Josef Dobrovský
( 17.8.1753 Ďarmoty   -  6.1.1829 Brno)


Publikace a články Josefa Dobrovského:
Dějiny české řeči a starší literatury  (1818)
Literární podvod  (1824)
Předběžná odpověď  (1824)
Prawda Ruska  (1824)

Studie a články o J. Dobrovském:
Dobrovský Josef  (Světozor 1868)
V. Brandl: Život Josefa Dobrovského  (1883)
Benjamin Jedlička: Komentář k výboru z díla J. D.  (1953)
V. Brandl: Život Josefa Dobrovského  (NEKLAN 2003)
Josef Dobrovský a Morava  (Olomouc 2006)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná