slova monosémní a
Polák M.Z.
3.3 Textologie RK | 10.7 Složená adjektiva a | 11.7 Věta jednoduchá, její
Polívka J.
14.1 Jména osob
porekadlo
10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 12.2 Srovnání slovníku našich | 15.1 Ev. sv. Jana
Porzig W.
1. Bibliografie | 8.4.3 Třetí třída, vzory
posesivní adjektiva (viz též ,,přivlastňovací'')
7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.7 Zájmena a složená | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 17. Shrnutí jazykového rozboru
posesivní zájmena
7.7 Zájmena a složená | 7.7 Zájmena a složená | 7.7 Zájmena a složená | 11.4 Určenost a neurčenost, | 17. Shrnutí jazykového rozboru
positiv
3.4 K textologii PV | 4. Povšechně k jazyku | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
postúpati
10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Poulík J.
14.1 Jména osob
povahopisná adjektiva
11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost,
povšechně k jazyku R
4. Povšechně k jazyku to 4. Povšechně k jazyku
pozdno
9. Stupňování adjektiv a | 15.2 Speciální otázky Písně
pořádkumilovnost
13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
prameny a vydání
13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob
Prasek V.
13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Pražané
7.1.3 K jednotlivostem | 14.2 Jména míst
prefixace vidová
11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 17. Shrnutí jazykového rozboru
prefixy (viz též ,,předpony'')
4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 8.1.3 Imperfektum | 8.3 Slovesa athematická | 10.1 Povšechně | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.5.2 Genitiv | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12. Slovní výraz, sémantika | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
prehistorické sufixy
10.2 Slova kořenná; slova | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými to 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů to 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 14.1 Jména osob | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater
presens (historické aj.)
8.1.2 Aorist | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 8.4.5 Časování v ostatních | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v
presentní koncovky
8.3 Slovesa athematická
preterita jednoduchá
8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 11.6.2 Časové poměry v | 17. Shrnutí jazykového rozboru
primární slovesa
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.1 Slovesný vid | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
prnúti
4. Povšechně k jazyku | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 8.4.1 Třída e)o | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.5.3 Dativ | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.4 Dílčí problémy Libušina
prorado!
6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
prothese
5. Pravopis RZ, RK | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 11.7 Věta jednoduchá, její | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
proužky RK
3.1 Povšechně | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 5. Pravopis RZ, RK | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.9 Barevné vidění | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
pročiniti
10.6 Slova, tvořená prefixy | 12.2 Srovnání slovníku našich | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 16. Srbochorvatské (a polské)
prsy
3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 8.1.1 Présens | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný
Prusík F.
4. Povšechně k jazyku | 5. Pravopis RZ, RK | 6.4 Nosovky a jejich | 6.6 Přehláska a - | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 11.3 Shoda větných členů, | 11.5.4 Akusativ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 17. Shrnutí jazykového rozboru
právní pojmy v RZ
12.7 Abstrakta a konkréta | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
pseudoparticipia
4. Povšechně k jazyku | 6.4 Nosovky a jejich | 8.1.5 Přechodník | 12.10 RZK a obecný
ptenec
10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
Pulkava Přibík
6.3 Vývoj jerů
pády a jejich užívání
15.5 Hankova (?) interpolace
pády a jejich užívání
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 6.3 Vývoj jerů | 6.10 Stahování - kontrakce | 6.10 Stahování - kontrakce | 6.10 Stahování - kontrakce | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 7. Skloňování | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.2 Vzory souhláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.4.1 Bezrodná zájmena | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.5 Sklonění participií | 7.7 Zájmena a složená | 9. Stupňování adjektiv a | 10.2 Slova kořenná; slova | 11.1 Autonomnost ('autonomní komplexnost') | 11.1 Autonomnost ('autonomní komplexnost') | 11.1.1 Vokativ | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | no title | 11.5 Užívání pádů v | 11.5 Užívání pádů v | 11.5 Užívání pádů v | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.6 Lokál | 11.5.8 Vazba 'kath' holon | 11.5.8 Vazba 'kath' holon | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
páni
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.2 Sklonění a výskyt | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.3 Shoda větných členů, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.1 Nominativ | 11.5.2 Genitiv | 11.5.2 Genitiv | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12. Slovní výraz, sémantika | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.6 Mythologická a folklorní | 12.6 Mythologická a folklorní | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
pěnec
10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Píč J.L.
6.3 Vývoj jerů
póla
7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 10.2 Slova kořenná; slova | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ
přechodníky
3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 6.4 Nosovky a jejich | 6.4 Nosovky a jejich | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.7 Zájmena a složená | 8.1.5 Přechodník | 8.1.5 Přechodník | 8.1.5 Přechodník | 8.1.5 Přechodník | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.4 Čtvrtá třída | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 10.5 Sufixy z doby | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.7 Několik poznámek ke | 17. Shrnutí jazykového rozboru
předložka
11.6.1 Slovesný vid
předložky, předložkové vazby
3.1 Povšechně | 3.1 Povšechně | 3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 5. Pravopis RZ, RK | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.6 Přehláska a - | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.4.1 Bezrodná zájmena | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.6 Číslovky | 7.7 Zájmena a složená | 7.7 Zájmena a složená | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.1 Autonomnost ('autonomní komplexnost') | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5 Užívání pádů v | 11.5.2 Genitiv | 11.5.2 Genitiv | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.3 Dativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.6 Lokál | 11.5.6 Lokál | 11.5.7 Instrumentál | 11.5.8 Vazba 'kath' holon | 11.5.8 Vazba 'kath' holon | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.2 Speciální otázky Písně | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
předložky, předložkovévazby
15.5 Hankova (?) interpolace
předložky,předložkové vazby
11.5.9 Vazby předložkové | 15.5 Hankova (?) interpolace
přední vokály
10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 12.6 Mythologická a folklorní | 12.7 Abstrakta a konkréta | 17. Shrnutí jazykového rozboru
předuniverbisační stadium
11.2 Předuniverbisační stadium jazyka to 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka
přehlásky
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.4 Nosovky a jejich | 6.4 Nosovky a jejich | 6.4 Nosovky a jejich | 6.4 Nosovky a jejich | no title | 6.6 Přehláska a - | 6.6 Přehláska a - | 6.6 Přehláska a - | 6.6 Přehláska a - | 6.6 Přehláska a - | 6.6 Přehláska a - | 6.6 Přehláska a - | 6.6 Přehláska a - | 6.6 Přehláska a - | no title | 6.7 Přehláska u - | 6.7 Přehláska u - | 6.7 Přehláska u - | no title | 6.8 Změna (přehláska) 'aj | 6.8 Změna (přehláska) 'aj | 6.9 Poměr vokálů 'o | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 11.3 Shoda větných členů, | 11.6.1 Slovesný vid | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 17. Shrnutí jazykového rozboru
přesmykování souhlásek
6.13 Drobnější jevy hláskové
příklonky, předklonky (viz též afixy, prefixy, sufixy)
7.4.1 Bezrodná zájmena to 11.7 Věta jednoduchá, její | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
příklonky, předklonky (viz téžafixy, prefixy, sufixy)
11.7 Věta jednoduchá, její
příslovečné věty
11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.5.7 Instrumentál | 11.7 Věta jednoduchá, její
příslovečné věty:
místní
10.6 Slova, tvořená prefixy
časové
11.5.2 Genitiv
přívlastkové věty
11.6.2 Časové poměry v | 11.8.2 Souvětí podřadné
pýtati sě
13. Speciální problémy RZ
r-kmeny
7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 17. Shrnutí jazykového rozboru
rachot, rachet
6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 8.4.4 Čtvrtá třída | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.2 Genitiv | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
rachot,rachet
12.10 RZK a obecný
razury RK
15.6 Speciální problémy Mater
Rački F.
8.3 Slovesa athematická
reduplikace (zdvojení)
13. Speciální problémy RZ
Reichelt H.
13. Speciální problémy RZ
rejech
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 11.8.2 Souvětí podřadné | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana
rekce
10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.2 Speciální otázky Písně | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 17. Shrnutí jazykového rozboru
rekonstrukce (též ,,emendace'')
3.1 Povšechně
rekosta
8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 16. Srbochorvatské (a polské)
relační adjektiva
11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost,
Rešetar M.
16. Srbochorvatské (a polské)
Rieger J.
2. Na úvod | 3.3 Textologie RK | 7.3 Sklonění v ostatních | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater
RK 1 z 13. stol.
1. Bibliografie | 3.1 Povšechně | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 5. Pravopis RZ, RK | 8.1.1 Présens | 11.5.9 Vazby předložkové
Rocher K.
1. Bibliografie
rodinné vztahy v MV
14.1 Jména osob
rodný bratr, rodná sestra
11.3 Shoda větných členů, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater
Rogov I.
13. Speciální problémy RZ
Rosa V.J.
11.1.2 Věty s vypouštěním
rosný
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 10.5 Sufixy z doby | 12.4 Isolexy v našich | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské)
rozcěpichu
13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
rozenia dle
11.5.9 Vazby předložkové | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12. Slovní výraz, sémantika | 12.6 Mythologická a folklorní | 13. Speciální problémy RZ
rozhrušichu
4. Povšechně k jazyku | 11.4 Určenost a neurčenost, | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
rozkacen
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 5. Pravopis RZ, RK | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
rozkosem
7.1.1 Kmeny samohláskové | 12.3 Českost výrazu | 12.7 Abstrakta a konkréta | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
rozkotati
5. Pravopis RZ, RK | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.5.4 Akusativ | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 12.2 Srovnání slovníku našich | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
rozložito
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Rozov V.
13. Speciální problémy RZ
roztřídění sloves
8.2 Roztřídění sloves to 8.2 Roztřídění sloves
rozvaděm
6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 8.1.4 Participum | 8.1.4 Participum | 8.1.4 Participum | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
rozvlajáše
3.3 Textologie RK | 6.6 Přehláska a - | 8.1.3 Imperfektum | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.8.2 Souvětí podřadné | 13. Speciální problémy RZ
rozznojichu sě
11.7 Věta jednoduchá, její | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
rr zdvojené
3.3 Textologie RK
Ruboš
10.5 Sufixy z doby
ruměnci
6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.4 Určenost a neurčenost, | 12.9 Barevné vidění | 12.9 Barevné vidění
Rutar S.
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 12.6 Mythologická a folklorní
Ruzicka H.
1. Bibliografie
Ryba B.
13. Speciální problémy RZ
Rybakov B.A.
1. Bibliografie | 6.3 Vývoj jerů | 13. Speciální problémy RZ
Rybníček K.
13. Speciální problémy RZ
Rybníčková E.
13. Speciální problémy RZ
Ryšánek F.
8.4.2 Vzory minúti, tisknúti,
Rzetelska
13. Speciální problémy RZ
RZK a obecný vývoj češtiny
12.10 RZK a obecný to 12.10 RZK a obecný
RZK a obecný vývojčeštiny
14.1 Jména osob
s-kmeny
15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské)
samohláskové kmeny jmenné
7.1.1 Kmeny samohláskové to 7.1.1 Kmeny samohláskové
Samorod
7.1.1 Kmeny samohláskové | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob
Saska L.F.
15.6 Speciální problémy Mater
sborný
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
sbrocěti
11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 12.2 Srovnání slovníku našich | 13. Speciální problémy RZ
Sbyhoň
3.1 Povšechně | 4. Povšechně k jazyku | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.1.1 Vokativ | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 12.4 Isolexy v našich | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Schrader
13. Speciální problémy RZ
Schuchardt H.
11.7 Věta jednoduchá, její
Schuster
4. Povšechně k jazyku | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti,
Schwarz E.
14.2 Jména míst
Scott W.
13. Speciální problémy RZ
sdieti
5. Pravopis RZ, RK | 5. Pravopis RZ, RK | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.5.3 Dativ | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 17. Shrnutí jazykového rozboru
sebesi, soběsim, svojesi
7.7 Zájmena a složená | 7.7 Zájmena a složená | 7.7 Zájmena a složená | 15.1 Ev. sv. Jana
Sedláček J.
1. Bibliografie
sen, sien, sij
3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 5. Pravopis RZ, RK | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.7 Zájmena a složená | 9. Stupňování adjektiv a | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.6.2 Časové poměry v | 17. Shrnutí jazykového rozboru
sesti
7.1.2 Vzory souhláskové | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.8 Slova monosémní a
setniny
11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
shoda větných členů
11.3 Shoda větných členů, to 11.3 Shoda větných členů,
shrnutí
17. Shrnutí jazykového rozboru to 17. Shrnutí jazykového rozboru
si (zájm. zvratné)
11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její
si (zájm.zvratné)
8.1.1 Présens
siedlo, sedlo
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
sieti sě
8.4.3 Třetí třída, vzory | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 12.4 Isolexy v našich | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.5 Hankova (?) interpolace
Skok P.
15.6 Speciální problémy Mater
Skokánek L.
15.1 Ev. sv. Jana
Skupina T.
14.1 Jména osob
Skutil J.
14.2 Jména míst
skvrno!
6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 11.1.1 Vokativ | 12.3 Českost výrazu | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Slavoj
6.6 Přehláska a - | 6.9 Poměr vokálů 'o | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 10.2 Slova kořenná; slova | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.2 Genitiv | 11.5.5 Vokativ | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob
Slavík F.A.
14.1 Jména osob
Slavíčková E.
1. Bibliografie
slovník RZ, RK, MV atd.
4. Povšechně k jazyku | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.7 Složená adjektiva a | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání to 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich to 12.2 Srovnání slovníku našich
slovosled
3.2 K textologii RZ | 7.4.1 Bezrodná zájmena | 11.7 Věta jednoduchá, její to 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
složeniny, viz i komposita
6.3 Vývoj jerů | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.6 Číslovky | 10.5 Sufixy z doby | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.3 Českost výrazu | 12.4 Isolexy v našich | 12.8 Slova monosémní a | 12.9 Barevné vidění | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
smahše
6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 16. Srbochorvatské (a polské)
Smetánka E.
1. Bibliografie | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.5 Časování v ostatních | 11.3 Shoda větných členů, | 11.5.4 Akusativ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob
směriti
10.6 Slova, tvořená prefixy | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
snabzenstvie
6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.4 Určenost a neurčenost, | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 15.2 Speciální otázky Písně
snahú
6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 11.5.7 Instrumentál | 12. Slovní výraz, sémantika | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.5 Hankova (?) interpolace | 15.5 Hankova (?) interpolace | 15.5 Hankova (?) interpolace
Sobolevskij A.I.
13. Speciální problémy RZ
Sofokles
13. Speciální problémy RZ
Solovjov A.V.
11.9 Celkový rozbor 'thema
Sommer
11.4 Určenost a neurčenost,
soptati krutost
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 8.1.3 Imperfektum | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.5.3 Dativ | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Sorokina V.K.
8.3 Slovesa athematická | 8.4.5 Časování v ostatních
souhláskové vzory jmenné
7. Skloňování
souřadné souvětí
11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné to 11.8.1 Souřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Spal J.
10.7 Složená adjektiva a | 11.7 Věta jednoduchá, její
speciální problémy:
EJ
15.1 Ev. sv. Jana to 15.1 Ev. sv. Jana
Lib.Pror.
15.4 Dílčí problémy Libušina to 15.4 Dílčí problémy Libušina
LP
15.5 Hankova (?) interpolace to 15.5 Hankova (?) interpolace
MPKV
15.3 Dílčí otázky Mil. to 15.3 Dílčí otázky Mil.
MV
15.6 Speciální problémy Mater to 15.6 Speciální problémy Mater
PP
15.7 Několik poznámek ke to 15.7 Několik poznámek ke
PV
15.2 Speciální otázky Písně to 15.2 Speciální otázky Písně
spojky
3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.7 Zájmena a složená | 7.7 Zájmena a složená | 8.1.1 Présens | 8.1.7 Kondicionál | 8.3 Slovesa athematická | 10.7 Složená adjektiva a | 11.1 Autonomnost ('autonomní komplexnost') | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | no title | 11.7 Věta jednoduchá, její to 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.5 Hankova (?) interpolace | 15.5 Hankova (?) interpolace | 15.7 Několik poznámek ke | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
spona, její vypouštění
8.1.6 Perfektum | 8.3 Slovesa athematická | 11.1.2 Věty s vypouštěním to 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.4 Některé všeobecné poznámky | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.2 Časové poměry v | 17. Shrnutí jazykového rozboru
sprositi
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.6.1 Slovesný vid | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
spásy bozi
12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný
spřežky
5. Pravopis RZ, RK | 5. Pravopis RZ, RK | 5. Pravopis RZ, RK | 5. Pravopis RZ, RK | 5. Pravopis RZ, RK | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a
srbochorvatské souvislosti
12. Slovní výraz, sémantika | 16. Srbochorvatské (a polské) to 16. Srbochorvatské (a polské)
srovnání slovníku R s dnešní češtinou
12.2 Srovnání slovníku našich to 12.2 Srovnání slovníku našich
Srpoš
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 6.6 Přehláska a - | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 10.5 Sufixy z doby | 11.6.1 Slovesný vid | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob
Staglav
6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 11.4 Určenost a neurčenost, | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob
stahování, viz ikontrakce
16. Srbochorvatské (a polské)
stici, nepostigú
7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.7 Zájmena a složená | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.6 Mythologická a folklorní | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana
stog jesi (?)
3.4 K textologii PV | 5. Pravopis RZ, RK | 8.4.5 Časování v ostatních | 15.2 Speciální otázky Písně
Straširybka
3.2 K textologii RZ
stupňování adjektiv a adverbií
6.2 Hláskoslovné pochody z to 9. Stupňování adjektiv a | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
stupňováníadjektiv a adverbií
11.4 Určenost a neurčenost,
stáše
8.3 Slovesa athematická | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 11.8.2 Souvětí podřadné | 15.5 Hankova (?) interpolace | 15.5 Hankova (?) interpolace
sténánie
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.4 Určenost a neurčenost, | 12.7 Abstrakta a konkréta | 13. Speciální problémy RZ
stól oteň
10.5 Sufixy z doby | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ
Střebor
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.3 Shoda větných členů, | 11.6.1 Slovesný vid | 12.4 Isolexy v našich | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob
Střezibor
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 12.4 Isolexy v našich | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob
střídání samohlásek
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, to 6.1 Střídání samohlásek (apofonie,
Subotič
4. Povšechně k jazyku
substantivum verbale
4. Povšechně k jazyku | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 11.6.2 Časové poměry v | 17. Shrnutí jazykového rozboru
subsumpce
11.6.1 Slovesný vid
sufixy z doby historické
10.5 Sufixy z doby to 10.5 Sufixy z doby
Suliszowa M.
1. Bibliografie
superlativ
3.3 Textologie RK | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 9. Stupňování adjektiv a | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost,
supinum
3.3 Textologie RK | 13. Speciální problémy RZ
Sutoslav
6.4 Nosovky a jejich | 10.2 Slova kořenná; slova | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Sušil F.
6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 11.5.7 Instrumentál | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
svarabhaktické hlásky
3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid
svatocúdná voda
10.7 Složená adjektiva a | 11.1 Autonomnost ('autonomní komplexnost') | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 13. Speciální problémy RZ
Sverdlov L.G.
12.7 Abstrakta a konkréta
Svitavský O.
11.6.2 Časové poměry v
Svoboda V.
10.5 Sufixy z doby | 10.7 Složená adjektiva a | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
světové strany
12.10 RZK a obecný
svěť
7.1.3 K jednotlivostem | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.5 Hankova (?) interpolace | 15.6 Speciální problémy Mater | 17. Shrnutí jazykového rozboru
symbolika hlásek
12.5 Hlásková symbolika v to 12.5 Hlásková symbolika v
synekdocha
12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater
synonyma
1. Bibliografie | 3.1 Povšechně | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
syntax
1. Bibliografie | 1. Bibliografie | 1. Bibliografie | 1. Bibliografie | 1. Bibliografie | 1. Bibliografie | 1. Bibliografie | 1. Bibliografie | 4. Povšechně k jazyku | 5. Pravopis RZ, RK | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 8.1.3 Imperfektum | 8.4.5 Časování v ostatních | 10.1 Povšechně | no title | 11. Syntax - s to 11.9 Celkový rozbor 'thema | 16. Srbochorvatské (a polské)
syrá země
13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Szober J.
11.7 Věta jednoduchá, její
sémantika povšechně
no title | 12. Slovní výraz, sémantika to 12.10 RZK a obecný
sípati, sýpati
11.6.1 Slovesný vid | 12.2 Srovnání slovníku našich | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
súmrky
7.1.1 Kmeny samohláskové | 11.3 Shoda větných členů, | 11.5.9 Vazby předložkové | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
tahem (dlúhým) tahú
3.2 K textologii RZ | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.8.1 Souřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Tarlanov F.K.
11.8.1 Souřadné
tasi (aor.)
3.3 Textologie RK | 6.3 Vývoj jerů | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 11.3 Shoda větných členů, | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.5 Hankova (?) interpolace | 15.6 Speciální problémy Mater
Tatarovóm
4. Povšechně k jazyku | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.2 Vzory souhláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 16. Srbochorvatské (a polské)
tautologie
11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka
Tennyson A.
11.9 Celkový rozbor 'thema
Tetva Popel
3.3 Textologie RK | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 17. Shrnutí jazykového rozboru
textologie RZ, RK, PV
3.1 Povšechně | no title | 3.3 Textologie RK
thematická slovesa
8.4.5 Časování v ostatních
these (rytmická)
3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ
Thomson A.J.
11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost,
Thukydides
12. Slovní výraz, sémantika
théma, rhéma
11.4 Určenost a neurčenost,
Tichá J.
11.9 Celkový rozbor 'thema
tluket
6.3 Vývoj jerů | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.5.7 Instrumentál | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ
tlumivost
12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater
tlupy
11.5.2 Genitiv | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob
tmese
11.5.2 Genitiv
Tomek W.W.
1. Bibliografie
Tomáš ze Splitu u Hornova
16. Srbochorvatské (a polské)
toponomastika
6.3 Vývoj jerů | 6.6 Přehláska a - | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 7.1.3 K jednotlivostem | 8.4.1 Třída e)o | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 11.6.2 Časové poměry v | 12.4 Isolexy v našich | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Trost P.
11.4 Určenost a neurčenost,
Truhlář J.
6.3 Vývoj jerů
Trut
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.10 RZK a obecný | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 17. Shrnutí jazykového rozboru
trčiú, trčí
6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
tuhy luky
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.2 Sklonění a výskyt | 11.4 Určenost a neurčenost, | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
tuča
6.6 Přehláska a - | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 12. Slovní výraz, sémantika | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské)
tvoření slov povšechně
3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 5. Pravopis RZ, RK | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | no title | 10. Tvoření slov (zejména | 10.1 Povšechně | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.7 Složená adjektiva a | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
tvrdost nebes
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 11.5.2 Genitiv | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
tábor
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.2 Časové poměry v | 12. Slovní výraz, sémantika | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.3 Českost výrazu | 12.3 Českost výrazu | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Tém B.
7.5 Sklonění participií | 10.5 Sufixy z doby | 11.4 Určenost a neurčenost, | 13. Speciální problémy RZ
těžný a těžký
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 6.4 Nosovky a jejich | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.8 Slova monosémní a | 15.1 Ev. sv. Jana | 16. Srbochorvatské (a polské)
třas
6.4 Nosovky a jejich | 6.4 Nosovky a jejich | 6.4 Nosovky a jejich | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.4.1 Třída e)o | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.7 Složená adjektiva a | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.3 Dativ | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Třeska K.
1. Bibliografie
tři sta pól sta
3.3 Textologie RK | 11.3 Shoda větných členů, | 11.5.2 Genitiv | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
tři, třie
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.4 Nosovky a jejich | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.1.2 Aorist | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.7 Složená adjektiva a | 11.1.1 Vokativ | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.3 Shoda větných členů, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.8 Vazba 'kath' holon | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové
třídy slovesné
4. Povšechně k jazyku | 17. Shrnutí jazykového rozboru
u-kmeny
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 7. Skloňování | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 11.6.2 Časové poměry v | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Uhlár V.
4. Povšechně k jazyku
umdlý
6.13 Drobnější jevy hláskové | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 12.2 Srovnání slovníku našich | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
unavena
5. Pravopis RZ, RK | 8.1.1 Présens | 11.8.2 Souvětí podřadné | 13. Speciální problémy RZ
uondána
5. Pravopis RZ, RK | 8.1.4 Participum | 12.4 Isolexy v našich | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
upozorňovací (nebo uvozovací) slovce
11.1 Autonomnost ('autonomní komplexnost') | 11.1.1 Vokativ | 11.1.1 Vokativ | 11.7 Věta jednoduchá, její to 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
upěchu (sě)
3.3 Textologie RK | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Urban J.
2. Na úvod | 13. Speciální problémy RZ
Urban K.
2. Na úvod
Urbanczyk S.
1. Bibliografie | 3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku
určenost, neurčenost
3.3 Textologie RK | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.2 Sklonění a výskyt | no title | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Uspenskij B.A.
6.3 Vývoj jerů
usvěděvši
6.4 Nosovky a jejich | 6.6 Přehláska a - | 11.6.1 Slovesný vid | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
utr
3.2 K textologii RZ
v6s6j6
3.3 Textologie RK | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva
Vacerad
3.1 Povšechně | 12.10 RZK a obecný | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater
Vaillant A.
1. Bibliografie | 1. Bibliografie | 6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 6.6 Přehláska a - | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.4.1 Bezrodná zájmena | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 8.3 Slovesa athematická | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.4 Čtvrtá třída | 8.4.4 Čtvrtá třída | 8.4.5 Časování v ostatních | 9. Stupňování adjektiv a | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.2 Časové poměry v | 13. Speciální problémy RZ
varyto
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.1 Slovesný vid | 12. Slovní výraz, sémantika | 12. Slovní výraz, sémantika | 12.2 Srovnání slovníku našich | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Vergilius Maro P.
13. Speciální problémy RZ
ves atd.
11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.8 Vazba 'kath' holon | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
vet
4. Povšechně k jazyku | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.3 Českost výrazu | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.7 Abstrakta a konkréta | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
veščby Vítězovy (?)
13. Speciální problémy RZ
Večerka R.
1. Bibliografie
vidový prefix
11.6.1 Slovesný vid
viecina
12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.3 Českost výrazu
violy a róže
11.8.1 Souřadné
Vjatkina L.V.
13. Speciální problémy RZ
Vlaslav
3.1 Povšechně | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.5 Sklonění participií | 8.4.4 Čtvrtá třída | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.7 Složená adjektiva a | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.4 Některé všeobecné poznámky | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.3 Dativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
vlci
4. Povšechně k jazyku | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 7. Skloňování | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 11.8.2 Souvětí podřadné
vltorěčný
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 10.7 Složená adjektiva a | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.4 Isolexy v našich | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
Vlček V.
8.4.1 Třída e)o
vnoriti sě
12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
vnočiti
12.2 Srovnání slovníku našich | 12.7 Abstrakta a konkréta | 13. Speciální problémy RZ
Voborník J.
14.1 Jména osob
Vodička F.
1. Bibliografie
vojen
11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.5.9 Vazby předložkové | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
vojevoda
3.3 Textologie RK | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.10 Stahování - kontrakce | 6.10 Stahování - kontrakce | 6.10 Stahování - kontrakce | 6.10 Stahování - kontrakce | 6.10 Stahování - kontrakce | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.8 Slova monosémní a | 16. Srbochorvatské (a polské)
vojivný
10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.1 Slovesný vid | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ
Vojtěch V.
3.2 K textologii RZ | 6.10 Stahování - kontrakce
vokalisace
6.3 Vývoj jerů | 6.5 Vývoj slabikotvorných likvid
vokativ
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.3 Sklonění v ostatních | 7.3 Sklonění v ostatních | 11.1 Autonomnost ('autonomní komplexnost') | no title | 11.1.1 Vokativ | 11.1.1 Vokativ | 11.1.1 Vokativ | 11.1.1 Vokativ | 11.1.1 Vokativ | 11.1.1 Vokativ | 11.1.1 Vokativ | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | no title | 11.5.5 Vokativ | 11.5.5 Vokativ | 11.5.5 Vokativ | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 16. Srbochorvatské (a polské)
Vondrák V.
1. Bibliografie
Vostokov A.
6.4 Nosovky a jejich
vratno
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 7.1.3 K jednotlivostem | 9. Stupňování adjektiv a | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.3 Shoda větných členů, | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
vražba
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.5 Sufixy z doby | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.7 Abstrakta a konkréta | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
Vrchlický J.
12.10 RZK a obecný | 15.6 Speciální problémy Mater
vrchole
4. Povšechně k jazyku | 7.1.3 K jednotlivostem | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 17. Shrnutí jazykového rozboru
vrhú náspy
11.6.1 Slovesný vid
Vrťátko A.J.
7.2 Sklonění a výskyt
vstanu (aorist)
8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 11.8.1 Souřadné | 17. Shrnutí jazykového rozboru
vterý, vtorý
6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
vymiete
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.4 Nosovky a jejich | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.5.3 Dativ | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.4 Isolexy v našich | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana
vymítání hlásek
14.1 Jména osob
vymýtěno
6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 8.1.6 Perfektum | 8.4.4 Čtvrtá třída | 11.6.2 Časové poměry v | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
vyprostitel
7.1.1 Kmeny samohláskové | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
vytrže
4. Povšechně k jazyku | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 11.8.2 Souvětí podřadné | 15.6 Speciální problémy Mater | 17. Shrnutí jazykového rozboru
vz - předložka a předpona
3.3 Textologie RK | 6.3 Vývoj jerů | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 13. Speciální problémy RZ | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 17. Shrnutí jazykového rozboru
vzdujú
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 17. Shrnutí jazykového rozboru
všetichůnko, všestrašivo
9. Stupňování adjektiv a | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.1.2 Věty s vypouštěním
Váša
14.1 Jména osob
věhlas(no)
3.3 Textologie RK | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.3 Sklonění v ostatních | 9. Stupňování adjektiv a | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.1.4 Některé všeobecné poznámky | 11.3 Shoda větných členů, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 15.5 Hankova (?) interpolace | 15.5 Hankova (?) interpolace | 15.6 Speciální problémy Mater
věkožizný
10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 13. Speciální problémy RZ
Věstoň
6.6 Přehláska a - | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 12.4 Isolexy v našich | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob
věza (přechodník)
6.4 Nosovky a jejich | 7.6 Číslovky | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 16. Srbochorvatské (a polské)
vítěz, vícez
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 6.4 Nosovky a jejich | 6.4 Nosovky a jejich | 6.4 Nosovky a jejich | 6.9 Poměr vokálů 'o | 6.9 Poměr vokálů 'o | 6.9 Poměr vokálů 'o | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.12 Úžení (?) ie-í; | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.3 Sklonění v ostatních | 8.1.3 Imperfektum | 8.1.8 Infinitiv a supinum | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.3 Dativ | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.3 Českost výrazu | 12.4 Isolexy v našich | 12.6 Mythologická a folklorní | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Wackernagel W.
1. Bibliografie | 11.3 Shoda větných členů,
Wocel J.E.
4. Povšechně k jazyku | 13. Speciální problémy RZ
Wundt W.
11.7 Věta jednoduchá, její
Yule G.U.
12. Slovní výraz, sémantika
za podobno
3.2 K textologii RZ | 3.3 Textologie RK | 3.4 K textologii PV | 6.4 Nosovky a jejich | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 8.1.3 Imperfektum | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.4 Některé všeobecné poznámky | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
zabýti
8.1.3 Imperfektum | 8.4.1 Třída e)o | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Zachystal Z.
2. Na úvod
Zadonščina
3.1 Povšechně
Zagiba F.
15.1 Ev. sv. Jana
zahaliti
10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.6.1 Slovesný vid | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Zamfirescu P.O.
1. Bibliografie
zamiesiti sě
10.6 Slova, tvořená prefixy | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný
zapřieti (aorist)
4. Povšechně k jazyku | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.4 Nosovky a jejich | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.3 Českost výrazu | 12.4 Isolexy v našich | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
zarve
3.3 Textologie RK | 8.4.1 Třída e)o | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.7 Instrumentál | 11.8.1 Souřadné | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
zbraně
7.1.1 Kmeny samohláskové | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.1 Nominativ | 11.5.2 Genitiv | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
zemica
13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Zeyer J.
14.1 Jména osob
zeřivý
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 10.5 Sufixy z doby | 12.2 Srovnání slovníku našich | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Zimmermann J.W.
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK
zjařiti sě
10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.6.1 Slovesný vid | 11.7 Věta jednoduchá, její | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 16. Srbochorvatské (a polské)
zloděj
6.3 Vývoj jerů | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 11.5.1 Nominativ | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana
zmilitek, zmilitka
6.7 Přehláska u - | 6.10 Stahování - kontrakce | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.2 Sklonění a výskyt | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.5.2 Genitiv | 11.5.4 Akusativ | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.5 Hlásková symbolika v | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
zora
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.8 Slova monosémní a | 12.9 Barevné vidění | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.3 Dílčí otázky Mil. | 16. Srbochorvatské (a polské)
zveličelá slova (viz i augmentativa)
10.5 Sufixy z doby | 13. Speciální problémy RZ
zvěst (subst. masc.)
4. Povšechně k jazyku | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 8.3 Slovesa athematická | 9. Stupňování adjektiv a | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.6 Mythologická a folklorní | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 15.4 Dílčí problémy Libušina | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Zwolinski P.
1. Bibliografie
Záboj
3.1 Povšechně | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.9 Poměr vokálů 'o | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 8.1.1 Présens | 8.4.1 Třída e)o | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 11.1.1 Vokativ | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.1.4 Některé všeobecné poznámky | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.4 Akusativ | 11.5.5 Vokativ | 11.5.7 Instrumentál | 11.5.7 Instrumentál | 11.5.7 Instrumentál | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 12.4 Isolexy v našich | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.2 Jména míst | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
záchod (= západ slunce)
6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.2 Genitiv | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.6 Mythologická a folklorní | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.7 Abstrakta a konkréta | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské)
záhé
4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
zájmena:
bezrodá
7.4.1 Bezrodná zájmena to 7.4.1 Bezrodná zájmena | 17. Shrnutí jazykového rozboru
neurčitá
7.7 Zájmena a složená | 11.4 Určenost a neurčenost,
osobní
7.7 Zájmena a složená | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její
přivlastňovací
11.4 Určenost a neurčenost, | 12.10 RZK a obecný
rodová
7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva to 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva
tázací
7.7 Zájmena a složená | 11.9 Celkový rozbor 'thema
ukazovací
7.7 Zájmena a složená | 11.1 Autonomnost ('autonomní komplexnost') | 11.1.5 Vypouštění jiných slov | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její
vztažná
11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.2 Souvětí podřadné | 15.7 Několik poznámek ke
zvratná
3.3 Textologie RK | 11.6.2 Časové poměry v | 15.1 Ev. sv. Jana
základ výpovědi
11.7 Věta jednoduchá, její
Zákrejs F. (starší)
1. Bibliografie | 3.3 Textologie RK | 3.4 K textologii PV | 4. Povšechně k jazyku | 7.1.3 K jednotlivostem | 11.6.2 Časové poměry v | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Zákrejs V.
13. Speciální problémy RZ
záporový akusativ
11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost,
záporový genitiv
11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana
zástup
6.3 Vývoj jerů | 6.3 Vývoj jerů | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.6 Číslovky | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.5 Sufixy z doby | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.2 Genitiv | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.2 Časové poměry v | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 17. Shrnutí jazykového rozboru
zývati
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 8.4.1 Třída e)o | 8.4.1 Třída e)o | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Šewc H.
8.4.2 Vzory minúti, tisknúti,
Šimek F.
13. Speciální problémy RZ
Šimčak M.
15.6 Speciální problémy Mater
Šonka J.
2. Na úvod | 14.2 Jména míst | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater
Štolc J.
6.13 Drobnější jevy hláskové
Šulg M.V.
13. Speciální problémy RZ
šedý
6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 12.8 Slova monosémní a | 12.9 Barevné vidění | 12.9 Barevné vidění | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru
šev saloženiny
13. Speciální problémy RZ
ši, koncovka slovesná
8.1.1 Présens | 8.1.1 Présens | 17. Shrnutí jazykového rozboru
širší význam
3.3 Textologie RK | 12.10 RZK a obecný
širý
10.5 Sufixy z doby | 11.1.1 Vokativ | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
šumy
6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.8.2 Souvětí podřadné | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
šúrem
7.1.1 Kmeny samohláskové | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
žalostivý, žalostný
3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 3.3 Textologie RK | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.5 Hlásková symbolika v
že jako příklonka
3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné
žestok
10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.5 Sufixy z doby | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.4 Isolexy v našich | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské)
živok
7.7 Zájmena a složená | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.2 Genitiv | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 15.2 Speciální otázky Písně | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské)
živočišný akusativ
11.4 Určenost a neurčenost, | 13. Speciální problémy RZ
žž, žď
3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 4. Povšechně k jazyku | 5. Pravopis RZ, RK | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 6.13 Drobnější jevy hláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 7.1.3 K jednotlivostem | 8.1.2 Aorist | 8.4.2 Vzory minúti, tisknúti, | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 15.2 Speciální otázky Písně | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
Čelakovský F.L.
13. Speciální problémy RZ | 15.6 Speciální problémy Mater
Čerepin J.V.
13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
Černý
13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob
Češie
4. Povšechně k jazyku | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.3 K jednotlivostem | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 14.2 Jména míst | 15.4 Dílčí problémy Libušina
Čstimír
10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob
Čulkov
15.2 Speciální otázky Písně
čaroděj
6.9 Poměr vokálů 'o | 6.9 Poměr vokálů 'o | 6.10 Stahování - kontrakce | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 7.3 Sklonění v ostatních | 8.1.7 Kondicionál | 10.2 Slova kořenná; slova | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.5 Sufixy z doby | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.2 Souvětí podřadné | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání | 12.8 Slova monosémní a | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 15.6 Speciální problémy Mater | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské)
časování (=konjugace)
1. Bibliografie | 1. Bibliografie | 4. Povšechně k jazyku | 6.2 Hláskoslovné pochody z | 6.4 Nosovky a jejich | 6.11 Palatalisace a depalatalisace. | 8.3 Slovesa athematická | 8.4.3 Třetí třída, vzory | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 8.4.5 Časování v ostatních | 11.1.4 Některé všeobecné poznámky | 11.6.1 Slovesný vid | 11.7 Věta jednoduchá, její | 13. Speciální problémy RZ | 15.1 Ev. sv. Jana
časové poměry
11.6 Vidové a časové to 11.6.2 Časové poměry v
časové údaje
12.7 Abstrakta a konkréta
červené značky v RZ
3.1 Povšechně | 3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 11.5.9 Vazby předložkové | 17. Shrnutí jazykového rozboru
českost výrazu
10.6 Slova, tvořená prefixy | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
četný
4. Povšechně k jazyku | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 11.5.2 Genitiv | 11.6.2 Časové poměry v | 12.6 Mythologická a folklorní | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
či
3.2 K textologii RZ | 5. Pravopis RZ, RK | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 12.1 Tzv. hapaxy, srovnání
činitelská jména
13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob
člen(ová teorie)
7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.7 Zájmena a složená | 9. Stupňování adjektiv a | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 10.7 Složená adjektiva a | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.2 Věty s vypouštěním | 11.1.4 Některé všeobecné poznámky | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | 11.2 Předuniverbisační stadium jazyka | no title | 11.3 Shoda větných členů, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.5.4 Akusativ | 11.5.4 Akusativ | 11.5.7 Instrumentál | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.2 Časové poměry v | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.1 Souřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.8.2 Souvětí podřadné | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 11.9 Celkový rozbor 'thema | 12.8 Slova monosémní a | 12.8 Slova monosémní a | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 14.1 Jména osob | 15.6 Speciální problémy Mater | 15.6 Speciální problémy Mater | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
člen(ováteorie)
11.7 Věta jednoduchá, její
částice
3.2 K textologii RZ | 3.2 K textologii RZ | 7.4.2 Rodová zájmena. Adjektiva | 7.7 Zájmena a složená | 7.7 Zájmena a složená | 7.7 Zájmena a složená | 8.1.1 Présens | 9. Stupňování adjektiv a | 11.1.1 Vokativ | 11.1.1 Vokativ | 11.4 Určenost a neurčenost, | 11.7 Věta jednoduchá, její | 11.8.2 Souvětí podřadné | 14.1 Jména osob | 15.1 Ev. sv. Jana | 15.1 Ev. sv. Jana | 17. Shrnutí jazykového rozboru
číslovky
4. Povšechně k jazyku | 7.2 Sklonění a výskyt | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 7.6 Číslovky | 11.4 Určenost a neurčenost, | 12.7 Abstrakta a konkréta
ňadra
6.5 Vývoj slabikotvorných likvid | 10.3 Výrazy tvořené prehistorickými | 11.3 Shoda větných členů, | 11.6.2 Časové poměry v | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 17. Shrnutí jazykového rozboru | 17. Shrnutí jazykového rozboru
úporno srdce
3.3 Textologie RK | 4. Povšechně k jazyku | 11.1.3 Vypouštění sloves plnovýznamových | 11.7 Věta jednoduchá, její | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ
úsilno
9. Stupňování adjektiv a | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.3 Shoda větných členů, | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.2 Časové poměry v | 12.8 Slova monosémní a | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské) | 16. Srbochorvatské (a polské)
úsvět
6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 6.1 Střídání samohlásek (apofonie, | 7.1.1 Kmeny samohláskové | 10.4 Střídání prehistorických sufixů | 10.6 Slova, tvořená prefixy | 11.5.9 Vazby předložkové | 11.6.1 Slovesný vid | 11.6.1 Slovesný vid | 12.2 Srovnání slovníku našich | 12.10 RZK a obecný | 13. Speciální problémy RZ | 13. Speciální problémy RZ | 15.5 Hankova (?) interpolace
úvod
2. Na úvod to 2. Na úvod
úžemi spěchu
3.3 Textologie RK
úžení ie, í
6.12 Úžení (?) ie-í;