Pavel Josef Šafařík
( 13.5.1795 Kobelarovo   -  26.6.1861 Praha )


Publikace a články P. J. Šafaříka:
Koroledvorskaja rukopis. Praha 1838
    (poznámka Šafaříka k vydání Kastorského)
Gedichte aus böhmen Vorzeit verdeutscht von Joseph Mathias Grafen von Thun, Praha 1845
    (s předmluvou P. J. Šafaříka)
Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache. Praha 1840
    (společně s Fr. Palackým)
Výbor z literatury české. Praha 1845.
    (Šafaříkův převod RK)
Výměsky o dědičném právu v Čechách co příspěvek k vysvětlení zlomku zelenohorského
    ČČM (38, 1864, sv. 1, s. 3-10)

Články a publikace o Šafaříkovi:
Libušas Gericht
    [ref. o přednášce P. J. Šafaříka v Král. čes. spol. nauk - 19.12.1859]
    Tagesbote aus Böhmen (8, Nr. 355, 22.12.1859, s. 2)
J. Jireček: Jak P. J. Šafařík za posledních svých let smýšlel o Rukopisech kralodvorském a zelenohorském
    Osvěta (16, 1886, č. 4, s. 356-362)
F. M. Bartoš: Dvojí jubileum z doby obrození
    Národní osvobození (15, č. 219, 17.9.1937, s. 6)
B. Říha: Dopis J. Grimma P. J. Šafaříkovi o pravosti RZ
    Zprávy Čsl. spol. ruk. (1941/č.11, s. 111-112)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná