Václav Flajšhans
( 1.7.1866 Praha   -  20.11.1950 Praha )


Publikace prof. Flajšhanse:
Boj o Rukopisy (Praha 1896, zvláštní otisk z ČČM)
Podrobný seznam slov Rukopisu Kralodvorského (Praha 1897)
Písemnictví české slovem a obrazem od nejdávnějších dob až po naše časy (Praha 1897-1901)
Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský (Praha, Unie 1930) Dokumentární fotografie V. Vojtěch. Přepisem a poznámkami doprovází V. Flajšhans.
Jak to vlastně bylo? (Praha 1932)
Dva příspěvky ke kritice Rukopisů (Praha 1932)

Studie a články o Rukopisech:
O proužcích Rukopisu kralodvorského a slovese "zamiešiti".

[Athenaeum X, č.8, 15.5.1893, s.230-232]
Zasláno.
[Čas 10, č.18, 2.5.1896, s.285-286]
K otázce Rukopisu královédvorského.
[Hlas národa, č.122, 3.5.1896, s.2]
Vědecká Osvěta a vědecký pan Zákrejs.
[Čas 10, č.19, 9.5.1896, s.301]
Boj o Rukopisy.
[ČČM 70, 1896, s.195-282]
Boj o Rukopisy  (zasláno).
[Hlas národa, č.158, 9.6.1896, příloha s.2]
Poznámky k odpovědi prof. Gebauera na pojednání "Boj o Rukopisy"
[Osvěta 26, č.8, 1896, s.717-728]
Zasláno.
[Literární listy 17, 16.9.1895, s.356-360]
Z výletu do Moravy.
[Osvěta 26, č.10, 1896, s.887-899]
Falsa české literatury. Neznámý falsifikát rozdělaný.
[Národní listy 36, 9.10.1896, s.4]
Poslání času
[Osvěta 26, č.11, 1896, s.1026-1032]
Boj o Rukopisy II.
[ČČM 70, 1896, s.349-385]
Po desíti letech.
[Čas, č.47, 21.11.1896, s.747-748]
Odpověď na Herbenovo uveřejnění po Po desíti letech.
[Národní listy 36, 25.11.1896, s.6]
Hankův proces proti Kuhovi. Zprávu dle soudních spisů podává...
[Osvěta 27, č.1 a 2, 1897, s.8-19, s.105-115]
Vademecum pro p. dr. Herbena. Volně podle Lessinga...
[Osvěta 27, č.1, 1897, s.81-85]
Peňáze.
[Národní listy 46, č.280, 11.10.1906, s.1]
Rozmluva s prof. drem Flajšhansem o Rukopisu králodvorském.
[Venkov 7, č.12, 16.1.1912, s.1-3]
Hanka fecit.
[ČČM 101, 1927, s.129-134]
Něco o metodě filologické.
[Naše řeč 12, č. 6 a 7, 1928, s.133-141, s.156-164]
Hanka fecit II.
[ČČM 102, 1928, s.1-13]
Jak to vlastně bylo?
[ČČH 37, 1931, s.473-511]
Zázrak hostýnský a báseň Jaroslav.
[ČČH 38, 1932, s.78-92]
Loni v ČČH... jsem otiskl...
[ČČH 39, 1933, s.198-200]
Sto let Hankova díla.
[České slovo 25, č.132, 4.6.1933, s.3-4]
[České slovo 25, č.137, 11.6.1933, s.9]
[České slovo 25, č.143, 18.6.1933, s.9]
[České slovo 25, č.148, 24.6.1933, s.9]
[České slovo 25, č.154, 2.7.1933, s.9]
 

Publikace a články o prof. Flajšhansovi:
Rozmluva s prof. Flajšhansem o rukopisu Královédvorském  (Venkov 1912)
K. Kádner, Z. Winter: K novým sporům o Rukopis královédvorský  (Národní Politika 1912)
Mareš Fr.: Boj proti Rukopisům, kteraký by konec měl vzíti, ukázali A. Kraus a V. Flajšhans  (Praha 1929)
Dr. Perek: Profesor Dr. Flajšhans v boji proti Rukopisům hájí Rakousko!  (Národní Republika 1931)
Fleischhans.  (Národní Republika 1931)
Neumann A.: Ke sporu o Hostýn. Odpověď na referát prof. Dra Flajšhanse v  ČČH 1934  (Hlídka 1934)
Smékal B.: Spor o tradici hostýnskou  (Život 1935)
K Flajšhansově sedmdesátce  (Zprávy ČsR 1936/6)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná