František Adámek
( 16.10.1907 Obřany   -  8.11.1989 Brno )


Publikace Fr. Adámka:
Tataři na Moravě  (Neklan 1999)

Studie a články o Rukopisech:
Pravěk Slovanů a RZK - 1. část  (Zprávy ČsR 1938/17-18)
Pravěk Slovanů a RZK - 2. část  (Zprávy ČsR 1938/19-20)
Kovaná vědra  (Zprávy ČsR 1939/3)
Slované, praobyvatelé našich zemí  (Zprávy ČsR 1939/4)
Archeologické "důkazy" padělanosti Rukopisů  (Národní výzva 20.1.1940)
Lidové podání o Tatarech na Moravě  (Národní výzva 27.1.1940, 3.2.1940)
"Archeologie a Rukopisy"  (Zprávy ČsR 1940/5)
Pohádkář Hájek (k Historickému rozboru RKZ od F.M.Bartoše)  (Zprávy ČsR 1940/6-7)
Josef Mánes a české starožitnosti  (Zprávy ČsR 1940/6-7)
Z pravěku Hostýna  (Zprávy ČsR 1940/8-9)
Dějiště zpěvu hostýnského v RK  (Zprávy ČsR 1940/10)
Staroslovanský Vyšehrad  (Zprávy ČsR 1941/11)
Kamenná zbraň v "Hilderbrandlied"  (Zprávy ČsR 1941/11)
O původu a osvětě starých Slovanů a RZK  (Oběžník ČsR 1946/2)
Na paměť J. L. Píče  (Zprávy ČsR 1947)
Nové objevy v oboru starožitností slovanských a jejich poměr k RZK  (Zprávy ČsR 1949)
Některé výsledky nejnovějších archeologických výzkumů v našich zemích a jejich poměr k RZK  (Zprávy ČsR 1950/1)
Základy sociálního zařízení starých Slovanů českých a RZK  (Zprávy ČsR 1950/2)
Nové archeologické objevy v Československu a Rukopisy  (nepublikovaný rukopis, Brno-Dobřany 1967)
Tataři na Moravě  (Almanach rukopisné obrany 1991)

Adámkův dopis prof. Krejčímu  (25.3.1975)

Studie a články o Fr. Adámkovi:
Tento den: František Adámek  (RKZ-L: 8.11.1999)
J. Šíl: Osobnost Františka Adámka  (diplomová práce Opava 2001)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná