Neznámé práce rukopisné obrany

V tomto oddíle naleznete významné, ale dnes již obtížně dostupné práce starších obránců.

Josef Kalousek

Kalousek zareagoval na vystoupení odpůrců Rukopisů v roce 1886. Zde přinášíme 6 jeho statí tak, jak postupně vycházely ve Vlčkově Osvětě:

Naše oficiální historie připomíná v souvislosti s velkými rukopisnými boji obvykle jen některé novinářské projevy obrany. S bystrou a vzácně pohotovou argumentací historika Kalouska se dosud náležitě nevyrovnala.

Václav Bolemír Nebeský

Adolf Patera

Prof. Josef Ladislav Píč