Ladislav Matoušek
( 23.6.1908 Kroměříž   -  29.4.1992 Brookfield )


Publikace Ing. Matouška:
Rukopis Zelenohorský  (1935, 1. vyd.)
Rukopis Zelenohorský  (1935, 2. vyd.)
Případ Paměti Přibyslavské  (1936)
Za pravdou Rukopisů  (1938)
Po stopách pravdy a podvodu (1939)
TGM a RKZ (1939 - nevydaný rukopis)
Rukopisové materiálie v Národním museu (1941)
Tradice svatohostýnská v ohni vědeckých pochybností (1942)
Pravda proti omylům (1942)
RKZ: Vzpomínky na boj za vědeckou pravdu (2 díly, 1958-9)
Smutný úděl českého buditele Václava Hanky (1984)

Studie a články Ing. Matouška:
KČSN dokumentuje svůj zájem o české kulturní otázky  (Zprávy 1937/7)
Nález desek k Evangeliu sv. Jana  (Zprávy 1937/7)
Svaz Národního Osvobození - cyklus přednášek  (Zprávy 1937/9-10)
Příspěvek k technickému popisu RK  (Zprávy 1937/13)
rec. F. Strejček: Mezi Hradcem a Boleslaví  (Zprávy 1938/17-18)
Ty naše Rukopisy  (TANK 1939/1)
Arnošt Kraus zase promluvil  (Zprávy 1939/1)
Davorin Žunkovič  (Zprávy 1939/4)
Tiesus Vardas zemřel  (Zprávy 1939/4)
Divišova chemická práce proti RKZ  (Zprávy 1939/4)
Jak J. B. Kozák mluvil o RKZ  (Zprávy 1939/4)
Nemohu mlčeti  (Zprávy 1939/4)

PROTI SOFISMATŮM sborník odpovědí na nejnovější protirukopisové kampaně (Praha 1937)
- Doslov k thematu "paleografie a Rukopisy"

Studie a články Karla Jelka (pseudonym Ing. Matouška):
Berlínská modř a RK  (Zprávy 1936/4)
Julius Stoklasa zemřel  (Zprávy 1936/5)
RKZ a Národní museum  (Zprávy 1936/6)
Vzpomínáme... - Purkyně a Rukopisy  (Zprávy 1937/7)
Jan Evangelista Purkyně  (Zprávy 1938/14)
Případ Paměti Přibyslavské (Archiv ČsR - č. 472)

Články a recenze o publikacích Ing. Matouška:
rec. Případ Paměti Přibyslavské (Zprávy 1937/7)
rec. Za pravdou Rukopisů (Zprávy 1937/17-18)

Fotografie:   Ing. Matoušek (1951)  a s manželkou Marií (1989)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná