KRÓLODWORSKI REKOPIS.
Zbiór staroczeskich bohatyrskich i lirycznych spiewów.
Przeložonych przez
Lucyana Siemienskiego.
1852

Królodworski rekopis.
Facsimile  (C. Hennig lithogr.).
Titulní list. 1
Przedslowie. 3 až 18
Oldrzich i Boleslaw. 19 až 21
Benesz Hermanów. 21 až 24
Jaroslaw. 25 až 36
Czestmir i Wlaslaw. 36 až 45
Ludiša i Lubor. 46 až 51
Zabój, Slawój, Ludiek. 51 až 62
Zbigoň. 62 až 64
Wianek. 64 až 65
Jagody. 65 až 67
Jeleň. 67 až 68
Róža. 69
Zazulka. 70
Opuszczona. 70 až 71
Skowronek. 71
Sad Lubuszy. 72 až 76
Piesň milosna pod Wyszegradem. 77 až 78
Obsah. 79


KRÓLODWORSKI REKOPIS.
Zbiór staroczeskich bohatyrskich i lirycznych spiewów. Przeložonych przez Lucyana Siemienskiego. Edycya Waclawa Hanki. W Pradze 1852. Kosztem wydawcy. Druk i papier synów Bogumila Haase. Formát 15 x 9,5 cm. Počet stran 80.

Knihovna České společnosti Rukopisné  [sign. 415]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná