Miroslav Ivanov
( 10.4.1929 Josefov   -  23.12.1999 Praha )


Publikace a články Miroslava Ivanova:
O bitvě, která nikdy nebyla  (1962)
Tajemství RKZ  (1967)
Dopis královédvorským  (1968)
Tajemství RKZ  (1969)
Záhada Rukopisu královédvorského  (1970)
Jak to bylo s Tajemstvím RKZ  (Tvorba 1972)
Nepravděpodobné příběhy aneb Jak jsem dělal literaturu faktu  (1990)
Utajené protokoly aneb geniální podvod  (1994)
Tajemství rukopisů Královédvorského a Zelenohorského  (2000)

Výzkumy tzv. Ivanovova týmu:
Fotografie výzkumného týmu PhDr. Ivanova
Stanovisko komise pro posouzení Protokolů  (1.9.1992)
Zpřístupnění tzv. Protokolů o zkoumání RKZ... široké veřejnosti:
    Sborník NM: Protokoly o zkoumání RKZ a některých dalších rukopisů Národního muzea  (1993)
    http://utf.mff.cuni.cz/~podolsky/rkz/Rkz.htm  (1997)
TAJNÉ! - Přepis diskuse na zasedání vědecké rady Kriminalistického ústavu VB FSVB podle magnetofonového pásku [.pdf, 55 stran]

Pořady v televizi:
Salón český  (Čt2, leden 1999)
Příběhy slavných - Miroslav Ivanov  (Čt1, duben 2004)

Film o RKZ:
Náš věčný zápas  (videOKa 1994)

Články o Miroslavu Ivanovovi:
Fedor Soldan: Konec jedné senzace aneb RKZ naposled  (Tvorba 1971)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná