Josef Ladislav Píč
( 19.1.1847 Mšeno   -  19.12.1911 Praha )


Publikace:
Starožitnosti země české (1899-1909)

Studie a články:
Několik slov o našich starých Rukopisech (Národní listy 3.-9.7.1886)
Několik slov o našich starých Rukopisech (Národní listy 30.-31.12.1886)
Několik slov o našich starých Rukopisech (Národní listy 4.-6.1.1887)
Th. H. Masaryk, Skizze einer sociologischen Analyse... (Památky archeologické 1887-89/č. 2, s. 108-112)
Paběrky rukopisné (Památky archeologické 1893-95/č. 4-5, s. 302-314)
Rukopis královédvorský před mezinárodním soudem paleografickým skvěle obstál.  (Národní politika 17.12.1911)
Denní zápisky dra. J. L. Píče o cestě do Paříže a Milána za paleograficko-chemickou zkouškou Rukopisu královédvorského.
Poslední práce dra L. Píče, která zůstala české veřejnosti utajena (České slovo - Večerník 19.12.1913)
Posudky zahraničních učencův.  (Večerník Českého slova)

Publikace a články o Dr. Píčovi:
Čeněk Zíbrt: Odkaz prof. J. L. Píče
Jak hájí p. dr. Píč RK  (ČAS 18.12.1911)
Pokoj lidem dobré vůle  (TANK)
Josef Šusta: Nekrolog  (ČČH 1912)
Rukopis Králodvorský - připojen deník prof. dr. Píče (Praha 1912)
Píčův poslední odkaz (Praha 1914)
- recenze: G. Friedrich (Národní listy 14.6.1914)
Upomínka na slavnostní odhalení pamětní desky  (Mšeno 1938)
František Adámek: Na paměť J. L. Píče (Zprávy ČsR 1947)
Sborník RKZ - dnešní stav poznání  (ČSAV 1969)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná