Antonín Vašek
( 11.11.1829 Háj u Opavy   -  13.12.1880 Brno )


Publikace a články prof. Antonína Vaška:
Filologický důkaz, že Rukopis Kralodvorský a Zelenohorský, též zlomek Evangelia sv. Jana jsou podvržená díla Václava Hanky   (1879)
Odpověď panu Fr. Vymazalovi na jeho kritiku v č. 48 Hlasu

Studie a články o prof. Vaškovi:
V. Brandl: recenze knihy A. Vaška (Časopis Matice Moravské, 1879)
J. Jireček: Pan A. Vašek a staročeské památky (Světozor 1879)
Fr. Vymazal: Prof. Vašek o našich starých rukopisech (Hlas 1879)
F. Bartoš: Filologický důkaz, že Moravské národní písně jsou podvrženým dílem Františka Sušila (Obzor 1879)
V. Prasek: Antonín Vašek a Alois Vojtěch Šembera... (Věstník Matice opavské 1907)
F. Pražák: K bojům o Rukopisy (literární dokumenty z pozůstalosti Vaškovy) (Čas 1913)
A. L. Krejčík: Příspěvek ke korespondenci Antonína Vaška (LF 1930)
V. Ficek: Vaškova účast na rukopisném boji (Ostrava 1964)
J. Enders: Antonín Vašek
Vladimír Vašek: Nápis na hrob bojovníkův


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná