Davorin M. Žunkovič
( 1.11.1859 Podlože   -  18.9.1940 Maribor )


Publikace a články Davorina Žunkoviče:
Wann wurde Mitteleuropa von den Slaven besiedelt (1904)
Die Slaven, ein urvolk Europas (1910)
Rukopisy Zelenohorský a Kralodvorský, jich literární rehabilitace   (1911)
Rukopisové Zelenohorský, Píseň pod Vyšehradem a Kralodvorský  (1912)
Die Handschriften von Grünberg und Königinhof, dann das Vyšehrad-Lied  (1912)
Die Slavische Vorzeit (Kremsier 1919)
Závěr českého sporu o Rukopisy  (1933)
Die Handschrift von Grünberg  (Maribor 1935)
Rukopis Zelenohorský  (1935)

Sv. Hostýn v Rukopise králodvorském (Našinec 1911)
Spor o Rukopisy (České slovo 1912)
Padělal Hanka některé glosy v Mater verborum? (České slovo 1912)
Die Königinhofer Handschrift ist zweifellos echt (Staroslovan 1914)
Die Grünberger Handschrift ist zweifellos echt (Staroslovan 1914)
Schlusswort zur Rehabilitation der Grünberger und Königinhofer Handschrift (Staroslovan 1914)
Ein altböhmisches Minnelied (Staroslovan 1914)
Patina v Zelenohorském rukopisu (Národní republika 1931)

Studie a články o D. Žunkovičovi:
W. G.: Rukopisná sensace a vlastenecký tisk (Právo lidu 1912)
L. Matoušek: Davorin Žunkovič  (Zprávy ČsR 1939/4)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná