Pozoruhodná stanoviska oficiální vědy

(Materiály pro posouzení vědeckého zkoumání v Čechách, obzvláště ve věci Rukopisů)