Josef Hanuš
( 27.6.1892 Dolní Šlapanice   -  18.12.1941 Brno)


Publikace a články Josefa Hanuše:
Rukopisové Zelenohorský a Kralodvorský. Památka z 19. věku.  (1911)
Rukopisové Zelenohorský a Kralodvorský. Památka z XIX. věku.  (1925)

- Josef Hanuš: Affaira "Tagesbotská"  (Život a spisy V. B. Nebeského, Praha 1896)
Sporné památky (in: Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea... Františka Josefa I. - Praha 1898)
Český Macpherson. Příspěvek k rozboru literární činnosti Josefa Lindy a k provencienci RK a RZ. (LF 1900)
Další svědectví vynikající účasti Jos. Lindy ve složení RKZ. (LF 1901)
Padělky první romantické družiny české. (in: Literatura česká devatenáctého století. Praha 1902)
Padesátiletá diskuse o Rukopisy (LF 1906)
Padělky první romantické družiny české. (in: Literatura česká devatenáctého století. 2. vyd. Praha 1911)
T. G. Masaryk a rukopisový boj r. 1886 sl.  (ČM 1910)
rec. Žunkovič: Rukopisy ZaK (ČpMF 1911)
Obnovený boj o Rukopisy KZ (Novina 1911)
Spor o Rukopisy (ČS 1911)
rec. Rukopis královédvorský před mezinárodním soudem paleografů... (ČpMF 1912)
Poslední boj o Rukopisy (Nové Atheneum 1920)
Masaryk a boj o Rukopisy  (1930)
Pohrobní vydání přednášek o RKZ (in: Vlček - Dějiny české literatury IV, 1931)

Studie a články o J. Hanušovi:
rec. J. Goll: RKZ památka z 19. věku (1911)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná