Jaroslav ze Šternberka
( 1220   -  1287 )

Jaroslav ze Šternberka

Jaroslav ze Šternberka z nástropní fresky na zámku Zelená Hora u Nepomuku

Jaroslav ves ve krvi s ořem sbrocen
mečem Kublajevica zachváti,
ot ramene šúrem kyčlu protče,
takož spade bezduch mezi mrchy.

"Obecné jest domnění a pravdě dosti podobné, že pan Jaroslav byl z toho rodu v Čechách a v Moravě, který nedlouho později přijal na se jmeno ze Šternberka i až podnes kvete ve stavu hraběcím".
František Palacký:  Dějiny (I,2,179)
Ignaz Cornova:  Jaroslaw von Sternberg der Sieger der Tartarn  (Prag 1813)
Václav Hanka:  JAROSLAW witiez nad Tatary  (1823)
Josef Linda:  Jaroslav Šternberg v boji proti Tatarům  (1823)
František Palacký:  Dějiny rodu Sternbergů  (1824)
František Šír:  Hon Jaroslavův na Tatary  (1825)
František Palacký:  Der Mongolen Einfall im Jahre 1241  (Prag 1842)
A. V. Šembera:  Vpád Mongolů do Moravy  (Holomouc 1842)
Ant. Boček:  O vítězi nad Mongoly  (1842)
Adolf Josef Vlček:  Válka s Tatary  (Praha 1850)
Jaroslav vítěz nad Tatary před Olomúcí  (Riegrův Slovník naučný 1865)
Josef R. M. Přecechtěl:  Českomoravský národ, vítěz nad Tatary 1241.  (1875)
Jaroslav - Jaroš  (Vlastenský slovník historický 1876)
úryvek z článku Fr. Zákrejse Výlet na Zelenou Horu  (Osvěta 1886)
Boj Jaroslavův s Tatary  (Světozor 1886)
Pátrání po těle Jaroslava ze Šternberka r. 1785.  (ČČM 1904)
Hermenegild Jireček:  Báseň JAROSLAV Rukopisu Kralodvorského, studie historicko-literární.  (1905)
Fr. Kunovský:  JAROSLAV z rukopisu Královédvorského  (1935)
Josef Hladký:  JAROSLAV vítěz nad Tatary  (1947)
K mongolskému vpádu  (Almanach rukopisné obrany II.)
Jaroslav  (čtení dr. J. Enderse - 1991)
Lenka Kabeláčová: Jaroslav ze Šternberka  (Enigma 3/2010)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná