Václav Bolemír Nebeský
( 18.8.1818 Nový Dvůr u Kokořína   -  17.8.1882 Praha )


Studie a články V. B. Nebeského:
- Wpády Tatarů do Morawy a Rakouska roku 1241 (Kwěty 1841)
- Z Wídně (Kwěty 1845)
- Kralodvorský Rukopis (ČČM 1852, sv.3, s.127-174, sv.4, s.129-168)
- Kralodvorský Rukopis (ČČM 1853, sv.1, s.116-166, sv.2, s.335-388)
- Kralodvorský Rukopis, příspěvek k české literární historii (V Praze 1853. Z časopisu českého Musea. 193 s.)
- Král Václav I., milostný básník německý (ČČM 1854, sv.3, s.347-363)
- Zpráva o palaeografickém vyšetřování rukopisu Písně milostné krále Václava (ČČM 1858, sv.1, s.136-137)
- Pan Václav Nebeský vyzývá... (Pražské noviny 1858, č.295, s.4)
- Erklärung (Bohemia 1858, Nr.326, 20/12, s.1307 - prohlášení Nebeského, že není autorem Handschriftliche Lügen... )
- Rukopis Kralodvorský a p. M. Büdinger (ČČM 1859, sv.2, s.198-235)
- Prüfung der von Büdinger gegen die Echtheit der Königinhofer Handschrift im Allgemeinen vorgebrachten Einwendungen, insbesondere aber die Inschutznahme des Fragments des Gedichtes über Vertreibung der Polen aus Prag gegen die Angriffe Büdingers. (Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 1859, díl 1., s.41)
- Nová akta ve při o Rukopis Kralodvorský (ČČM 1859, sv.3, s.397-406)
- Vorlegung der Brife W.A.Swoboda's aus den Jahren 1817-1819, die Königinhofer Handschrift betreffend. (Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 1859, díl 2., s.58)
- Kralodvorský rukopis (heslo v Riegrově Slovníku naučném, Díl IV., Praha 1865, s.941-951)
- V. B. Nebeský: O literatuře (Praha 1953)

Články o Václavu Bolemíru Nebeském:
- David Kuh: Infolge einer an mich gerichteten Aufforderung... (Tagesbote aus Böhmen, 1858, Nr.346, 15/12, s.3 - prohlášení, že V. Nebeský není autorem Handschriftliche Lügen und palaeographische Warheiten.)
- Ferdinand Čenský: V.B.N. Studie životopisné a literární. (Osvěta 1883)
- Václav Nebeský (Zlatá Praha 1888)
- odhalení pamětní desky na rodném domě (Mělničan 1888/č.10 - zvláštní číslo)
- Nebeský a Rukopis královédvorský (ČAS r.2, č.12, 5.6.1888, s.191-192)
- Josef Hanuš: Affaira "Tagesbotská"  (Život a spisy V. B. Nebeského, Praha 1896)
- Odhalení z historie Rukopisu Královédvorského. (ČAS č.27, 28.1.1913, s.3-4 - považuje Nebeského za autora článků v Tagesbote)
- Jan Neruda: Václav Nebeský (Podobizny I., Praha 1951)
- M. Heřman: Nebeský byl odpůrcem pravosti Rukopisů (Praha 1953)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná