Alois Vojtěch Šembera
( 21.3.1807 Vysoké Mýto   -  23.3.1882 Vídeň )


Publikace a články prof. Šembery:
Wpád Mongolů do Morawy   (Holomouc 1841)
Wpád Mongolů do Morawy   (Holomouc 1842)
Dějiny řeči a literatury československé (Vídeň 1858)
Dějiny řeči a literatury československé (Vídeň 1859)
Dějiny řeči a literatury české (Vídeň 1868)
Dějiny řeči a literatury české (Vídeň 1878)
Několik slov k panu Martinu Hattalovi (1872)
Zu den Fälschungen in der böhmischen Literatur (Prager Zeitung 1878)
Libušin Soud, domnělá nejstarší památka řeči české, jest podvržen.  (Vídeň 1879)
Odpověď J. Jirečkovi a V. Brandlovi na jejich obranu pravosti Libušina Soudu (Vídeň 1879)
Kdo sepsal Kralodvorský rukopis roku 1817?  (Vídeň 1880)
Die Königinhofer Handschrift als eine fälschung Nachgewiesen (Wien 1882)

Korespondence:
Hlasy z Moravy o spise:  Kdo sepsal Kralodvorský Rukopis?  +  druhá strana  (Vídeň 1880)
Hlasy o Kralodvorském rukopisu:  Slovo (Lvov 1880)  +  Neue freie Presse (Wien 1881).
Dopis Ferd. Schulze prof. A. V. Šemberovi
Dopis Fr. Braunera prof. A. V. Šemberovi
Fišer Z.: Korespondence A.V.Šembery - Listy Palackému (Vysoké Mýto 2002)
Fišer Z.: Korespondence A.V.Šembery - Listy moravským přátelům (Vysoké Mýto 2002)
Fišer Z.: Korespondence A.V.Šembery - Listy Klácelovi (Vysoké Mýto 2003)
Fišer Z.: Korespondence A.V.Šembery - Listy českým přátelům (Vysoké Mýto 2004)
Fišer Z.: Korespondence A.V.Šembery - Listy slovenským přátelům (Vysoké Mýto 2007)

Publikace a články o prof. Šemberovi:
Jireček J.: Alois Šembera o Rukopise zelenohorském a o zlomcích Evangelia sv. Jana (Světozor 1878)
Brandl V.: Libušin Soud. Rozprava o námitkách, které prof. A.V.Šembera proti pravosti básně té učinil. (Brno 1878)
Vymazal F.: Libušin soud (Hlas 1879)
Úsudek Jagičův o p. Šemberovi (Světozor 1880)
Menčík F.: Nový spis pana A. V. Šembery (Moravská Orlice 1880)
B.-ý.: Ještě jednou nový spis páně Šemberův (Moravská Orlice 1880)
Sobotka Primus: Rukopis kralodvorský a p. A.V.Šembera (Světozor 1880)
Gebauer Jan: Šembera's Einwendungen gegen den altböhm. Quacksalber (Berlin 1880)
A. Leskien: recenze spisu "Die Königinhofer Handschrift als eine fälschung Nachgewiesen" (Leipzig 1883)
Prasek V.: Antonín Vašek a Alois Vojtěch Šembera. (Věstník Matice opavské 1907)
Pražák František: K bojům o Rukopisy (Hlídka Času 1913)
Škorpil E.: Alois Vojtěch Šembera (Vysoké Mýto 1946)
Enders Julius: Alois Vojtěch Šembera
Eva Straková: Alois Vojtěch Šembera a jeho vídeňské působení (FF MU Brno 2006)
Alois Vojtěch Šembera - 200 let od narození (Vysoké Mýto 2007)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná