Josef Jireček
( 9.10.1825 Vysoké Mýto   -  25.11.1888 Praha )

Hermenegild Jireček
( 13.4.1827 Vysoké Mýto   -  29.12.1909 Vysoké Mýto )


Publikace a články společné:
Studie o Rukopisu kralodvorském. I-XXX. (Světozor - příloha Slovenských novin, Vídeň 1858-60)
Soud Libušin a Rukopis králodvorský. I-II. (Světozor - příloha Slovenských novin, Vídeň 1858)
Büdinger a památky naší starověké poesie. (Světozor - příloha Slovenských novin, Vídeň 1859)
Die Echtheit der Königinhofer Handschrift kritisch nachgewiesen von... (Prag 1862)

Publikace a články Josefa Jirečka:
Obrazy z rakouských zemí, národův a dějin (Praha 1853)
Čítanka pro první třídu nižšího gymnasia (Praha 1858)
Anthologie ze staré literatury české (Praha 1860)
Anthologie z literatury české - doba stará (Praha 1870)
rec. Nekrasov: Kraledvorskaja rukopis (ČČM 1873, s.92-100)
Dějiny literatury české (2 díly, Praha 1875 a 1876)
Báseň o pobití Tatarův a Million Marka Pavlova (ČČM 1877, s.103-119)
Alois Šembera o Rukopise zelenohorském a o zlomcích Evangelia sv. Jana (Světozor 1878)
O nejnovějších námitkách proti pravosti našich starých památek (ČČM 1878, s.119-153; též zvláštní otisk Praha 1878)
Rukopisové Zelenohorský a Kralodvorský. Staročeským textem vydal... (Praha 1879)
Básně staronárodní rukopisův Zelenohorského a Kralodvorského. Dle původního sepsání i s překladem novočeským vydal... (Praha 1879)
Die altböhmischen Gedichte der Grünberger und Königinhofer Handschrift im Urtexte und in deutscher Übersetzung herausgegeben von... (Prag 1879)
Pan A. Vašek a staročeské památky (Světozor 1879)
Hankovy původní básně od 1813 do 1819 (ČČM 1879, s.234-235)
Josef Linda. Studie historicko-literární. (Osvěta 1879, s.893-918)
Literatura česká (Světozor 1880, s.442-443)
Jak Pavel Josef Šafařík za posledních svých let smýšlel o Rukopisech kralodvorském a zelenohorském. Z listů jeho podává... (Osvěta 1886, s.356-362)
Rukopis královédvorský (anketa Hlasu národa, květen 1886)
Bulharské národní a naše staročeské zpěvy (Osvěta 1886, s.596-600)
Ke sporu o Rukopisy (Osvěta 1886, s.911-917)
Ke sporu o Rukopisy (Osvěta 1887, s.36-41)
O zvláštnostech češtiny ve starých rukopisech moravských (Rozpravy Král. české spol. nauk 1887, sv.2, č.1, s.1-86)

Publikace a články Hermenegilda Jirečka:
Codex Juris Bohemici (Pragae 1867) - (překlad Sněmu a Libušina soudu do latiny)
Rukopis královédvorský (anketa Hlasu národa, květen 1886)
Vlastní jména v Rukopise Zelenohorském (Věstník Král. české spol. nauk 1897/8; též zvl. otisk Praha 1897)
Staré Brněnské půhony a Rukopis králodvorský (Osvěta 1900)
Studie o Rukopisu králodvorském.   (Praha 1878)
Soud Libušin a Rukopis králodvorský.   (Praha 1878)
Báseň Jaroslav Rukopisu králodvorského.   (Praha-Brno 1905)
Příspěvky k rozpoznání Rukopisu králodvorského   (Mýto Vysoké 1907)

Publikace a články o J. a H. Jirečkových:
rec. J. E. Vocel: Die Echtheit der Königinhofer Handschrift (ČČM 1863, s.100-115; též zvláštní otisk v něm. překladu)
W. Watenbach: J. Feifalik, Über die KH; - J. und H. Jirecek, Die Echtheit der KH (Historische Zeitschrift, München 1863)
A. V. Šembera: Odpověď J.Jirečkovi a V.Brandlovi na jejich obranu pravosti Libušina Soudu (Vídeň 1879)
J. Polívka: Odpověď na p. Jos. Jirečkovu stať Ke sporu o Rukopisy (Athenaeum 1886-87, s:133-136)
rec. J. Goll: Báseň Jaroslav a RK (ČČH 1905, s.78-9; Věstník čes. profesorů 1905, s.274-5)
rec. Č. Zíbrt: Báseň Jaroslav a RK (ČČM 1905, s.327)
rec. J. B.: K otázce RK (Osvěta 1905, s.267-9)
rec. J. Goll: Příspěvky k rozpoznání RK (ČČH 1908, s.90-2)
rec. F. Bláha: Příspěvky k rozpoznání RK (Osvěta 1908, s.73-4)

Konstantin Josef Jireček   (24.7.1854 - 10.1.1918)
Příspěvky k výkladu Rukopisu kralodvorského - Král v Záboji (LFaP 1877, s.243-5)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná