Jindřich Šohájek
( 19.6.1881 Pelhřimov   -  4.1.1961 Praha )


Publikace a články Jindřicha Šohájka:
Paměti - vzpomínky mládí.  (Pelhřimov 2002)
Za zemřelým dr. Václavem Perkem. (Národní výzva 8.6.1940)
Rukopisná otázka za okupace. (Oběžník České společnosti rukopisné, 1.2.1946, s.3-5)
Ing. arch. Dr. tech. Vladimír Zákrejs. (Zprávy České společnosti rukopisné, 1.11.1948, s.3-5)
Náš Žalov. Bohumil Smrčka. (Zprávy České společnosti rukopisné, duben 1950)

RKZ. Pamětí díl III., část 1. Vzpomínky, úvahy a komentáře.
(rukopis, 452 stran, listopad 1951)
RKZ. Pamětí díl IV., část 2. Vzpomínky, úvahy a komentáře. Čsl. společnost rukopisná.
(rukopis, 474 stran, 12.5.1953)
RKZ. Pamětí díl V., část 3. Vzpomínky, úvahy a komentáře. Čsl. společnost rukopisná.
(rukopis, 439 stran, 19.4.1954)
RKZ. Pamětí díl VI., část 4. Vzpomínky, úvahy a komentáře. Čes. společnost rukopisná.
(rukopis, 464 stran, 12.2.1955)
RKZ. Pamětí díl VII., část 5. Vzpomínky, úvahy a komentáře. Čes. spol. rukopisná.
(rukopis, 229 stran, 21.5.1955)

Články Luboše Bláhy  (pseudonym Jindřicha Šohájka):
Rukopisná otázka a časopisy (Národní Republika 1933/49, s.5-6)
Rukopisná otázka a časopisy (Národní Republika 1933/50, s.6)
Půl roku rukopisného boje (Národní Republika 18.10.1935)
Byl Josef Kovář obětí nálezu "Libušina soudu"? (Zprávy Čsl. spol. rukopisné, 1935/2, s.4)
Subst. Verbale "vražba" znovu doloženo. (Zprávy Čsl. spol. rukopisné, 1936/3, s.4)
(pseud.) Havel: Havlíček a Rukopisy. (Národní Republika 17.7.1936)
Havlíček a RKZ. (Zprávy Čsl. spol. rukopisné, 1937/7, s.5)
Slovo o pluku Igorově. (Zprávy Čsl. spol. rukopisné, 1938/17-18, s.9)
Střední škola. (Zprávy Čsl. spol. rukopisné, 1938/17-18, s.11)
Rukopisy, věda a ulice. (Zprávy Čsl. spol. rukopisné, 1938/19-20, s.7-8)
Památka 250 l. smrti Boh. Balbína. (Zprávy Čsl. spol. rukopisné, 1938/19-20, s.8)
Podivný slovníček. (Zprávy Čsl. spol. rukopisné, 1938/19-20, s.9)
Rukopisy v "Pamětech dr. Karla Kramáře". (Zprávy Čsl. spol. rukopisné, 1939/1, s.2-4)
Karel Alois Vinařický. (Zprávy rukopisné společnosti, 1939/3, s.47)
Přehled událostí a časopiseckých zpráv. (Zprávy rukopisné společnosti, 1940/5, s.75-76)
Přehled událostí a časopiseckých zpráv. (Zprávy rukopisné společnosti, 1940/6-7, s.86-87)
Přehled událostí a časopiseckých zpráv. (Zprávy rukopisné společnosti, 1940/10, s.105-106)
Přehled událostí a časopiseckých zpráv. (Zprávy rukopisné společnosti, 1941/11, s.113)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná