předchozí kapitola rejstřík následující kapitola

  
6.8 Změna (přehláska) 'aj - ej'

Vykládá se různě: působením následujícího palatálního ,,j'', souvztažností ke změně ,,y-ej'' a vlivem němčiny, jindy zase difthogisací starého ,,y'' (ü) vývinem neurčité průvodní hlásky, značené jako ,,a''. Nás tu zajímá hlavně chronologie. Uvedená změna proběhla hlavně v 15. století. Proto také nenacházíme tuto ,,přehlásku''  v našich textech nikde. V RK najlútější, najníže, najjistěje, najzplznější, potýkaj sě, daj, dajte (3x), chovaj sě. PV, Lib. pror., ŽG bez dokladu. MPKV: najvyššie, EJ: nechaj, nechajte, MV: lajno, zvyčaj, svyčaj. V PP je ,,hajtmanem'', ale to nelze jako přejaté slovo počítat.